Projektid 2016-2019

2017 taotlusvoor

Projekti nimi Taotleja

Projekti maksumus (EUR)

Toetus  (EUR)

Kala väärindamine
Jääpurumasina F 125 C  soetamine Annomere OÜ 2 035,00 1221,00
Jäämasina, vaakumpakendaja, sülearvuti, laserprinter-skänner-koopiamasina soetamine ning kodulehe tegemine Vello Suurvärav FIE 4 027,17 2416,30
Kuum- ja külmsuitsukala ja BBQ lihatoodete väikesemahulise tootmisvõimekuse loomine Aivo Härm Kiltsi talu FIE 770,81 462,49
Kärdla kalapoe ja väiketöötlemise sisustus ning seadmed Stonefish OÜ 108 940,16 65364,10
Seadmete ostmine Kassariotsa OÜ 16 386,12 9831,67
Mitmekesistamine
Orjaku pubi köögiseadmete uuendamine Meretamme OÜ 4 992,00 3 494,40
Järelkäru ja õunamahlamahuti ost Triinu Schneider FIE 6 102,33 4271,63
Servaja E100, 7,5 kw, 2 lõiketera. Platvormhaagis Pronar T023 tarnimine Annomere OÜ 13 515,00 9 460,50
Seadmepargi kaasajastamine Marko Pruul FIE 8 430,00 5 901,00
Võrgupoe sisustus ja seadmed Stonefish OÜ 26 214,01 18349,81
Heinapressi STAR 850 ning rootorniiduki soetamine Puusoe OÜ 5 424,17 3 796,62
Rannu pubi hotell Meretamme OÜ 129 610,00 90727,00
Bändi helitehnilise baasi täiustamine ja hääleseadekoolituse läbiviimine Indrek Kääramees FIE 1 386,00 970,20
Metallitöötlemisseadmete soetamine Indrek Kääramees FIE 2 439,17 1707,42
Külmikveoki soetamine Ristnaotsa OÜ 24 000,00 12000,00
Rustikaalstiilis mööbli töökoda ja seadmed Ants Kirsi FIE 111 558,78 78091,14
Kalasadamate uuendamine
Haldi kalasadama rekonstrueerimise II etapp Haldi sadam MTÜ 106 000,00 84800,00
Tärkma sadama sildumiskohtade arvu suurendamine ning sadamale parema ligipääsetavuse tagamine maismaal Tärkma Sadama Selts MTÜ 22 791,00 18232,80
Orjaku kalasadama väikepaatide bassein Käina Vallavalitsus 137 440,50 123770,00
Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand
Navigatsiooni-, side-, ja ohutusvahendid Halulaevale Halulaev MTÜ 20 038,33 18034,00
„Hiiu toidu raamand“ Hiiu Öko MTÜ 16 380,00 8 190,00
Orjaku sadama merepäästevõimekuse parendamine Mereküla kalurite klubi MTÜ 57 333,00 51599,70
Hiiumaa kalanduspiirkonda tutvustavate sündmuste korraldamine Hiiu Lained MTÜ 38 920,20 35028,18

 

2016 taotlusvoor

Projekti nimi Taotleja

Projekti maksumus

(EUR)

Toetus (EUR)
Kala väärindamine
 Kalapood ja väiketöötlemine Kärdlas Stonefish OÜ  124 675,60 74805,36
Mitmekesistamine    
Turismiteenuse ja meelelahutuse pakkumine hobuvankriga Ats Aug Seljakopli talu FIE 4 691,00 3283,70
Lumesaha soetamine HK Kodeste OÜ  5 769,00  4038,30  
Pauka puhkemaja päikesepaneelide paigaldamine Hiiu Jorn OÜ 17 236,80  12065,76
Tootmisseadmete ost Kassariotsa OÜ  26 498,00  18548,00
Jahutusseadmete ost Mainegrupp OÜ  25 685,00  12842,50
Sillaääre ettevõtluse laiendamine Sillaääre OÜ  5 523,33 3866,33
Kalapüügivahendite valmistamine ja turustamine Stonefish OÜ 97 959,40 68571,58
Kalasadamate uuendamine
Haldi kalasadama rekonstrueerimine Haldi Sadam MTÜ 144 000,00 115200,00
Salinõmme paadisadama II etapp Paadiühistu Salinõmme MTÜ 31 954,84 25563,87 
Koelmualade taastamine 
Kärdla linnas Nuutri jõe paisudele kalapääslate püstitamine Hiiu vallavalitsus  41 680,00  41680,00 
Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand   
Hiiu Kala ja Õlle Festivali korraldamine  Kassari Mõisakeskus MTÜ  9 420,00 4710,00 
Merepääste võimekuse tõstmine Käina vallaga piirneval merealal Käina vallavalitsus 14 260,44 12830,00

Mudaste lautrikoha ja selle ümbruse edendamine

ning rolli tugevdamine kohalikus arengus

Meelste lahe selts MTÜ 6 023,12 5420,80