Projektid 2016-2020

Viimane määratud projektitaotluste seis PRIA kodulehel - allalaaditav tabel "EMKF toetuse saajad" meede EMKF 3.3 

2020 taotlusvoor

Projekti nimi Taotleja Projekti maksumus (EUR) Toetus  (EUR)
I Kala väärindamine
OÜ Koslapesa kerghaagise soetamine Koslapesa OÜ 1 415,84 849,50
Kala väärindamine kokku 849,50
II Mitmekesistamine
Vaakumpakendaja ja tsirkulaatori ost Meretamme OÜ 1 962,90 1 374,03
Kivikoristaja Elho Scorpio 550 soetamine HK Kodeste OÜ 45 800,00 24 997,64
OÜ Kogri Puit konkurentsivõime tõstmine Kogri Puit OÜ 14 825,83 10 378,08
Portatiivse lidari soetamine Geodeesia AP OÜ 44 280,00 30 996,00
Platvorm-haagise soetamine Ants Saarnak Mere talu FIE 16 255,20 11 378,64
Püünistetöökoja laohoone Imre Kivi FIE 45 353,00 31 747,10
Mitmekesistamine kokku 142 917,31
III Kalasadamate uuendamine      
Haldi kalasadama rekonstrueerimine etapp IV - idamuuli ja idapoolsete kaldakindlustuste rajamine Haldi sadam MTÜ 49 552,00 39 641,60
Orjaku sadama ujuvkai soetamine ja parklate katmine kõvakattega Hiiumaa Sadamad SA 23 697,12 23 697,12
Kalasadamate uuendamine kokku  63 338,72
V Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand      
Hiiumaa kalandussektori tutvustamine Kõrgessaare Sadam MTÜ 3 600,00  3 240,00
Kalanduse traditsioone tutvustav üritus "Lestafest" Kõrgessaare vaba aja keskus 12 139,64 10 925,67
Kaluritepäev Kaluritepäev MTÜ 31 548,00 28 077,72
Hiiumaa vabatahtliku merepääste Orjaku regeerimispunkti sisetööd ja sisustamine Käina osavalla valitsus 27 267,38 23 177,27
Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand kokku 65 420,66
Taotlusvoor kokku 272 526,19
  0000000000

 

2019 II taotlusvoor

Projekti nimi Taotleja Projekti maksumus (EUR) Toetus  (EUR)
I Kala väärindamine
OÜ Koslapesa seadmed ja jahutusseadmega kaubik Koslapesa OÜ 32 742,14 19 645,28
Inventari soetamine Tarmo Üksik FIE 2 700,00 1 620,00
Kala ja võrk toodete transport Stonefish OÜ 36 145,00 21 687,00
Kala väärindamine kokku 42 952,28
II Mitmekesistamine
Sõnnikulaotaja ostmine Annomere OÜ 16 669,00 10 501,47
Rannu pubi köögi ja baariseadmete täiendamine Meretamme OÜ 4 501,54 3 151,07
Aktsiisilao rajamine siidri tootmiseks Taavet Tikk FIE 3 993,2 2 794,82
Mitmekesistamine kokku 16 447,36
III Kalasadamate uuendamine
Püügivahendite ja kala hoiustamine Salinõmme paadisadamas Paadiühistu Salinõmme MTÜ 50 491,17 40 392,93
Kalasadamate uuendamine kokku 40 392,93
V Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand
Hiiumaa kalanduspiirkonna kultuurisündmuse korraldamine - VI Hiiu Kala ja Õlle Festival Hiiu Lained MTÜ 24 109,20 21 698,28
Kevadvaheaja kalastuslaager vol2 Hiiumaal Latimeeria MTÜ 7 416,00 6 674,40
Kärdla Merepäevade korraldamine Hiiumaa Sadamad SA 8 929,71 4464,85
Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand kokku 32 837,53
  00000000

 

2019 I taotlusvoor

Projekti nimi Taotleja Projekti maksumus (EUR) Toetus  (EUR)
Kala väärindamine
Seadmete soetamine Salinõmme Kalasadamasse Ants Saarnak Mere talu FIE 16 413,6 9 848,16
Kala ja võrk omatootedete laiendamine Stonefish OÜ 7 200,16 4 320,00
Jääpurumasina soetamine Kaluritalude Ühistu Kakri

2 053,00

1 231,00

Kala väärindamine kokku

15 399,16
Mitmekesistamine
Kallurhaagise soetamine Ats Paomees Soomihkli talu FIE 8 280,00 5 796,00
Rannu pubi kohvimasina ja kahe jahvatusveski ostmine Meretamme OÜ 4 961,00 3 472,7
Meretamme OÜ transpordivahendi ost Meretamme OÜ 29 250,00 20 475,00
Üldehitus- ja haljastusteenuste mitmekesistamine Kogri Puit OÜ 30 795,00 21 556,5
Esilaadur John Deere 643R Annomere OÜ 13 500,00 9 450,00
Bändi tegevuseks lavapoodiumite soetamine Indrek Kääramees FIE 2 682,75 1 877,93
Transpordivahend toodete ja teenuste ekspordiks Soome Abermex OÜ 18 071,67 12 649,93
Ratastel rannasauna ehitus Jarevald OÜ 3 579,90 2 505,93
Väikelaaduri ja treileri ost Kassariotsa OÜ 40 295,00 28 206,50
Mõõtmistehnika soetamine Geodeesia AP OÜ 10 653,20 7 457,24
Siidri tootmise alustamine Taavet Tikk FIE 20 052,12  14 000,00
Mitmekesistamine kokku 127 447,73
Kalasadamate uuendamine
Tärkma sadama valgustus, kalurite olmeruumide ja püügivahendite hoiuruumi väljaehitamine, elektrigeneraatori soetamine Tärkma sadama selts MTÜ 15 127,44 12 101,95
Kõrgessaare sadama süvendamine ja liitsihimärkide uuendamine Kõrgessaare sadam MTÜ 44 660,00 35 728,00
Naistlaiu sadama rekonstrueerimine Pühalepa osavalla valitsus 198 459,60 198 459,60
Sanitaarruum ja jäämasin kutselistele kaluritele  Paadiühistu Salinõmme MTÜ 12 353,80   9 883,00
Kalasadamate uuendamine kokku 246 289,55
Koelmualade taastamine ja meriia eksperimentaalne asustamine
Hiiumaa Suuremõisa jõe koelmualade taastamine Pühalepa osavalla valitsus 71 205,42 71 205,42
Merisiia eksperimentaalne asustamine Hiiumaal Latimeeria MTÜ 59 356,40 59 356,40
Koelmualade taastamine ja meriia eksperimentaalne  asustamine kokku 130 561,82
Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand
III Jääkala Festivali korraldamine aastal 2020 Hiiu lained MTÜ 13 390,00 12 051,00
Kaluritepäev Kaluritepäev MTÜ 28 872,00 25 984,80
Tärkma sadama välimööbli soetamine Tärkma sadama selts MTÜ 1 340,00 1 206,00
Praeguste ja tulevaste kalurite ujumisoskuse parandamine Elu rannikul MTÜ 6 444,58 5 799,5
Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand kokku 45 041,30
TAOTLUSVOOR KOKKU 564 739,56
  000000000

2018 II taotlusvoor

Projekti nimi Taotleja

Projekti maksumus (EUR)

Toetus  (EUR)

Kala väärindamine
Külmkambri ost ja paigaldus Kassariotsa Osaühing 13 105,00 7 863,00
Mitmekesistamine
Rannu pubi videovalve, automaatse tulekahju- ja valvesignalisatsiooni seadmete ostmine ja paigaldamine Meretamme OÜ 4 985,83 3 490,08
Rannu pubi-hotelli kassasüsteemi ja videovalve seadmete ostmine ja paigaldamine Meretamme OÜ 2 650,00 1 855,00
Kaubiku ostmine Kassariotsa Osaühing 25 299,67 17 709,77
Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand
Hiiumaa kalandussektori tutvustamine Mittetulunudühing Kõrgessaare Sadam 4 800,00   4 320,00
Hiiu Kala ja Õlle Festival 2019 korraldamine MTÜ Hiiu Lained 24 209,20 21 788,10
Kevadvaheaja kalastuslaager Hiiumaal  MTÜ Latimeeria 7 416,00 6 674,40
Taotlusvoor kokku 82 465,70 63 700,35
    00000000

 

2018 I taotlusvoor

Projekti nimi Taotleja

Projekti maksumus (EUR)

Toetus  (EUR)

Kala väärindamine
Seadmed ja inventar kala väärindamiseks ja turustamiseks Kentuki Lõvi OÜ 2 966,89 1 780,13
Koslapesa kalatöötlemise ruum ja seadmed OÜ Koslapesa 16 301,96 9 781,18
Hiiurand seadmete soetamine OÜ Hiiurand 1 622,67 811,33
Kala ja võrk tootearendus Stonefish OÜ 3 945,00 2 367,00
Mitmekesistamine
Päikesepaneelid ja elektrilised käsitööseadmed rustikaalstiilis mööbli töökojale FIE Ants Krisi 24 163,96 16 914,77
Rannu pubi hotell (ventilatsioon) Meretamme OÜ 19 200,00 134 40,00
Rannu pubi hotelli köök Meretamme OÜ 18 893,82 13 225,67
Väikekaubiku soetamine Galina Kaev FIE 15 600,00 10 920,00
Mesindus Tarmo Üksik FIE 1 282,90 898,03
Viiluse sepapaja tootearendus Enn Veem FIE 1221,39 854,97
Keevitusseadme soetamine Marko Pruul FIE 3 350,00 2 345,00
Formaatsaag FELDER K-500 S Annomere OÜ 4 995,00 3 496,50
Kalasadamate uuendamine
Haldi kalasadama rekonstrueerimise III etapp Haldi sadam MTÜ 30375,00 24 300,00
Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand
Merepääste võimekuse tõstmine Hiiumaal (olulisel määral loode ja lääne Hiiumaal) Hiiumaa Vallavalitsus 35 878,20 28 878,20
Hiiumaa kalanduspiirkonda tutvustavate sündmuste korraldamine MTÜ Hiiu Lained 33 283,00 29 954,70
Hirmuste lautrikoht Kõrgessaare Osavalla Valitsus 4 592,40 4 133,16
Roograhu merepäev 2018 Paadiühistu Roograhu 2 154,00 1 938,60
Kalurite lugude ja piltide kogumiku välja andmine raamatuna Mereküla kalurite klubi 11 060,00 9 954,00
Kaluritepäev Kaluritepäev MTÜ 30 000,00 27 000,00
Taotlusvoor kokku   260 886,19 202 993,24
      000000000

 

2017 taotlusvoor

Projekti nimi Taotleja

Projekti maksumus (EUR)

Toetus  (EUR)

Kala väärindamine
Jääpurumasina F 125 C  soetamine Annomere OÜ 2 035,00 1 221,00
Jäämasina, vaakumpakendaja, sülearvuti, laserprinter-skänner-koopiamasina soetamine ning kodulehe tegemine Vello Suurvärav FIE 4 027,17 2 416,30
Kuum- ja külmsuitsukala ja BBQ lihatoodete väikesemahulise tootmisvõimekuse loomine Aivo Härm Kiltsi talu FIE 770,81 462,49
Kärdla kalapoe ja väiketöötlemise sisustus ning seadmed Stonefish OÜ 108 940,16 65 364,10
Seadmete ostmine Kassariotsa OÜ 16 386,12 9 831,67
Mitmekesistamine
Orjaku pubi köögiseadmete uuendamine Meretamme OÜ 4 992,00 3 494,40
Järelkäru ja õunamahlamahuti ost Triinu Schneider FIE 6 102,33 4 271,63
Servaja E100, 7,5 kw, 2 lõiketera. Platvormhaagis Pronar T023 tarnimine Annomere OÜ 13 515,00 9 460,50
Seadmepargi kaasajastamine Marko Pruul FIE 8 430,00 5 901,00
Võrgupoe sisustus ja seadmed Stonefish OÜ 26 214,01 18 349,81
Heinapressi STAR 850 ning rootorniiduki soetamine Puusoe OÜ 5 424,17 3 796,62
Rannu pubi hotell Meretamme OÜ 129 610,00 90 727,00
Bändi helitehnilise baasi täiustamine ja hääleseadekoolituse läbiviimine Indrek Kääramees FIE 1 386,00 970,20
Metallitöötlemisseadmete soetamine Indrek Kääramees FIE 2 439,17 1 707,42
Külmikveoki soetamine Ristnaotsa OÜ 24 000,00 12 000,00
Rustikaalstiilis mööbli töökoda ja seadmed Ants Kirsi FIE 111 558,78 78 091,14
Kalasadamate uuendamine
Haldi kalasadama rekonstrueerimise II etapp Haldi sadam MTÜ 106 000,00 84 800,00
Tärkma sadama sildumiskohtade arvu suurendamine ning sadamale parema ligipääsetavuse tagamine maismaal Tärkma Sadama Selts MTÜ 22 791,00 18 232,80
Orjaku kalasadama väikepaatide bassein Käina Vallavalitsus 137 440,50 12 3770,00
Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand
Navigatsiooni-, side-, ja ohutusvahendid Halulaevale Halulaev MTÜ 20 038,33 18 034,00
„Hiiu toidu raamand“ Hiiu Öko MTÜ 16 380,00 8 190,00
Orjaku sadama merepäästevõimekuse parendamine Mereküla kalurite klubi MTÜ 57 333,00 51 599,70
Hiiumaa kalanduspiirkonda tutvustavate sündmuste korraldamine Hiiu Lained MTÜ 38 920,20 35 028,18
Taotlusvoor kokku
647 553,68
  000000000

 

2016 taotlusvoor

Projekti nimi Taotleja

Projekti maksumus

(EUR)

Toetus (EUR)
Kala väärindamine
 Kalapood ja väiketöötlemine Kärdlas Stonefish OÜ  124 675,60 74 805,36
Mitmekesistamine    
Turismiteenuse ja meelelahutuse pakkumine hobuvankriga Ats Aug Seljakopli talu FIE 4 691,00 3 283,70
Lumesaha soetamine HK Kodeste OÜ  5 769,00  4 038,30  
Pauka puhkemaja päikesepaneelide paigaldamine Hiiu Jorn OÜ 17 236,80  12 065,76
Tootmisseadmete ost Kassariotsa OÜ  26 498,00  18 548,00
Jahutusseadmete ost Mainegrupp OÜ  25 685,00  12 842,50
Sillaääre ettevõtluse laiendamine Sillaääre OÜ  5 523,33 3 866,33
Kalapüügivahendite valmistamine ja turustamine Stonefish OÜ 97 959,40 68 571,58
Kalasadamate uuendamine
Haldi kalasadama rekonstrueerimine Haldi Sadam MTÜ 144 000,00 115 200,00
Salinõmme paadisadama II etapp Paadiühistu Salinõmme MTÜ 31 954,84 25 563,87 
Koelmualade taastamine 
Kärdla linnas Nuutri jõe paisudele kalapääslate püstitamine Hiiu vallavalitsus  41 680,00  41 680,00 
Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand   
Hiiu Kala ja Õlle Festivali korraldamine  Kassari Mõisakeskus MTÜ  9 420,00 4 710,00 
Merepääste võimekuse tõstmine Käina vallaga piirneval merealal Käina vallavalitsus 14 260,44 12 830,00

Mudaste lautrikoha ja selle ümbruse edendamine

ning rolli tugevdamine kohalikus arengus

Meelste lahe selts MTÜ 6 023,12 5 420,80

Taotlusvoor kokku

555 376,53 403 425,39
    00000000000