Toetatud projektid 2010-2014

2014 taotlusvoor

Mitmekesistamine

 • Koit Tikk Setukad ja Sarvilised FIE “Talupidamiseks vajaliku kaubiku soetamine” toetus 18 550 eurot
 • Hiiurand OÜ “Hiiurand mitmekesistamine II” toetus 2 116,33 eurot
 • Abermex OÜ “Arvuti soetamine” toetus 786,92 eurot
 • Kassariotsa OÜ “Kassariotsa OÜ tootmisvõimekuse parandamine” toetus 7 318,27 eurot
 • Indrek Kääramees FIE “Rootorniiduki soetamine” toetus 2 449,30 eurot
 • Ants Saarnak Mere talu FIE “Vaakumpakendaja soetamine” toetus 2 683,80 eurot
 • Seivanger OÜ “Köögi seadmete soetamine ja paigaldamine” toetus 1 359,33 eurot
 • HK Kodeste OÜ “Kerghaagis” toetus 903,18 eurot

TAOTLUSVOOR KOKKU 36 167,71 eurot

2013

Kalasadamate uuendamine

 • Kõrgessaare Külmhoone MTÜ “Mõrrakuuri ehitus” toetus 33 659,52 eurot
 • Tärkma sadama selts MTÜ “Tärkma sadama uuendamine ja arendamine” toetus 59 918,40 eurot
 • Paadiühistu Roograhu MTÜ “Roograhu sadama kai laienduse, slipi ja ujuvkai ehitus” toetus 58 548,48 eurot
 • Paadiühistu Salinõmme MTÜ “Salinõmme paadisadama rekonstrueerimine” toetus 125 709,41 eurot
 • Emmaste vallavalitsus “Sõru sadama valgustus” 10 660 eurot

Kala töötlemine ja otseturustamine

 • Lodjumetsa OÜ “Külmavee kõrgsurvepesuri AR590 TSS ostmine” toetus 252 eurot
 • Ivo Põldveer FIE “Kala töötlemiseks vajalike seadmete soetamine” toetus 722,71 eurot
 • Ristnaotsa OÜ “Kalatoodete tootearendus” toetus 3 049,99 eurot (katkestatud)
 • Vello Suurvärav FIE “Kala esmatöötlemine ja otseturustamine” toetus 510,61 eurot
 • Indrek Kääramees FIE “Tehnilised vahendid kalatoodete valmistamiseks” toetus 692,7 eurot
 • Hiiurand OÜ “Hiiurand töötlemine” toetus 659,84 eurot
 • Imre Kivi FIE “Kalaäri töötlemine ja otseturustus” toetus 1 825,95 eurot
 • Kassariotsa OÜ “Kassariotsa kalakäitlemise seadmete ost” toetus 19 156,50 eurot
 • Ristnaotsa OÜ “Kalaköök” toetus 5 959 eurot
 • Margus Sauer FIE “Vaakumpakendaja ja kuumsuitsuahju soetamine” toetus 1 417,87 eurot
 • Ivo Põldveer FIE “Kalatöötlemiseks vajalike seadmete soetamine” toetus 1 146 eurot
 • Vello Suurvärav FIE “Külmavee kõrgsurvepesuri ostmine” toetus 708 eurot
 • Harry Aron FIE “FIE Harry Aron kala esmatöötlemine ja otseturustamine” toetus 414,20 eurot
 • Toomas Vikerpuur FIE “Vikerpuur töötlemine ja otseturustus” toetus 1 570,18 eurot
 • Kassariotsa OÜ “Külmikveoki ost” toetus 17 750 eurot

Kalandusega seotud turism

 • Halulaev MTÜ “Ajaloolise veesõiduki “Lestalaev” valmisehitamine ja komplekteerimine päästevarustusega” toetus 40 475,03 eurot
 • Imre Kivi FIE “Kivi kalaturism” toetus 1 375 eurot
 • Marko Pruul FIE “Kalurimaja sisustus ja turundus” toetus 5 068,5 eurot
 • Kassariotsa OÜ “Kassariotsa puhkemaja konkurentsivõime tõstmine” toetus 8 032,01 eurot
 • Mainegrupp OÜ “Kassari puhkekeskuse turundamine” toetus 2 366,40 eurot
 • Hiiu Jorn OÜ “Pauka puhkekeskuse teenindushoone laienduse ehitustööd ja turistide teenindamiseks vajaliku mööbli ostmine” toetus 21 810 eurot
 • Indrek Kääramees FIE “Sõudepaadi soetamine” toetus 842,10 eurot
 • Kärdla Sadam SA “Kalandusturismiks vajalike tingimuste loomine Kärdla sadamas” toetus 21 986,07 eurot
 • Galina Kaev FIE “Kohviku köögi moderniseerimine” toetus 2 247,38 eurot
 • Marko Pruul FIE “Kaluri puhkemaja kalastusturismi edendamine” toetus 2 101,50 eurot
 • Mainegrupp OÜ “Kassari puhkekeskuse arendamine” toetus 20 711,43 eurot
 • Kõlunõmmiku OÜ “Mihkli kalaturism” toetus 825 eurot
 • Hiiu Jorn OÜ “Turistide teenindamiseks teenindushoone laienduse ehitamine” toetus 10 637,83 eurot

Mitmekesistamine

 • Hiiurand OÜ “Hiiurand mitmekesistamine” toetus 12 629,75 eurot
 • Imre Kivi FIE “Püüniste töökoja transport” toetus 16 565,10 eurot
 • Abermex OÜ “Kaubik nakkevõrkude ekspordiks” toetus 14 673,16 eurot
 • Best Holding OÜ “Majandushoone rekonstrueerimine töökojaks, puidutöö seadmete soetamine II etapp” toetus 11 758,50 eurot
 • Ants Kirsi FIE “Õunamahla tootmisseadmed” toetus 4 095,74 eurot
 • Ivo Põldveer FIE “Tehnika soetamine ettevõtluseks” toetus 609 eurot
 • HK Kodeste OÜ “Haagise soetamine, hüdraulilise veoga metsaveokäru ja tõstuk” toetus 13 184,50 eurot
 • Kassariotsa OÜ “Kassariotsa OÜ tootmisvõimekuse parandamine” toetus 9 283,75 eurot
 • Kreisi Talu OÜ “Tööriistade soetamine metsatööks” toetus 992,85 eurot
 • Triinu Schneider FIE “Kaubiku ost” toetus 16 022,51 eurot
 • Kassariotsa OÜ “Töökoja seadmete ja haagise ost” toetus 4 713,69 eurot
 • HK Kodeste OÜ “Hüdrauliline palgitõstja ja 6-osaline kirves” toetus 1 028,53 eurot
 • Marko Pruul FIE “Hooldusniiduki soetamine” toetus 5 166 eurot
 • Abermex OÜ “Riilimasina ja haagise soetamine” toetus 3 369,10 eurot
 • Ants Kirsi FIE “Õunamahla tootmisseadmed II” toetus 8146,01 eurot
 • Triinu Schneider FIE “Villimisseadme ost õunamahla pastörisaatorile” toetus 851,76 eurot
 • Ivo Põldveer FIE “Tehnika soetamine ettevõtluseks” toetus 2 765,70 eurot
 • Rein Tikka FIE “Traktor teenuste osutamiseks” toetus 25 461,80 eurot
 • Marko Pruul FIE “Haagiste soetamine ettevõtluse arendamiseks” toetus 2 485 eurot
 • Bluewest OÜ “Paadiveohaagise soetamine turistide teenindamiseks” toetus 379,33 eurot
 • Kõlunõmmiku OÜ “Transport” toetus 1 073,10 eurot
 • Aare Grubnik FIE “Halumasin” toetus 8 860,60 eurot
 • Aivo Härm FIE “Tegevuse mitmekesistamine: traktori soetamine metsa- ja põllumajanduseks” toetus 49 929 eurot

Koolitustegevus

 • Kõrgessaare külmhoone MTÜ “Õppepäev Lestafest” toetus 6 263,46 eurot
 • Mereküla kalurite klubi MTÜ “Õppepäev Tuulekala festival” toetus 9 030 eurot
 • Halulaev MTÜ “Koolitus “Traditsioonilised materjalid ja töövõtted puulaevade ja paatide ehitamisel ning hooldusel” toetus 5 470 eurot
 • Ristnaotsa OÜ “Kalatoitude ja -toodete valmistamise koolitus” toetus 2 083,33 eurot (katkestatud)
 • Mereküla kalurite klubi MTÜ “Talvise kalapüügi ja uute kalatoitude valmistamise õpitoad” toetus 2 896 eurot

2013 TAOTLUSVOORUD KOKKU 756 610 eurot

2012

Kalasadamate uuendamine

 • Käina vallavalitsus “Orjaku kalasadama ehitamise III etapp” toetus 147 569,34 eurot
 • Kõrgessaare sadam MTÜ “Kõrgessaare sadama kaide uuendamise III etapp” toetus 104 364,78 eurot

Kala töötlemine ja otseturustamine

 • Ristnaotsa OÜ “Kalaköök” toetus 6 059,23 eurot
 • Harry Aron FIE “Kala esmatöötlemine ja otseturustamine” toetus 1 457,39 eurot

Kalandusega seotud turism

 • Illar Nappir FIE “Kalaturismi arendamine Mudastes” toetus 3 268,75 eurot
 • Harry Aron FIE “Kalaturismi arendamine” toetus 719,45 eurot
 • Indrek Kääramees FIE “Kalandusturismi arendamiseks vesijalgrataste soetamine” toetus 1 659,60 eurot
 • Hiiurand OÜ “Hiiurand kalastusturismi seadmed” toetus 1 309,88 eurot
 • Maie Martin Sillaääre talu FIE “Triinu mootor” toetus 7 434 eurot
 • Hiiu Jorn OÜ “Pauka puhkekeskuse teenindushoone seadmete soetamine” toetus 6 581,25 eurot
 • Ants Saarnak Mere talu FIE “Kuusenuka kalurimaja” toetus 20 280,24 eurot
 • Aivar Tammeveski FIE “Mootor ajaloolisele aerupaadile” toetus 7 371 eurot
 • Veikko Martin FIE “Puulaiu kõrtsihoone taastamise I etapp” toetus 21 779,60 eurot
 • Kõrgessaare vallavalitsus “Kalanduse traditsioone tutvustav üritus Lestafest 2012” toetus 5 623,88 eurot
 • Linnumäe Puhkekeskus OÜ “Linnumäe puhkekeskus OÜ kalandusega seotud turismi arendamine I etapp” toetus 779,20 eurot

Mitmekesistamine

 • Hiiu Jorn OÜ “Pauka puhkekeskuse teenindushoone uuendamine” toetus 13 434,66 eurot
 • Indrek Kääramees FIE “Remonditöökoja renoveerimine” toetus 6 060,05 eurot
 • Imre Kivi FIE “Püünistetöökoja seadmed” toetus 4 476,78 eurot
 • Ats Paomees FIE “Halumasina soetamine” toetus 7 844,90 eurot
 • Ivo Põldveer FIE “Paadi ehitus- ja remondiseadmed” toetus 3 410,97 eurot
 • Kassariotsa OÜ “Metsaveo haagise ostmine” toetus 14 239,78 eurot
 • Best Holding OÜ “Majandushoone rekonstrueerimine töökojaks, puidutöö seadmete soetamine” toetus 46 440,01 eurot

Koolitustegevus

 • Pöörupoi MTÜ “Vesiviljelus” toetus 8 114 eurot

2012 TAOTLUSVOORUD KOKKU

2011

Kalasadamate uuendamine

 • Kõrgessaare külmhoone MTÜ “Kõrgessaare külmhoone seadmed” toetus 5 066,18 eurot
 • Käina vallavalitsus “Orjaku kalasadama ehitamise II etapp” toetus 109 295,02 eurot
 • Kõrgessaare sadam MTÜ “Kõrgessaare sadama kaide uuendamine II etapp” toetus 164 958,40 eurot
 • Hiiessaare sadam MTÜ “Hiiessaare sadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamine” toetus 38 356,80 eurot

Kala töötlemine ja otseturustamine

 • Randi Paat FIE “Jääpurumasina soetamine” toetus 1 314,76 eurot

Kalandusega seotud turism

 • Hiiurand OÜ “Kalastusturismi arendamine” toetus 7 937,98 eurot
 • Ristnaotsa OÜ “Kalakohviku laiendus” toetus 2 730,69 eurot
 • Marek Kuum FIE “Aerupaadi ostmine kalandusturismi teenuse pakkumiseks” toetus 1 592,25 eurot
 • Harry Aron FIE “Harry Aron kalastusturismi arendamine” toetus 2 458,50 eurot
 • Hiiurand OÜ “Hiiurand kalastusturismi arendamine 2. etapp” toetus 7 937,98 eurot
 • Kalurikodu OÜ “Kalurikodu renoveerimine ja arendamine” toetus 79 204,89 eurot
 • Mainegrupp OÜ “Grill Lest ja Lammas arendamine” toetus 8 227 eurot
 • Aivar Tammeveski FIE “Ajalooline aerupaat” toetus 7 329 eurot
 • Dagö Trade OÜ “Mardiranna puhkemaja sisustus” toetus 9 319,15 eurot

Mitmekesistamine

 • Ristitee talu FIE “Ristitee talu õunahoidla uuendamine” toetus 59 860,43 eurot
 • Margus Sauer FIE “Puiduhakkuri soetamine” toetus 4 928,49 eurot
 • Hiiu Jorn OÜ “Halumasina JAPA 375 Tre Basic soetamine” toetus 5 559,53 eurot
 • Imre Kivi FIE “Püünistetöökoja ehitus” toetus 63 331,10 eurot
 • Utumäki OÜ “Halumasina soetamine” toetus 4 711,47 eurot (katkestatud)
 • Kogri Puit OÜ “Puidukuivati soetamine” toetus 6 999,3 eurot (katkestatud)

Koolitustegevus

 • Dago Metsamehed OÜ “Firmasisene koolitus: Naturaalsed viimistlusmaterjalid ja nende kasutamine” toetus 1 322 eurot
 • Kõrgessaare külmhoone MTÜ “Koolitus Kalatoitude ja kalatoodete valmistamine” toetus
 • PööruPoi MTÜ “Noored merele” toetus 8 114 eurot

2011 TAOTLUSVOORUD KOKKU

2010

Kalasadamate uuendamine

 • Kõrgessaare sadam MTÜ “Kõrgessaare sadama kaide uuendamine” toetus
 • Kõrgessaare külmhoone MTÜ “Kõrgessaare külmhoone ehitus” toetus
 • Hiiessaare sadam MTÜ “Hiiessaare sadama arendamine” toetus
 • Käina vallavalitsus “Orjaku kalasadama ehitus” toetus

Kala töötlemine ja otseturustamine

 • Imre Kivi FIE “Kalaäri külmaseadmete ja suitsuahju soetamine” toetus

Kalandusega seotud turism

 • Maie Martin Sillaääre talu FIE “Laidu võrgukuur” toetus
 • Hiiu Jorn OÜ “Pauka puhkemaja turisminduse arendamine” toetus
 • Marko Pruul FIE “Kalurimaja rekonstrueerimine” toetus
 • Mainegrupp OÜ “Kassari puhkekeskus” toetus

Mitmekesistamine

 • Abermex OÜ “Nakkevõrkude ja mõrdade tootmine Hiiumaal” toetus
 • Kogri Puit OÜ “Puutööpinkide soetamine” toetus
 • Hiiu Jorn OÜ “Pauka puhkekeskuse teenindushoone laienduse ehitustööd” toetus

2010 TAOTLUSVOORUD KOKKU 706 529 eurot