Püünistetöökoja ehitus

Tegevussuund mitmekesistamine

Toetuse saaja Imre Kivi FIE

Projekti kestus sügis 2011 kuni suvi 2012

Toetusobjekti asukoht Kärdla linn

Projekti eelarve 90 474 EUR(1 415 610 EEK)

Toetus 70% 63 332 EUR (990 930 EEK)

Koduleht www.stonefish.ee

Eesmärk

Tootmisruumide ja tootmise abiruumide rajamine ning seeläbi ettevõtja tegevuste mitmekesistamine ning sissetulekute suurendamine. Töökoja valmimise järel pakutakse tööd ettevõtjale endale ning lisaks neljale püünistevalmistajale.

Abikõlbulikud kulud

Meede 4.1 taotlusdokumentide koostamine, põhiprojekti koostamine, Valli 9 majandushoone ja garaazi rekonstrueerimine abihooneks, veevarustuse, kanalisatsiooni ja küttetorustiku ostmine koos paigadamisega, maaküttesüsteemi ostmine ja paigaldamine, abihoonesse elektri paigaldamine, ehituse omanikujärelvalve teostamine, põrandakaal CP1+CW ostmine ja taatlemine, süleaarvuti Dell Latitude E5410 ostmine, printer HP LaserJet Pro M1212nf ostmine.

Lühikirjeldus

Projektiga renoveeritakse ning laiendatakse olemasolevat majapidamishoonet ning rajatakse püüniste tootmise kompleks koos kõigi toimimiseks vajalike kommunikatsioonidega (elekter, vesi, kanalisatsioon, küttesüsteem). Püüniste valmistamine toimub 57m2 töötoas, abiruumis tehakse metalli- puidu jmt töid (mõrra rõngaste lõikamine ja keeramine, lattide hööveldamine ja parajaks lõikamine jms). Teisel korrusel ehitatakse välja kontoriruum, töötajate puhkeruum ning katusealune laoruum materjali hoidmiseks. Projekti järgselt saab ettevõttes täiskohaga tööd viis inimest.

Seonduvad projektid

Kajastus

Pildid