MTÜ Hiiukala poolt kinnitatud projektid

*-ga tähistatud projektid on toodud summas saanud heakskiitva otsuse ka PRIAst.

2014

Projekti nimi Taotleja Toetus (EUR)
Mitmekesistamine
Talupidamiseks vajaliku kaubiku soetamine Koit Tikk Setukad ja Sarvilised FIE 18 550*
Hiiurand mitmekesistamine II Hiiurand OÜ 2 116*
Arvuti soetamine Abermex OÜ 787*
Kassariotsa OÜ tootmisvõimekuse parandamine Kassariotsa OÜ 7 318*
Rootorniiduki soetamine Indrek Kääramees FIE 2 449*
Vaakumpakendaja soetamine Ants Saarnak Mere talu FIE 2 684*
Köögi seadmete soetamine ja paigaldamine Seivanger OÜ 1 359*
Kerghaagis HK Kodeste OÜ 904*

2013

Pojekti nimi Taotleja Toetus (EUR)
Kalasadamate uuendamine
Mõrrakuuri ehitus Kõrgessaare Külmhoone MTÜ 34 162*
Tärkma sadama uuendamine ja arendamine Tärkma Sadama Selts MTÜ  59 918*
Roograhu sadama kai laienduse, slipi ja ujuvkai ehitus Paadiühistu Roograhu MTÜ 58 548*
Salinõmme paadisadama rekonstrueerimine Salinõmme Paadiühistu MTÜ 149 010*
Sõru sadama valgustus Emmaste vallavalitsus 12 000*
Kala töötlemine ja otseturustamine
Külmavee kõrgsurvepesuri AR590 TSS ostmine Lodjumetsa OÜ 252*
Kala töötlemiseks vajalike seadmete soetamine Ivo Põldveer FIE 722*
Kalatoodete tootearendus Ristnaotsa OÜ 3 050*
Kala esmatöötlemine ja otseturustamine Vello Suurvärav FIE 511*
Tehnilised vahendid kalatoodete valmistamiseks Indrek Kääramees FIE 704*
Hiiurand töötlemine Hiiurand OÜ 667*
Kalaäri töötlemine ja otseturustamine Imre Kivi FIE 1 879*
Kassariotsa kalakäitlemise seadmete ost Kassariotsa OÜ 19 157*
Kalaköök Ristnaotsa OÜ 6 059*
Vaakumpakendaja ja kuumsuitsuahju soetamine Margus Sauer FIE  1 418*
Kalatöötlemiseks vajalike seadmete soetamine Ivo Põldveer FIE  1 398*
Külmavee kõrgsurvepesuri ostmine Vello Suurvärav FIE 708*
FIE Harry Aron kala esmatöötlemine ja otseturustamine Harry Aron FIE 414*
Vikerpuur töötlemine ja otseturustus Toomas Vikerpuur FIE  1 625*
Külmikveoki ost Kassariotsa OÜ 17 750*
Kalandusega seotud turism
Kivi kalaturism Imre Kivi FIE 1375*
Ajaloolise veesõiduki "Lestalaev" valmisehitamine ja komplekteerimine päästevarustusega Halulaev MTÜ 40 475*
Kalurimaja sisustus ja turundus Marko Pruul FIE 5 069*
Kassariotsa puhkemaja konkurentsivõime tõstmine Kassariotsa OÜ 8 032*
Kassari puhkekeskuse turundamine Mainegrupp OÜ 2 366*
Pauka puhkekeskuse teenindushoone laienduse ehitustööd ja turistide teenindamiseks vajaliku mööbli ostmine Hiiu Jorn OÜ  21 810*
 Sõudepaadi soetamine Indrek Kääramees FIE  842* 
Kalandusturismiks vajalike tingimuste loomine Kärdla sadamas Kärdla Sadam SA 21 986*
Kohviku köögi moderniseerimine Galina Kaev FIE 2 247*
Kaluri puhkemaja kalastusturismi edendamine Marko Pruul FIE 2 101*
Kassari puhkekeskuse arendamine Mainegrupp OÜ 20 711*
Mihkli kalaturism Kõlunõmmiku OÜ 825*
Turistide teenindamiseks teenindushoone laienduse ehitamine Hiiu Jorn OÜ 10 638
Mitmekesistamine
Püüniste töökoja transport Imre Kivi FIE 19 148*
Kaubik nakkevõrkude ekspordiks Abermex OÜ 14 673*
Hiiurand mitmekesistamine Hiiurand OÜ 15 121*
Majandushoone rekonstrueerimine töökojaks, puidutöö seadmete soetamine II etapp Best Holding OÜ  11 759*
Õunamahla tootmisseadmed Ants Kirsi FIE  8 146*
Tehnika soetamine ettevõtlusesks Ivo Põldveer FIE  2 766*
Haagise soetamine, hüdraulilise veoga metsaveokäru ja tõstuk HK Kodeste OÜ 13 185*
Kassariotsa OÜ tootmisvõimekuse parandamine Kassariotsa OÜ 9 284*
Tööriistade soetamine metsatööks Jaanus Nurk FIE  993*
Kaubiku ost Triinu Schneider FIE  16 023*
Seadmete ost Kassariotsa OÜ 4 714*
Hüdrauliline palgitõstja ja 6-osaline kirves HK Kodeste OÜ 1 213*
Hooldusniiduki soetamine Marko Pruul FIE  5 166*
Riilimasina ja haagise soetamine Abermex OÜ 3 369*
Õunamahla tootmisseadmed II Ants Kirsi FIE 4 129*
Villimisseadme ost pastörisaatorile Triinu Schneider FIE 852*
Tehnika soetamine ettevõtluseks Ivo Põldveer FIE 609*
Traktor teenuste osutamiseks Rein Tikka FIE 25 462*
Haagiste soetamine ettevõtluse arendamiseks Marko Pruul FIE 2 485*
Paadiveohaagise soetamine turistide teenindamiseks Bluewest OÜ 455*
Transport Kõlunõmmiku OÜ 1 073
Halumasin Aare Grubnik FIE 8 861*
Tegevuse mitmekesistamine: metsa- ja põllumajandus Aivo Härm FIE 49 930*
Koolitustegevus
Õppepäev Lestafest Kõrgessaare Külmhoone MTÜ 6 308*
Õppepäev Tuulekala festival Mereküla kalurite klubi MTÜ 9 030*

Koolitus „Traditsioonilised materjalid ja töövõtted puulaevade ja paatide ehitamisel ning hooldusel"

Halulaev MTÜ

5 570*

Kalatoitude ja -toodete valmistamise koolitus

Ristnaotsa OÜ 2 083*
Talvise kalapüügi ja uute kalatoitude valmistamise õpitoad Mereküla kalurite klubi MTÜ  2 896*

 2012

Projekti nimi Taotleja Toetus (EUR)
Kalasadamate uuendamine
Orjaku kalasadama ehitamise III etapp Käina vallavalitsus 147 569*
Kõrgessaare sadama kaide uuendamise
III etapp
Kõrgessaare sadam MTÜ  104 365*
Kala töötlemine ja otseturustamine
Kalaköök Ristnaotsa OÜ  5 959*
FIE Harry Aron kala esmatöötlemine ja otseturustamine Harry Aron FIE  1 457*
Kalandusega seotud turism
Kalaturismi arendamine Mudastes Illar Nappir FIE  3 269*
FIE Harry Aron kalaturismi arendamine Harry Aron FIE  719*
Kalandusturismi arendamiseks vesijalgrataste soetamine Indrek Kääramees FIE  1 660*
Hiiurand kalastusturismi seadmed Hiiurand OÜ  1 512*
Triinu mootor Maie Martin Sillaääre talu FIE  7 434*
Pauka puhkekeskuse teenindushoone seadmete soetamine Hiiu Jorn OÜ  6 581*
Kuusenuka kalurimaja Ants Saarnak Mere talu FIE  20 280*
Mootor ajaloolisele aerupaadile Aivar Tammeveski FIE  7 371*
Puulaiu kõrtsihoone taastamise I etapp Veikko Martin FIE  21 780*
Kalanduse traditsioone tutvustav üritus "Lestafest 2012" Kõrgessaare vallavalitsus 5 624*

Linnumäe puhkekeskus OÜ kalandusega seotud turismi arendamine I etapp

Linnumäe Puhkekeskus OÜ  2 489*
Mitmekesistamine
Pauka puhkekeskuse teenindushoone uuendamine Hiiu Jorn OÜ  13 435*
Remonditöökoja renoveerimine Indrek Kääramees FIE  6076
Püünistetöökoja seadmed Imre Kivi FIE  6526*
Halumasina soetamine Ats Paomees FIE  7 845*
FIE Ivo Põldveer paadi ehitus- ja remondiseadmed Ivo Põldveer FIE  3 411*
Metsaveo haagise ostmine Kassariotsa OÜ  14 240*
Hiiurand mitmekesistamine Hiiurand OÜ  3 389
Majandushoone rekonstrueerimine töökojaks, puidutöö seadmete soetamine Best Holding OÜ  50 535*
Koolitustegevus
Vesiviljelus Pöörupoi MTÜ  8 114*
Kokku   466 019

 

 

 

2011

Projekti nimi Taotleja Toetus (EUR)
Kalasadamate uuendamine
Kõrgessaare külmhoone seadmed Kõrgessaare külmhoone MTÜ  5 342*
Orjaku kalasadama ehitamise II etapp Käina vallavalitsus 109 295*
Kõrgessaare sadama kaide uuendamine
II etapp
Kõrgessaare sadam MTÜ  164 958*
Hiiessaare sadama akvatooriumi ja
sissesõidutee süvendamine
Hiiessaare sadam MTÜ  38 357*
Kala töötlemine ja otseturustamine
Jääpurumasina soetamine Randi Paat FIE  1 315*
Kalandusega seotud turism
Hiiurand kalastusturismi arendamine Hiiurand OÜ  8 343*
Kalakohviku laiendus Ristnaotsa OÜ  3 051*
Aerupaadi ostmine kalandusturismi teenuse pakkumiseks Marek Kuum FIE  1 592*
FIE Harry Aron kalastusturismi arendamine Harry Aron FIE  2 459*
Hiiurand kalastusturismi arendamine 2 etapp Hiiurand OÜ  29 117*
Kalurikodu renoveerimine ja arendamine Kalurikodu OÜ  79 238*
Grill Lest ja Lammas arendamine Mainegrupp OÜ  8 227*
Ajalooline aerupaat Aivar Tammeveski FIE  7 335*
Mardiranna puhkemaja Dagö Trade OÜ  9 679*
Mitmekesistamine
Ristitee talu õunahoidla uuendamine Ristitee talu FIE  59 860*
Puiduhakkuri soetamine Margus Sauer FIE  4 928*
Halumasina JAPA 375 Tre Basic soetamine Hiiu Jorn OÜ  5 560*
Püünistetöökoja ehitus Imre Kivi FIE  63 332*
Koolitustegevus
Firmasisene koolitus „Naturaalsed
viimistlusmaterjalid ja nende kasutamine“
Dago Metsamehed OÜ  1 322*
Koolitus ”Kalatoitude ja kalatoodete
valmistamine”
Kõrgessaare Külmhoone MTÜ  7 468*
Noored merele PööruPoi MTÜ  3 418*
Kokku   626 477

 

2010

Projekti nimi Taotleja Toetus (EUR)
Kalasadamate uuendamine
Kõrgessaare sadama kaide uuendamine Kõrgessaare Sadam MTÜ  177 597*
Kõrgessaare külmhoone ehitus Kõrgessaare Külmhoone MTÜ  91 450*
Hiiessaare sadama arendamine Hiiessaare sadam MTÜ  59 436*
Orjaku kalasadama ehitus Käina vallavalitsus 186 653*
Kala töötlemine ja otseturustamine
Kalaäri külmaseadmete ja suitsuahju soetamine Imre Kivi FIE  4 137*
Kalandusega seotud turism
Laidu võrgukuur Maie Martin Sillaääre talu FIE  17 361*
Pauka puhkemaja turisminduse arendamine Hiiu Jorn OÜ  7 406*
Kalurimaja rekonstrueerimine Marko Pruul FIE  23 820*
Kassari puhkekeskus Mainegrupp OÜ  42 643*
Mitmekesistamine
Nakkevõrkude ja mõrdade tootmine Hiiumaal Abermex OÜ  2 565*
Puutööpinkide soetamine Kogri Puit OÜ  35 433*
Pauka puhkekeskuse teenindushoone laienduse ehitustööd Hiiu Jorn OÜ  60 372*
Kokku 709 294 eurot

7135