Orjaku kalasadama ehitus

Tegevussuund kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

Toetuse saaja Käina vallavalitsus

Projekti kestus kevad 2011 kuni sügis 2011

Toetusobjekti asukoht Orjaku küla, Käina vald

Projekti eelarve 186 653 EUR (2 920 486 EEK)

Toetus 186 653 EUR (2 920 486 EEK)

Koduleht http://www.orjakusadam.eu/

Eesmärk

Orjaku sadamas eraldi kalasadama välja arendamine.

Abikõlbulikud kulud

Orjaku kalasadama ehitamine I etapp. Orjaku kalasadama põhiprojekti koostamine. Orjaku kalasadama eskiisprojekti koostamine. Orjaku kalasadama eskiisprojekti koostamine

Lühikirjeldus

Kalasadama basseini süvendamine, olemasoleva kai laiendamine, slipi ehitamine, valmisolek tehnosüsteemide rajamiseks.

Seonduvad projektid

Kajastus

Pildid