2022

 • 1.-2. detsembril osales Hiiukala esindus Kalanduse teabekeskuse algatusrühmade talveseminaril Pärnus
 • 31. oktoobril osales Hiiukala esindus kohtumisel keskkonnaministri Madis Kallasega hotellis Euroopa Tallinnas
 • 24.-27. oktoobril korraldas Hiiukala koostöös Seikluspunkt MTÜ-ga koolivaheaja kalanduslaagri 20 noorele Suuresadamas.
 • 21. oktoobril osales Hiiukala esindus Biosfääri strateegia arutelul Kuressaares
 • 7. oktoobril korraldas Hiiukala koostöös Pühalepa osavallaga kalurite ja keskkonnaministri Madis Kallase kohtumise ning probleemiarutelu Naistlaiu sadamas
 • 28. septembril osales Hiiukala esindus kalapüügivõimaluste arutelul Keskkonnaministeeriums
 • 27.-29. septembril toimus projektinäidete inspiratsioonikoolitus-õppereis Virumaale, osales 25 Hiiumaa kalanduspiirkonna esindajat.
 • 7. septembril osales Hiiukala esindus hindamiskriteeriumite väljatöötamise koolitusel Pärnus.
 • 30. augustil valmis uus Hiiukala uus koduleht hiiukala.org. Uue kodulehe tegi valmis Logic Technologies OÜ
 • 3.-4. augustil osales Hiiukala esindus algatusrühmade suveseminaril Järveveere puhkekeskuses Võrtsjärve ääres.
 • 15.-21. juunil korraldas Hiiukala koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga kalanduse ja rannaturismi-teemalise õppereisi Kreekasse. Reisil osales 18 Hiiumaa kalanduspiirkonna esindajat.
 • 28. mail toimus Orjaku sadamas 12. Tuulekala festival ja trollinguvõistlus. Tuulekala festivali korraldas Hiiukala tellimusel Ideepuu OÜ. Trollinguvõistlusel osales 91 võistkonda, 293 võistlejaga. Püüti 1432 tuulehaugi kogukaaluga 521,23 kg.
 • 28. mail toimus Puulaiu kanalil laste õngitsemisvõistlus. Õngitsemisvõistlusel osales 23 noort kalurit.
 • 17. mail osales Hiiukala esindus kalanduspiirkondade ümarlaual Maaeluministeeriumis Tallinnas
 • 13. mail osales Hiiukala esindus kohtumisel keskkonnaministri Erki Savisaarega
 • 12. mail toimunud Hiiukala juhatuse koosolekul valiti uueks juhatuse esimeheks Kaja Hiis-Rinne.
 • 5. mail toimus Hiiukala 36. üldkoosolek Hiiumaa muuseumi pikas majas. Tagasi astunud juhatuse liikmete asemele valiti juhatusse Kaja Hiis-Rinne, Virko Martin ja Endel Kaevats.
 • 30. aprillil korraldas Hiiukala koostöös sadamatega avatud kalasadamate päeva Kõrgessaare ja Roograhu sadamates. Kalanduse teabekeskus korraldas avatud kalasadamat Haldi sadamas.
 • 22. aprillil taotles Hiiukala luba kormoranimunade õlitamiseks Suur- ja Väike-Pihlakarel, Suur- ja Väikekuival ning Kakralaiul.
 • 20. aprillil edastas Keskkonnaamet Käina lahel kormoranimunade õlitamiseks keelduva vastuse.
 • 14. aprillil toimus Hiiukala 35. üldkoosolek Hiiumaa muuseumi pikas majas.
 • 24. märtsil esitas Hiiukala taotluse kormoranimunade õlitamiseks Käina lahel
 • 9.-22. veebruaril toimus taotlusvoor, kuhu laekus 31 projektitaotlust 636 000 eurole, positiivse otsuse PRIAst sai 21 projektitaotlust summas 514 700 eurot.
 • 14. jaanuaril korraldas Hiiukala kalanduspiirkonna toetuste infopäeva elamuskeskuses Tuuletorn.
 • 7. jaanuaril toimus Hiiukala aasta alguse seminar Randmäe puhketalus Mangu külas

2021

 • 1.-2. detsembril osales Hiiukala esindus Kalandusvõrgustiku talveseminaril Haapsalus Fra Mare spaahotellis.
 • 19. novembril osales Hiiukala esindus FARNETi projektiseminaril Ferraras Itaalias
 • 17. novembril toimus Hiiukala 34. üldkoosolek Hiiumaa spordikeskuses
 • 13.-15. oktoobril külastas Hiiumaa kalandusettevõtjate esidus koos Läänemaa ja Pärnumaa kaluritega kutselise kalanduse messi Danfish International Aalborgis Taanis
 • 24. septembril korraldas Hiiukala Vananaistesuve raames lesta tonkapüügi õpitoa Kaleste rannas
 • 18. septembril korraldas Hiiukala Vananaistesuve raames Suuremõisas avaliku loengu “Kalade salaelu”, mille lektoriks oli Arvo Tuvikene
 • 16.-17. augustil osales Hiiukala esindus Kalandusvõrgustiku suveseminaril Lammasmäel
 • 29. mail korraldas Hiiukala Tuulekala trollinguvõistluse alguse ja finišiga Orjaku sadamas ning laste õngitsemisvõistluse Puulaiu kanalil. Trollingus osales 72 võistkonda 242 osalejaga. Õngitsemisvõistlusel osales 7 last.
 • 18. mail toimus Hiiukala 33. üldkoosolek Mihkli talumuuseumis Malvastes
 • 9.-22. veebuaril toimus taotlusvoor, kuhu laekus 24 projektitaotlust 620 562,20 eurole, positiivse otsuse PRIAst sai 20 projektitaotlust 423 380,75
 • 15. jaanuaril toimus kalanduspiirkonna toetuste infopäev Kärdla kinosaalis

2020

 • 3.-4. detsembril osales Hiiukala esindus Kalanduse teabekeskuse korraldatud aastalõpuseminaril Kuressaares.
 • 13. oktoobril koostöös Kalanduse teabekeskusega korraldas Hiukala kalanaha tootearenduse koolituse Hiiumaa piirkonnale Hellamaa perekeskuses
 • 8. oktoobril korraldas Hiiukala lestapäeva Hiiumaa lasteaedades ja koolides. Lestapraadi või suitsulesta pakuti neljas lasteaias ja kahes koolis 826 lapsele.
 • 24. septembril toimus Hiiukala 32. üldkoosolek Kärdla kinosaalis
 • 20. septembril korraldas Hiiukala Vananaistesuve üritustesarja raames haugi kudemist käsitleva infopäeva ning äsja taastatud kudeala, Suuremõisa tiikide külastuse koos kalateadlase Arvo Tuvikesega.
 • 4. ja 5. septembril filmiti Hiiumaa kalanduspiirkonnast ja projektinäidetest saadet „Sööma!“, mis oli eetris 20. septembril. Saade on järelvaadatav   https://youtu.be/Rirj7kbFboQ
 • 31. augustil korraldas Hiiukala Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muudatuste avaliku arutelu.
 • 22.-23. augustil külastas Hiiumaa kalanduspiirkonda Vormsi kalurite ja kogukonna esindus, kellele korraldati parimaid projektinäiteid tutvustav õppereis.
 • 4.-5. augustil osales Hiiukala esindus Kalanduse teabekeskuse korraldatud suveseminaril Kadrina mõisas Tartumaal.
 • 25. juunil korraldas Hiiukala koostöös Keskkonnaministeeriumiga arutelu Kalapüügieeskirja muudatustest Sõru muuseumis.
 • 15. juunil korraldas Hiiukala Orjaku sadamas arutelu Hiiumaa kaluritele Kalapüügi eeskirja plaanitavatest muudatustest.
 • 3. juunil osales Hiiukala esindus Kalanduse teabekeskuse korraldatud kala maitsestamise koolitusel Tallinnas Mereakadeemia laboris.
 • 28. mail korraldas Hiiukala Tuulekala päeva Hiiumaa lasteaedades, kui pakuti kohalikku tuulehaugi neljas Hiiumaa lasteaias 170 lapsele.
 • 17.-30. märtsini korraldas Hiiukala taotlusvooru, kuhu laekus 25 projektitaotlust 521 678,22 eurole. PRIA otsuseni jõudis 14 projektitaotlust toetuste mahuga 279 823,58 eurot
 • 28. veebruaril korraldas Hiiukala Kärdlas teabepäeva kalanduspiirkonna toetustest
 • 16.-19. veebruaril korraldas Hiiukala koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga õppereisi Kesk-Soome püünisteehitajate juurde
 • 15.-16. jaanuaril korraldati koostöös Kalanduse teabekeskusega kalanahkade parkimise koolitus Kassari puhkekeskuses
 • 9.-10. jaanuaril osales Hiiukala esindus Kalandusvõrgustiku talveseminaril Narva-Jõesuus
 • 4. jaanuaril toimus 11. Hiiukala aastaalguse seminar Rannu pubis Käinas

2019

2018

 • 29.-30. novembril osaleti algatusrühmade aastalõpuseminaril Pärnumaal.
 • 22. novembril toimus MTÜ Hiiukala 28. üldkoosolek.
 • 3. oktoobril sulgus MTÜ Hiiukala 2018 aasta II taotlusvoor. Laekus 16 taotlust kogusummas 227 624 eurot
 • 26. septembril osales MTÜ Hiiukala tegevjuht Maaeluministeeriumis Põllumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030 (PõKa) kalanduse töörühma kohtumisel.
 • 10. septembril osales MTÜ Hiiukala tegevjuht koolitusel andmekaitse seaduse muudatustest Pärnus.
 • 31. august-6.september korraldas Hiiukala koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga Gotlandi õppereisi
 • 26.-27. juunil toimus algatusrühmade suveseminar Hiiumaal.
 • 6. juunil osales MTÜ Hiiukala juhatuse esimees püügivahendite parendamise toetuse meetme määruse muudatuse eelnõu arutelul Maaeluministeeriumis.
 • 5. juunil kohtusid MTÜ Hiiukala esindajad MTÜ Harju Kalandusühingu ja Saaristomere kalandusrühma esindajatega Roograhu sadamas. Teemaks hüljeste ja kormoranide tekitatud kahjud kalapüügil.
 • 30. mail toimus MTÜ Hiiukala 27. üldkoosolek.
 • 26 mail toimus IX Tuulekala Festival Orjaku sadamas. Trollinguvõistlusel osales 82 paatkonda 269 võistlejaga.
 • 10. mail toimus Koostöös Keskkonnaministeeriumiga kudealade taastamise teemaline infopäev Kärdlas.
 • 28. aprillil toimunud II avatud kalasadamate päeval võõrustasid külastajaid Salinõmme, Tärkma ja Roograhu sadam.
 • 25. aprillil toimus MTÜ Hiiukala 26. üldkoosolek.
 • 19. aprillil 2018 osales MTÜ Hiiukala juhatuse liige Maaeluministeeriumis toimunud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava Vee elusressursside tootmise, väärindamise ja turustamise/ekspordi töörühma teisel kohtumisel.
 • 18. aprillil 2018 osales MTÜ Hiiukala tegevjuht Keskkonnaministeeriumis toimunud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava kalavarude ja kutselise kalapüügi alatöörühma teisel kohtumisel.
 • 29. märtsil 2018 osalesid MTÜ Hiiukala juhatuse esimees ja tegevjuht Keskkonnaministeeriumis toimunud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava kalavarude ja kutselise kalapüügi alatöörühma kohtumisel.
 • Biosfääripäev 27.03.2018 Kuressaares. Osalesid MTÜ Hiiukala juhatuse esimees ja tegevjuht. Otseülekande salvestis. Esitlusmaterjalid Kliimamuutuste peegeldused Eesti rannavetes – akadeemik Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president 
  Minevikust tulevikku: Läänemere kliimamuutused, võõrliigid ja kalandus – Henn Ojaveer, Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi merebioloogia osakonna juhtivteadur
  Kalade eluolust Läänemeres – Arvo Tuvikene, Eesti Maaülikooli vanemteadur
 • 22.-23. märtsil 2018 osalesid Toris toimunud Kalanduse teabekeskuse projektide hindamise koolitusel MTÜ Hiiukala tegevjuht ja 5 hindajat. 
 • 12. – 16. märtsini 2018 osales MTÜ Hiiukala juhatuse liige Farneti seminaril “FLAGs and local resource management” Figos, Hispaanias. Kokkuvõte.
 • 28. veebruaril osalesid MTÜ Hiiukala juhatuse esimees ja tegevjuht Eesti põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 avaüritusel Tallinnas.
 • 27. veebruar-12. märts toimus Hiiukala 2018. aasta I taotlusvoor. Laekus 30 projektitaotlust kogusummas 527 285 eurot.
 • 22. veebruaril osales Hiiukala tegevjuht Kalanduse teabekeskuse korraldatud koolitusel „Olulisemad muudatused riigihangete seaduses“ Tallinnas.
 • 20. veebruaril osalesid Hiiukala tegevjuht ja juhatuse liige Pärnus toimunud avaliku esinemise tehnikate tõhustamise koolitusel. Korraldaja Kalanduse teabekeskus.
 • 5. veebruaril korraldas Hiiukala infopäeva Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” toetuse taotlejatele. Sadamate teemalise ettekande märkmed. Kalanduspiirkonna toetuste ettekanne
 • 23. jaanuaril osales Hiiukala juhatuse esimees kalanduse valdkonna ametkondade koosolekul Keskkonnaministeeriumis. Püüniste vahekaugus, tähistamine, mõõtmine. Silmaga kalakoguse hindamine. 1 h etteteatamine
 • 12. jaanuaril toimus 9. Hiiukala aastaalguse seminar Hõbekala külalistemajas, Ristnas

2017

2016

2015

 • 19. detsembril korraldas Hiiukala 7. aastalõpuseminari Partsi veskis
 • 10. detsembril toimus Hiiukala 20. üldkoosolek. Tagasikutsutud juhatuse liikme asemele valiti juhatuse liikmeks Ilmi Aksli.
 • 24.-26. novembril osaleti Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril M/S Victoria I-l
 • 12. novembril osales Hiiukala esindus Mereakadeemia uute püüniste ehituse ja kala töötlemise laborite avamisel
 • 4.-6. septembril tegid õppereisi Hiiumaale kolleegid Lõuna-Soomest
 • 1. augustil korraldati Kaluri kohvikut Kärdla kohvikutepäeval 
 • 29. juunil toimus Hiiukala 19. üldkoosolek
 • 29. juunil veeskati Kalandusfondi toel restaureeritud lestalaev “Lisette”
 • 21. juunil taasavati renoveeritud Tärkma sadam
 • juunis toimus strateegia koostamise juhtrühma koosolek
 • 16.-17. juunil osaleti Kalandusvõrgustiku suveseminaril Viljandimaal
 • 13.-21. juunil külastas Hiiukala esindaja Imre Kivi koos Harjumaa kolleegidega Jaapanit ning tutvus sealsete professionaalsete praktikatega
 • 30. mail toimus Orjakus VI Tuulekala festival. Trollinguvõistlusel osales 63 paatkonda 220 võistlejaga
 • maikuus valmis Hiiukala tellitud kalurite küsitlus, mida kasutati ühe algallikana strateegia koostamisel
 • 14.-19 aprillil  tutvus Hiiukala 22-liikmeline esindus Portugali Alem Tejo ja Sotavento de Algarve kalanduspiirkondadega 
 • 11.-12. märtsil osaleti Kalandusvõrgustiku koolitusel riigihangete korraldamisest
 • 2.-3. märtsil esindasid Hiiukala Imre Kivi ja Tuuli Tammla Brüsselis toimuval Farneti konverentsil “Seilates 2020 poole” ning tutvustasid püünistetöökoja projektinäidet
 • veebruaris toimusid strateegia koostamise juhtrühma koosolekud
 • 12. veebruaril osaleti Kalandusvõrgustiku ümarlaual Põllumajandusministeeriumis
 • 22. jaanuaril toimus Hiiukala 18. üldkoosolek 

2014

 • 28. detsembril toimus 6. aastalõpuseminar Pauka puhkemajas Poamal
 • 4. ja 5. detsembril toimusid piirkondlikud strateegiakoosolekud järgmise perioodi strateegia koostamiseks Emmastes, Kärdlas ja Orjakus
 • 2. detsembril osales Hiiukala esindus Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril GOSpas Saaremaal
 • 3.-5. novembril osales Hiiukala esindus Kalandusvõrgustiku õppereisil Lätti Jurkante piirkonda
 • 7.-11. oktoobril toimus Hiiukala õppereis Poola 
 • 4. oktoobril toimus Hiiumaa sügislaada raames kalatoitude õpituba, mida toetas Hiiukala
 • 27. septembril oli eetris Hiiumaa kalanduspiirkonnale pühendatud saade saatesarjast Mehed ja mõrrad
 • 14. juulil toimunud juhatuse koosolekul valiti juhatuse esimeheks Heino Kalmus
 • 1.-2. juulil osales Hiiukala esindus Kalandusvõrgustiku suveseminaril Mäetaguse mõisas
 • 12. juunil toimus Hiiukala 17. üldkoosolek. Juhatuse liikmeteks valiti Heino Kalmus, Imre Kivi, Indrek Kääramees, Marko Pruul, Tarmo Rajang, Ants Saarnak ja Jaanus Valk.
 • 31. mail toimus Orjaku sadamas V Tuulekala festival, mida korraldas MTÜ Mereküla kalurite klubi
 • 11. aprillil korrladas Hiiukala koostöös MTÜ Eesti Väikesadamate Liiduga teabepäeva kutselistele kaluritele
 • 20. märtsist 2. aprillini toimus 2014. aasta taotlusvoor. Avatud oli mitmekesistamise tegevussuund, kuhu laekus 9 taotlust, millest rahuldati 8.
 • veebruaris ilmus kalandusturismi trükise eesti- ja soomekeelne versioon tiraažiga 1000 eksemplari
 • jaanuari lõpus üllitas Hiiukala saksa- ja inglisekeelse kalandusturismi trükise tiraažiga 1000 eksemplari.
 • 23.-26. jaanuaril osalesid Hiiukala esindajad rahvusvahelisel messil Grüne Woche Berliinis ning tutvustasid Hiiumaa kalanduspiirkonda
 • 16. jaanuaril toimus Hiiukala 16. üldkoosolek

2013

 • 27. detsembril korraldas Hiiukala 5. aastalõpuseminari Tahkuna jahiseltsi majas Reigis
 • 3.-4. detsembrini osales Hiiukala esindus kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril M/S Silja Europa pardal
 • 14. novembril toimus Hiiukala 15.  üldkoosolek
 • 23.-25 oktoober osales Hiiukala tegevjuht kalandusturismi alasel konverentsil Cagliaris Sardiinias
 • 7.-18. oktoober toimus 2013. aasta III taotlusvoor, mille 5 tegevussuunda esitati 36 projektitaotlust kogusummas 905 000 eurot.
 • 1. oktoobril naases tegevjuhi kohale Tuuli Tammla
 • 27.-28. augustil toimus Hiiumaal Kassari puhkekeskuses Kalanduse Teabekeskuse korraldatud kalasuitsutamise koolitus
 • 7. augustil toimus 14. üldkoosolek
 • 3. augustil pidas Hiiukala ühepäeva kõrtsi “Küll santsu saab merimees…” Kärdla vetelpäästesadamas
 • 2.-3. juulil võeti osa Kalandusvõrgustiku suveseminarist, mis toimus Voore Külalistemajas
 • 17.-18. juunil toimus MTÜ Hiiukala õppereis Saaremaale
 • 25. mail toimus IV Tuulekala Festival, trollinguvõistlusel osales 61 paatkonda 217 võistlejaga, välja püüti 212 tuulehaugi
 • 24.-26. mail toimus Virumaa Rannakalanduse Ühingu õppereis Hiiumaale
 • 20.-31. mai toimus 2013. aasta II taotlusvoor. Laekus 8 projektitaotlust toetuse summaga 105 000 eurot.
 • 7. mail toimus 13. üldkoosolek Roograhu sadamas
 • 22. märtsil toimus telesaate “Põllult patta” filmimine Hiiumaal
 • 7. märtsil toimus 12. üldkoosolek
 • 12.-14. veebruaril toimus Hiiukala õppereis Soome Vabariiki Virolahtisse
 • 28. jaanuar-7. veebruar toimus 2013 aasta I taotlusvoor. Esitati 36 projektitaotlust, millest hindamisele läks 33 taotlust, kogusummas peaaegu 445 tuhat eurot.
 • 8. jaanuaril toimus toetuse taotlemise õppepäev EKF meetmest 4.1. Koolitust viis läbi Margus Medell Läänemaa Rannakalanduse Seltsist

2012

 • 27. detsembril toimus 4. Hiiukala aastalõpu seminar Kassari puhkekeskuses
 • 11.-12. detsembril osaleti kalandusvõrgustiku aastalõpu seminaril Pärnumaal Varbla puhkekülas
 • 6. detsembril toimus 11. MTÜ Hiiukala üldkoosolek
 • 29. oktoobril toimus infopäev jõesuudmete avamise teemal. Projekti HappyFish tutvustas Meelis Tambets.
 • 8. – 19. oktoober toimus 2012. a II taotlusvoor. Avatud oli 5 tegevussuunda, esitati 9 projektitaotlust.
 • 18.-22. septembril toimus MTÜ Hiiukala õppereis Ahvenamaale
 • 28. augustil tutvusid Hiiumaal projektinäidetega PÕM kalamajandusosakonna, Kalanduse teabekeskuse ja Maamajanduse infokeskuse esindajad
 • 16. augustil toimus kalakoelmute alase töörühma koosolek, kus arutati edasisi tegevusi
 • 4. augustil toimetasid Hiiukala liikmed Kärdla kohvikutepäeval kohvikus “Vaid mõrrad ja tropid ja …”
 • 12.-14. juulil toimus MTÜ Hiiukala õppereis Peipsi äärde
 • 10.-11. juulil osales MTÜ Hiiukala esindus kalandusvõrgustiku suvepäevadel Saaremaal Pidulas
 • 2. juunil korraldas Hiiukala III Tuulekala festivali. Trollinguvõistlusel osales 58 paati 214 võistlejaga.
 • 29. mail toimus Hiiumaa kalakoelmute-alase töörühma koosolek.
 • 27. aprillil leidis korraldas Hiiukala Hiiumaa kalakoelmute alase ümarlaua
 • 5. aprillil osaleti Kalanduse teabekeskus koolitusseminari “Erinevate ettevõtlusvormide eelised ja kitsaskohad
 • 1. märtsil toimus MTÜ Hiiukala 10. üldkoosolek.
 • 23. jaanuar-3. veebruar toimus 2012. a I taotlusvoor. Avatud oli 5 tegevussuunda, kuhu laekus 17 projektitaotlust 419 248 eurole.

2011

2010

2009

2008

 • 19. detsembril toimus strateegiakoosolek Kärdla piirkonnale Padu hotellis
 • 15-16. detsembril osaleti Põllumajandusministeeriumi koolitusel “Läbirääkimiste korraldamine” Sakal
 • 7.-8. novembril osaleti Tuuru koolitusel “Efektiivsus ja isiksuse areng” Kärdlas
 • 6. novembril toimus 2. üldkoosolek – uue tegevuskava kinnitamine
 • 29.-30 oktoobril osaleti Põllumajandusministeeriumi koolitusel “Strateegia koostamine” Käinas
 • 22.okt – 4. nov osaleti Tuuru koolitustsüklis alustavatele mittetulundusühingutele
 • 20. oktoobril avati Tuuru majas Hiiukala kontor ja tööle asus tegevjuht Tuuli Tammla
 • 3. oktoobril määrati Hiiukalale tegevustoetust strateegia koostamiseks 1,12 milj. krooni
 • 10. septembril osaleti Põllumajandusministeeriumi koolitusel “Strateegia koostamine” Kuressaares
 • 25. augustil esitati tegevusgrupi toetuse taotlus PRIA-le
 • 15. juulil toimus 1. üldkoosolek, kus kinnitati tegevuskava
 • 30. juunil – 1. juulil osaleti Põllumajandusministeeriumi koolitusel “Tegevuskava koostamine” Pärnumaal
 • 16. juunil registreeriti Hiiukala mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris
 • 11. juunil toimus 1. juhatuse koosolek, kus valiti juhatuse esimeheks Imre Kivi
 • 6. juunil asutati MTÜ Hiiukala 41 liikme poolt. Juhatuse liikmeteks valiti Heino Kalmus, Tarmo Rajang, Tõnis Berkmann, Ain Kullo, Toomas Vikerpuur, Toivo Jõhvik ja Imre Kivi