Avaleht

<< <  Lehekülg 1/90  &gt; &gt;&gt;

22.10.2018

Neljapäeval, 22. novembril 2018 kell 18.00 toimub MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK Tuuru majas Vabrikuväljak 1, Kärdla

Päevakorras:

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine
  2. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
  3. 2019. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Rakenduskava ettepanekute tegemiseks.
  4. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine. Muutmise kavand
  5. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2019. aastaks
  6. Juhatuse liikmete valimine.
  7. Muud küsimused

Teemasid puudutavad materjalid kodulehel hiiukala.org. Kõigi liikmete osalemine on oluline!  Vajadusel  on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis

                                  

19.10.2018

3. oktoobril 2018 sulgunud MTÜ Hiiukala II taotlusvooru laekus nelja meetmesse kokku 16 taotlust kogusummas 227 624 eurot.

Kala väärindamise ja turustamise meetmesse laekus 2 taotlust 25 666 eurole, mitmekesistamise tegevussuunal  7 taotlust 88 367  eurole, koelmualade loomise või taastamise tegevussuunale 1 taotlus maksumusega 102 191 eurot ning viiendasse, sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi meetmesse, laekus 6 taotlust 61 400 eurole.

11-liikmeline hindamiskomisjon koguneb projekte hindama novembri keskel.

28.09.2018

SEMINAR ON JÄRELVAADATAV SIIT

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskus korraldas kormoranide ja kalanduse konflikti teemalise seminari 8. novembril 2018 Tallinnas. 

Kohtumise eesmärgiks oli edastada teaduslikult tõestatud informatsiooni kormoranide mõjust kalapopulatsioonidele.  

 Seminaril käsitletud teemad ning teadlaste esitlusslaidid avanevad allolevatel linkidel:

08.09.2018

Merepääste õppepäev rannakaluritele

Koht: Kärdla sadam

Aeg: 21.09.2018, kell 15.00

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine”
 
Projekt: Merepääste võimekuse tõstmine Käina vallaga piirneval merealal 
01.08.2018

Käesoleval aastal on Hiiukalal koostööprojektide raames toimumas õppereis Gotlandile koos Läänemaa Rannakalanduse Seltsiga 31. augustist kuni 6. septembrini 2018

Osalema on oodatud liikmed. Reisile registreerumine toimub 30. juulist kuni 6. augustini 2018. Täpsem teave info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855.