Avaleht

<< <  Lehekülg 1/59  &gt; &gt;&gt;

21.10.2016
MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub 23. novembril 2016 kell 18.00 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas

Päevakorras:
 • Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
 • Üle 60 000-eurose toetussummaga projektide rahastamise kinnitamine (3 taotlust, mida tutvustatakse üldkoosolekul kuna on tegemist asutusesisese teabega)
 • Juhatuse liikmete tasude määramine 2017. aastaks.
 • Jooksvad küsimused
Kõigi liikmete osalemine on oluline.  Vajadusel on võimalik volitada. Volikirja näidis (.rtf)
07.09.2016

Markus Vetemaa infopäeva ettekanne .pdf

Kalanduse teabekeskus koostöös Hiiukalaga korraldab reedel 23. septembril kell 12.30 Tuuru majas kudealade ja kalavarude infopäeva. Teemat tutvustab TÜ Mereinstituudi ihtüoloogia ja kalanduse vanemteadur Markus Vetemaa. Pärast kalandustoetuste taotlemist tutvustav infoblokk.

06.09.2016

Hiiukala aitab korraldada Hiiumaa toidu ja kunsti nädalat 15.-18. septembril 2016. Vaata programmi hiiumaamaitsed.ee/toidu-ja-kunsti-nadal

10.08.2016

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotluste vastuvõtt toimub 27. septembrist kuni 10. oktoobrini 2016 järgmistes tegevussuundades:

 • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 
 • majandustegevuse mitmekesistamine 
 • kalasadamate uuendamine 
 • koelmualade loomine või taastamine
 • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Infpäev taotlejatele toimub 23. septembril kell 15.30 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas

Lisainfo taotlemise kohta on kättesaadav kodulehel: http://www.hiiukala.org/index.php?page=projektitaotlused . Taotluse sisseandmiseks ja konsultatsiooniks eelnevalt registreeruda info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855. Taotluste vastuvõtt toimub MTÜ Hiiukala büroos Vabrikuväljak 1 Kärdlas, tööpäeviti kell 10-17, kirja või  e-posti teel.

23.06.2016

MTÜ Hiiukala korraldab kolmapäeval 27. juulil Kärdlas Tuuru majas kell 13.00 infopäeva EMKF meetmest 3.2. "Kalanduspiirkonna kohaliku arengus strateegia rakendamine" projektitoetuse taotlejatele. Infopäeval käsitletakse järgmiseid teemasid:

 • 2016. aasta taotlusvooruga seonduvad tähtajad
 • nõuded taotlejale
 • abikõlbulikud kulud
 • hankekohuslus
 • käibemaksu abikõlbmatus
 • riigiabi piirmäär
 • taotlusvormid ja lisadokumendid

INFOPÄEVA ETTEKANNE (.pdf avaneb uues aknas)

Osalemine kõigile osalejatele tasuta. Lisainfo Tuuli Tammla 56941855

29.05.2016

Parandatud võistlusprotokoll avaneb siit