Tegevuste mitmekesistamine

Abikõlbulikud on järgnevad kulud:

1) majutus- ja toitlustusettevõttes vajaliku seadme, sealhulgas infotehnoloogiaseadme ostmise ja paigaldamise kulud;

2) käsitööks ja tootmiseks vajaliku hoone uuendamise ning käsitööks ja tootmiseks vajaliku seadme ostmise ja paigaldamise kulud;

3) teenindusettevõtte hoone uuendamise ja teenindusettevõttes kasutatava seadme ostmise ja paigaldamise kulud.