Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025

STRATEEGIA RAKENDUSKAVAD

Strateegia 2021. ja 2022. aasta rakenduskava - heaks kiidetud PRIA poolt

Strateegia 2020. aasta muudetud rakenduskavaheaks kiidetud PRIA poolt

Strateegia 2019. aasta muudetud rakenduskva - heaks kiidetud PRIA poolt

Strateegia 2019 aasta rakenduskavaheaks kiidetud PRIA poolt

Strateegia 2018. aasta rakenduskava - heaks kiidetud PRIA poolt

Strateegia 2017. aasta rakenduskava - muudetud heaks kiidetud PRIA poolt

Strateegia 2017. aasta rakenduskava heaks kiidetud PRIA poolt

Strateegia 2015.-2016. aasta rakenduskava heaks kiidetud PRIA poolt

 

STRATEEGIA

Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 (.pdf fail 2,57 MB avaneb uues aknas).

Kinnitatud MTÜ Hiiukala üldkoosoleku otsusega  20. jaanuaril 2016. Muudetud 22. novembril 2018 ja 24. septembril 2020. Heaks kiidetud Maaeluministeeriumi poolt.

 

***

Eelmine finantsperiood 2008-2015:

Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2015 (PDF formaadis)