2024
• 1. veebruaril toimus 40. üldkoosolek Kärdla koolis. Võeti vastu Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2030+, kinnitati taotluste menetlemise kord ning uus 11-liikmeline hindamiskomisjon aastateks 2024-2025.
• 11. jaanuaril toimus strateegia tutvustamise seminar Hiiumaa spordikeskuses. Seminaril osales 17 inimest.

2023
• 29. detsembril korraldas Hiiukala 14. talveseminari Rannapaargus. Seminaril osales 61 inimest.
• 27.-28. detsembril korraldas Hiiukala koostöös Hiidlaste Koostöökoguga õppereisi kooli- ja lasteaiakokkadele Rapla- ja Läänemaale. Õppereisil osales 13 inimest.
• Detsembri kolmandal nädalal andis Hiiukala välja Hiiumaa kalasadamate kalendri, mille piltidelt leiab järgmised sadamad: Tärkma, Kõrgessaare, Kakri kalasadam, Hiiesaare, Orjaku Kärdla, Kalana jahisadam, Roograhu, Naistlaiu, Salinõmme paadisadam, Sõru jahisadam ja Haldi. Kalendrit trükiti 500 eksemplari.
• 4. detsembril osales Hiiukala esindus kalapüügipiirangute arutelul Riigikogu keskkonnakomisjonis.
• 30. novembrist 1. detsembrini osales Hiiukala esindus kalanduspiirkondade talveseminaril Värskas.
• 13.-18. novembril korraldas Hiiukala koostöös Virumaa rannakalurite ühinguga õppereisi Prantsusmaale Normandia Hauts-de-France piirkonda. Hiiumaalt osales 14 inimest.
• 9.-10. novembril korraldas Hiiukala õppereisi Saare maakonda. Osales 20 inimest.
• 7. novembril osales Hiiukala esindus räime püügivõimaluste jaotamise arutelul Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis Tallinnas.
• 18. oktoobril korraldas Hiiukala Hiiumaa spordikeskuses koolituse kaluritele elektroonsete püügiandmete esitamisest. Koolitusel, nii koha peal kui veebi teel, osales 93 inimest.
• 11. oktoobril osales Hiiukala esindus ostumenetluse koolitusel Nasval Saaremaal.
• 26. septembril osales Hiiukala esindus keskkonnatasude ja ahvenapüügi piirangute arutelul Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis Tallinnas.
• 20. septembril korraldas Hiiukala Orjaku sadamas ahvena püügipiirangute arutelu Hiiumaa kaluritele. Arutelul osales 26 inimest.
• 14. septembril toimus 39. üldkoosolek Kärdlas Hiiumaa Gümnaasiumis. Muudeti põhikirja ning juhatusse valiti tagasi Ants Saarnak, Marko Pruul ja Tõnis Teemets. Revisjonikomisjoni valiti tagasi Sirje Jakobson ja Liili Eller.
• 12. augustil korraldas Hiiukala koostöös Kõrgessaare vaba aja keskusega Lestafesti Kõrgessaare sadamas.
• 1.-2. augustil korraldas Hiiukala kalanduspiirkondade suveseminari Pauka puhkemajas Poamal. Kokku osales 29 inimest, esindatud olid kõik kalanduspiirkonnad.
• 26. juulil osales Hiiukala esindus EMKVF seirekomisjoni istungil Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis Tallinnas.
• 5. juulil osales Hiiukala esindus kogukonna juhitud arengu toetuse eelnõu arutelul Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis Tallinnas.
• 16. juunil toimus 38. üldkoosolek Kärdlas Hiiumaa Pruulikojas, kus ühtlasi tähistati Hiiukala 15. sünnipäeva ja tänati organisatsiooni panustanud Jüri Lauterit, Aivi Telvikut ja Raivo Kreisi.
• 12. juunil osales Hiiukala esindus algatusrühmade meetme eelnõu arutelul Pärnus.
• 30. mail toimus kalandusstrateegia koostamise juhtrühma videoseminar.
• 27. mail toimus Orjaku sadamas 12. Tuulekala festival ja trollinguvõistlus ning laste õngitsemisvõistlus Puulaiu kanalil. Tuulekala festivali korraldas Hiiukala tellimusel Ideepuu OÜ. Trollinguvõistlusest võttis osa 87 paatkonda 274 osalejaga. Välja püüti 884 tuulehaugi kogukaaluga 328 kg. Laste õngitsemisvõistlusel osales 23 noort kalastajat, kes püüdsid kokku 79 kala.
• 24. mail osales Hiiukala esindus EMKF ja EMKVF seirekomisjoni istungitel Maaeluministeeriumis Tallinnas.
• 16. mail toimus kalandusstrateegia koostamise juhtrühma videoseminar.
• 10. mail toimus nelja vabatahtliku abiga kormoranimunade kordusõlitamine Suurel ja Väikesel Pihlakarel.
• 5.-12. mail korraldas Hiiukala koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga rannakalurite õppereisi Hispaaniasse Barcelona ja Tarragona piirkonda. Hiiukala poolt osales 11 inimest.
• 3. mail toimus kormoranimunade kordusõlitamine Kadaklaiul seitsme vabatahtliku abiga.
• 1. mail õlitasid seitse vabatahtlikku Suur-Pihlakarel 238 kormoranipesa 1082 munaga ning Väike-Pihlakarel 124 pesa 567 munaga.
• 29. aprillil korraldas Hiiukala koostöös sadamatega avatud kalasadamate päeva Kõrgessaare, Sõru ja Roograhu sadamates, Kalanduse teabekeskus korraldas Naistlaiu sadamas.
• 26. aprillil õlitasid seitse vabatahtlikku Käina lahel Kadaklaiul 496 kormoranipesa koos 1926 munaga.
• 24. aprillil osales Hiiukala esindus merisiia maimude asustamisel Soonlepa lahte.
• 12. aprillil osales Hiiukala esindus Kalandusfoorumil T1 konverentsikeskuses Tallinnas.
• 11. aprillil toimus kalandusstrateegia koostamise juhtrühma videoseminar.
• 6. aprillil toimus kalapüügieeskirja muudatuste arutelu Hiiumaa muuseumi pikas majas Kärdlas. Arutelul osales 28 inimest.
• 5. aprillil osales Hiiukala esindus Euroopa Liidu EMKVF kalanduspaketi arutelul Maaeluministeeriumis.
• 22. märtsil osales Hiiukala esindus kormoranimunade õlitamise koolitusel Penijõel.
• 13. – 20. märtsil korraldas Hiiukala koostöös Virumaa Rannakalurite ühinguga mitmekesistamise teemalise õppereisi Iirimaale. Hiiukala poolt osales 11 inimest.
• 6. märtsil osales Hiiukala esindus kalapüügieeskirja muudatuste teemalisel arutelul Keskkonnaministeeriumis Tallinnas.
• 21. veebruaril korraldas Hiiukala Hiiumaa kalanduspiirkonna strateegiaseminari Hiiumaa spordikeskuses Kärdlas. Seminaril osales 16 inimest.
• 16. veebruaril osales Hiiukala esindus Pärnus kormoranimunade õlitamise teemalisel kohtumisel Keskkonnaametiga.
• 17. jaanuaril osales Hiiukala esindus kormoranide ohjamise arutelul Penijõel.
• 6. jaanuaril toimus 13. Hiiukala aasta alguse seminar Sõru puhkemajas. Seminaril osales 39 inimest.

2022

 • 1.-2. detsembril osales Hiiukala esindus Kalanduse teabekeskuse algatusrühmade talveseminaril Pärnus
 • 24. novembril toimus 37. üldkoosolek Tuuletornis Käinas
 • 31. oktoobril osales Hiiukala esindus kohtumisel keskkonnaministri Madis Kallasega hotellis Euroopa Tallinnas
 • 24.-27. oktoobril korraldas Hiiukala koostöös Seikluspunkt MTÜ-ga koolivaheaja kalanduslaagri 20 noorele Suuresadamas.
 • 21. oktoobril osales Hiiukala esindus Biosfääri strateegia arutelul Kuressaares
 • 7. oktoobril korraldas Hiiukala koostöös Pühalepa osavallaga kalurite ja keskkonnaministri Madis Kallase kohtumise ning probleemiarutelu Naistlaiu sadamas
 • 28. septembril osales Hiiukala esindus kalapüügivõimaluste arutelul Keskkonnaministeeriums
 • 27.-29. septembril toimus projektinäidete inspiratsioonikoolitus-õppereis Virumaale, osales 25 Hiiumaa kalanduspiirkonna esindajat.
 • 7. septembril osales Hiiukala esindus hindamiskriteeriumite väljatöötamise koolitusel Pärnus.
 • 6. septembril osales Hiiukala esindus Pühalepa osavalla korraldatud angerjamaimude asustamisel Allika-, Kiriku-, Kukka ja Soonlepa lahte. Kokku asustati 294 kg ehk 73 480 ettekasvatatud angerjamaimu.
  30. augustil valmis uus Hiiukala uus koduleht hiiukala.org. Uue kodulehe tegi valmis Logic Technologies OÜ
 • 3.-4. augustil osales Hiiukala esindus algatusrühmade suveseminaril Järveveere puhkekeskuses Võrtsjärve ääres.
 • 15.-21. juunil korraldas Hiiukala koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga kalanduse ja rannaturismi-teemalise õppereisi Kreekasse. Reisil osales 18 Hiiumaa kalanduspiirkonna esindajat.
 • 28. mail toimus Orjaku sadamas 12. Tuulekala festival ja trollinguvõistlus. Tuulekala festivali korraldas Hiiukala tellimusel Ideepuu OÜ. Trollinguvõistlusel osales 91 võistkonda, 293 võistlejaga. Püüti 1432 tuulehaugi kogukaaluga 521,23 kg.
 • 28. mail toimus Puulaiu kanalil laste õngitsemisvõistlus. Õngitsemisvõistlusel osales 23 noort kalurit.
 • 17. mail osales Hiiukala esindus kalanduspiirkondade ümarlaual Maaeluministeeriumis Tallinnas
 • 13. mail osales Hiiukala esindus kohtumisel keskkonnaministri Erki Savisaarega
 • 12. mail toimunud Hiiukala juhatuse koosolekul valiti uueks juhatuse esimeheks Kaja Hiis-Rinne.
 • 5. mail toimus 36. üldkoosolek Kärdlas Hiiumaa muuseumi pikas majas. Juhatusest tagasi astunud Heino Kalmuse, Indrek Kääramehe ja Andrus Maide asemele valiti juhatusse Kaja Hiis-Rinne, Virko Martin ja Endel Kaevats.
 • 30. aprillil korraldas Hiiukala koostöös sadamatega avatud kalasadamate päeva Kõrgessaare ja Roograhu sadamates. Kalanduse teabekeskus korraldas avatud kalasadamat Haldi sadamas.
 • 22. aprillil taotles Hiiukala luba kormoranimunade õlitamiseks Suur- ja Väike-Pihlakarel, Suur- ja Väikekuival ning Kakralaiul.
 • 20. aprillil edastas Keskkonnaamet Käina lahel kormoranimunade õlitamiseks keelduva vastuse.
 • 14. aprillil toimus 35. üldkoosolek Kärdlas Hiiumaa muuseumi pikas majas.
 • 24. märtsil esitas Hiiukala taotluse kormoranimunade õlitamiseks Käina lahel
 • 9.-22. veebruaril toimus taotlusvoor, kuhu laekus 31 projektitaotlust 636 000 eurole, positiivse otsuse PRIAst sai 21 projektitaotlust summas 514 700 eurot.
 • 14. jaanuaril korraldas Hiiukala kalanduspiirkonna toetuste infopäeva elamuskeskuses Tuuletorn.
 • 7. jaanuaril toimus Hiiukala 12. aasta alguse seminar Randmäe puhketalus Mangu külas

2021

 • 1.-2. detsembril osales Hiiukala esindus Kalandusvõrgustiku talveseminaril Haapsalus Fra Mare spaahotellis.
 • 19. novembril osales Hiiukala esindus FARNETi projektiseminaril Ferraras Itaalias
 • 17. novembril toimus 34. üldkoosolek Hiiumaa spordikeskuses
 • 13.-15. oktoobril külastas Hiiumaa kalandusettevõtjate esidus koos Läänemaa ja Pärnumaa kaluritega kutselise kalanduse messi Danfish International Aalborgis Taanis
 • 24. septembril korraldas Hiiukala Vananaistesuve raames lesta tonkapüügi õpitoa Kaleste rannas
 • 18. septembril korraldas Hiiukala Vananaistesuve raames Suuremõisas avaliku loengu “Kalade salaelu”, mille lektoriks oli Arvo Tuvikene
 • 16.-17. augustil osales Hiiukala esindus Kalandusvõrgustiku suveseminaril Lammasmäel
 • 29. mail korraldas Hiiukala Tuulekala trollinguvõistluse alguse ja finišiga Orjaku sadamas ning laste õngitsemisvõistluse Puulaiu kanalil. Trollingus osales 72 võistkonda 242 osalejaga. Õngitsemisvõistlusel osales 7 last.
 • 18. mail toimus 33. üldkoosolek Mihkli talumuuseumis Malvastes
 • 9.-22. veebuaril toimus taotlusvoor, kuhu laekus 24 projektitaotlust 620 562,20 eurole, positiivse otsuse PRIAst sai 20 projektitaotlust 423 380,75
 • 15. jaanuaril toimus kalanduspiirkonna toetuste infopäev Kärdla kinosaalis

2020

 • 3.-4. detsembril osales Hiiukala esindus Kalanduse teabekeskuse korraldatud aastalõpuseminaril Kuressaares.
 • 13. oktoobril koostöös Kalanduse teabekeskusega korraldas Hiukala kalanaha tootearenduse koolituse Hiiumaa piirkonnale Hellamaa perekeskuses
 • 8. oktoobril korraldas Hiiukala lestapäeva Hiiumaa lasteaedades ja koolides. Lestapraadi või suitsulesta pakuti neljas lasteaias ja kahes koolis 826 lapsele.
 • 24. septembril toimus 32. üldkoosolek Kärdla kinosaalis. Juhatusse valiti tagasi Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Marko Pruul, Ants Saarnak ja uue liikmena Tõnis Teemets. Revisjonikomisjoni valiti Sirje Jakobson ja Liili Eller.
 • 20. septembril korraldas Hiiukala Vananaistesuve üritustesarja raames haugi kudemist käsitleva infopäeva ning äsja taastatud kudeala, Suuremõisa tiikide külastuse koos kalateadlase Arvo Tuvikesega.
 • 4. ja 5. septembril filmiti Hiiumaa kalanduspiirkonnast ja projektinäidetest saadet „Sööma!“, mis oli eetris 20. septembril.
 • 31. augustil korraldas Hiiukala Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muudatuste avaliku arutelu.
 • 22.-23. augustil külastas Hiiumaa kalanduspiirkonda Vormsi kalurite ja kogukonna esindus, kellele korraldati parimaid projektinäiteid tutvustav õppereis.
 • 4.-5. augustil osales Hiiukala esindus Kalanduse teabekeskuse korraldatud suveseminaril Kadrina mõisas Tartumaal.
 • 25. juunil korraldas Hiiukala koostöös Keskkonnaministeeriumiga arutelu Kalapüügieeskirja muudatustest Sõru muuseumis.
 • 15. juunil korraldas Hiiukala Orjaku sadamas arutelu Hiiumaa kaluritele Kalapüügi eeskirja plaanitavatest muudatustest.
 • 3. juunil osales Hiiukala esindus Kalanduse teabekeskuse korraldatud kala maitsestamise koolitusel Tallinnas Mereakadeemia laboris.
 • 28. mail korraldas Hiiukala Tuulekala päeva Hiiumaa lasteaedades, kui pakuti kohalikku tuulehaugi neljas Hiiumaa lasteaias 170 lapsele.
 • 17.-30. märtsini korraldas Hiiukala taotlusvooru, kuhu laekus 25 projektitaotlust 521 678,22 eurole. PRIA otsuseni jõudis 14 projektitaotlust toetuste mahuga 279 823,58 eurot
 • 28. veebruaril korraldas Hiiukala Kärdlas teabepäeva kalanduspiirkonna toetustest
 • 16.-19. veebruaril korraldas Hiiukala koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga õppereisi Kesk-Soome püünisteehitajate juurde
 • 15.-16. jaanuaril korraldati koostöös Kalanduse teabekeskusega kalanahkade parkimise koolitus Kassari puhkekeskuses
 • 9.-10. jaanuaril osales Hiiukala esindus Kalandusvõrgustiku talveseminaril Narva-Jõesuus
 • 4. jaanuaril toimus 11. Hiiukala aastaalguse seminar Rannu pubis Käinas

2019

 • 6. detsembril korraldas Hiiukala kalatoitude õpiköögi lasteaia- ja koolikokkadele Juhan Heinsalu juhendamisel Kassari puhkekeskuses
 • 2.-4. detsembril osales Hiiukala esindus Farneti konverentsil “CLLD pärast 2020 – kohalikud algatused muutuvas maailmas” Brüsselis Belgias. Väljas oldi projektinäitega kohaliku toidu sektsioonis, mis tutvustas kalapoe “Kala ja võrk” projekti.
 • 28. novembril toimus Kärdlas 31. üldkoosolek
 • 26. novembril toimus Hiiukala kutsel Kassari puhkekeskuses Kalanduse teabekeskuse korraldatud kalasäilikute õpiköök
 • 25. oktoobril korraldas Hiiukala Hiiumaa ühiskondlikele toitlustajatele Tallinna toidumessi ja koolikokkadele mõeldud seminari “Kalapäev” külastuse.
 • 23.-25. oktoober osalesid koostööprojekti raames Tallinn Foodfair toidumessil oma toodanguga Kivikala Hiiumaalt ning Dirhami kalagurmee Läänemaalt
 • 9. oktoobril osalesid Hiiukala esindajad kalanduspiirkondade ümarlaual Maaeluministeeriumis
 • 5.-8. oktoober korraldas Hiiukala toidutootjatele messikülastuse Anuga toidumessile Kölni 
 • 24. septembrist kuni 7. oktoobrini toimus 2019. aasta II taotlusvoor, kuhu laekus 17 projektitaotlust 235 382 eurole.
 • 20. septembril korraldas Hiiukala infopäeva kalanduspiirkonna projektitoetuse taotlemisest ning e-PRIA kasutamisest
 • 8.-12. septembril korraldas Hiiukala koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga õppereisi Horvaatiasse Lagur Brac kalanduspiirkonda
 • 30. juulil toimus Hiiumaal endise maavalitsuse saalis infopäev merisiiast ja selle varu olukorrast
 • 11. juulil viis Hiiukala läbi Kalurite päeva seminari 
 • 31. mail toimus Kärdlas 30. üldkoosolek.
 • 25. mail korraldas Hiiukala 10. Tuulekala festivali Orjaku sadamas. Trollinguvõistlusel osales 108 paatkonda 364 võistlejaga
 • 29. aprillil osales Hiiukala esindus kalanduspiirkondade ümarlaual Maaeluministeeriumis.
 • 27. aprillil toimus 3. avatud kalasadamate päev Tärkma ja Roograhu sadamates.
 • 25. aprillil toimus Kärdlas 29. üldkoosolek.
 • 26. veebruar-11. märts toimus 2019. aasta I taotlusvoor, kuhu laekus 30 toetustaotlust 705 240 eurole.
 • 21. veebruaril korraldas Hiiukala teabepäeva kalandusalastest õigusaktidest, kala väärindamisest ja kalandustoetustest
 • 11. veebruaril naases tegevjuhi kohale Tuuli Tammla
 • 11. jaanuaril toimus 10. Hiiukala aastaalguse seminar Suuremõisa lossis

2018

 • 29.-30. novembril osales Hiiukala esindus algatusrühmade aastalõpuseminaril Pärnumaal.
 • 22. novembril toimus Kärdlas 28. üldkoosolek. Juhatusse valiti tagasi Ilmi Aksli ning juhatuse liikme Meelis Potari asemele valiti juhatusse Andrus Maide.
 • 3. oktoobril sulgus 2018. aasta II taotlusvoor. Laekus 16 taotlust kogusummas 227 624 eurot
 • 26. septembril osales Hiiukala esindus Maaeluministeeriumis Põllumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030 (PõKa) kalanduse töörühma kohtumisel.
 • 10. septembril osales Hiiukala esindus koolitusel andmekaitse seaduse muudatustest Pärnus.
 • 31. august–6.september korraldas Hiiukala koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga Gotlandi õppereisi
 • 26.–27. juunil toimus algatusrühmade suveseminar Hiiumaal Kalda puhketalus.
 • 6. juunil osales Hiiukala esindus püügivahendite parendamise toetuse meetme määruse muudatuse eelnõu arutelul Maaeluministeeriumis.
 • 5. juunil toimus hüljeste ja kormoranide tekitatud kahjude teemaline kohtumine Harju Kalandusühingu ja Saaristomere kalandusrühma esindajatega Roograhu sadamas.
 • 30. mail toimus Kärdlas 27. üldkoosolek.
 • 26. mail toimus IX Tuulekala Festival Orjaku sadamas. Trollinguvõistlusel osales 82 paatkonda 269 võistlejaga.
 • 10. mail toimus Koostöös Keskkonnaministeeriumiga kudealade taastamise teemaline infopäev Kärdlas.
 • 28. aprillil toimunud II avatud kalasadamate päeval võõrustasid külastajaid Salinõmme, Tärkma ja Roograhu sadam.
 • 25. aprillil toimus Kärdlas 26. üldkoosolek.
 • 19. aprillil 2018 osales Hiiukala esindus Maaeluministeeriumis toimunud PõKa töörühma teisel kohtumisel.
 • 18. aprillil 2018 osales Hiiukala esindus Keskkonnaministeeriumis toimunud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava kalavarude ja kutselise kalapüügi alatöörühma teisel kohtumisel.
 • 29. märtsil 2018 osales Hiiukala esindus Keskkonnaministeeriumis toimunud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava kalavarude ja kutselise kalapüügi alatöörühma kohtumisel.
 • 27. märtsil osales Hiiukala esindus Biosfääripäeval Kuressaares.
 • 22.-23. märtsil osales Hiiukala esindus Toris toimunud Kalanduse teabekeskuse projektide hindamise koolitusel.
 • 12. – 16. märtsini 2018 osales Hiiukala esindus Farneti seminaril “FLAGs and local resource management” Figos, Hispaanias.
 • 28. veebruaril osales Hiiukala esindus Eesti põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 avaüritusel Tallinnas.
 • 27. veebruar-12. märts toimus Hiiukala 2018. aasta I taotlusvoor. Laekus 30 projektitaotlust kogusummas 527 285 eurot.
 • 22. veebruaril osales Hiiukala esindus Kalanduse teabekeskuse korraldatud koolitusel „Olulisemad muudatused riigihangete seaduses“ Tallinnas.
 • 20. veebruaril osalesid Hiiukala esindus Pärnus toimunud avaliku esinemise tehnikate tõhustamise koolitusel. Korraldaja Kalanduse teabekeskus.
 • 5. veebruaril korraldas Hiiukala infopäeva kalanduspiirkonna toetuse taotlejatele.
 • 23. jaanuaril osales Hiiukala esindus kalanduse valdkonna ametkondade koosolekul Keskkonnaministeeriumis. Püüniste vahekaugus, tähistamine, mõõtmine. Silmaga kalakoguse hindamine. 1 h etteteatamine
 • 12. jaanuaril toimus 9. Hiiukala aastaalguse seminar Hõbekala külalistemajas, Ristnas

2017

 • 16. novembril toimus Kärdlas 25. üldkoosolek.
 • 14.-15. novembril osalesid MTÜ Hiiukala esindajad Kalanduse teabekeskuse aastalõpuseminaril Võrtsjärve ääres.
 • 13. novembril asus Hiiukala tegevjuhi asendajana tööle Kaja Hiis-Rinne
 • 31. oktoobril osales Hiiukala esindus kalandusnõukogu istungil Tallinnas
 • 25.-27. oktoobrini osales koostööprojekti raames toidumessil Tallinn Foodfair 2017 Hõbekala koos Dirhami kalagurmeega.
 • 4. oktoobril osales Hiiukala esindaja Pärnus Kalanduse teabekeskuse poolt korraldatud teabepäeval käibemaksu abikõlblikkusest EMKFi meetmete raames.
 • 23.-29. septembrini olid Hiiukala ja Võrtsjärve Kalanduspiirkonna liikmed koostööprojekti raames tutvumas Bulgaarias Lääne-Rodeesia kalanduspiirkonna ettevõtmistega.
 • 14.-24. septembrini toimunud Hiiumaa toidu ja kunstinädala raames korraldas Hiiukala mitmeid õpitubasid ja kokkusaamisi.
 • 29. augustit kuni 7. septembrini 2017 toimus Läänemaa Rannakalanduse Seltsi ja MTÜ Hiiukala koostööprojekti raames õppereis Islandile.
 • 14. juunil osales Hiiukala esindaja ümarlaua arutelul “Kohavaru taastamise täiendavad meetmed. Lõhe ja meriforelli populatsioonide taastamise võimalused Pärnu jões ja lahes” Pärnus Strand konverentsikeskuses
 • 27. mail korraldas Hiiukala VIII Tuulekala festivali Orjaku sadamas. Trollinguvõistlusel osales 71 paatkonda ja 242 võistlejat
 • 11. mail toimus Kärdlas 24. üldkoosolekJuhatusse valiti tagasi Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Marko Pruul, Ants Saarnak ja uue liikmena Siim Rätsep.
 • 9. mail aidati korraldas Kalanduse teabekeskuse koolituse Hiiumaa kaluritele “Toiduhügieen kalatoodete käitlejale. Toiduseaduse sätted” Kassari puhkekeskuses
 • 5.-6. mail osales Hiiukala koos Hõbekala kalaköögiga koostööprojekti raames toidumessil “Sööma” Tallinna lauluväljakul
 • 29. aprillil aitas Hiiukala kaasa esimese avatud kalasadamate päeva korraldamisel Suursadamas
 • 6. aprillil osales Hiiukala esindus rahvusvahelisel Kalaliidu ja Kalanduse teabekeskuse korraldatud kalandusfoorumil Pärnu rannahotellis
 • 30. mäts-1. aprill korraldasid Läänemaa Rannakalurite selts ja Hiiukala koostööprojekti raames õppereisi Läti kalanduspiirkondadesse
 • 27. märtsil lõppes 2017. aasta taotlusvoor, kuhu laekus 34 projektitaotlust 846 745 eurole
 • 16.-17. märtsil osales Hiiukala esindus Kalanduse teabekeskuse koolitusel riigihangete korraldamisest Pärnus Strand Spas
 • 3. märtsil toimus kalanduspiirkonna toetuste infopäev
 • 10.-11. jaanuaril osales Hiiukala esindus kormorani- ja hülgekahjude ühisprojekti-teemalisel Läänemeremaade ühisseminaril Mariehamnis Ahvenamaal
 • 6. jaanuaril toimus 8. Hiiukala aastaalguse seminar Wabrik pubis

2016

 • 6.-8. detsembril osalesid Hiiukala liikmed Kalanduse teabekeskuse aastalõpuseminaril Riias ja M/S Isabelle pardal
 • 23. novembril toimus Kärdlas 23. üldkoosolek.
 • 18.-20. oktoobril osales Hiiukala esindus Farneti seminaril “Ettevõtluse edendamisest kalanduse tarneahelas” Thessalonikis Kreekas
 • 27. septembrist 10. oktoobrini toimus 2016. aasta taotlusvoor, kuhu laekus 21 projektitaotlust 484 912 eurole. 
 • 23. septembril korraldas Hiiukala koos Kalanduse teabekeskusega kudealade ja kalavarude infopäeva
 • 15.-18. septembril osales Hiiukala Hiiumaa toidu- ja kunstinädala korraldamisel.
 • 27. juulil korraldas Hiiukala kalanduspiirkonna toetuste infopäeva
 • 14. juulil osales Hiiukala esindus koostööprojektide ja messidel osalemise teemalisel ümarlaual Dirhamis
 • 6. juunil osales Hiiukala ettekandega Maaeluministeeriumi korraldatud Kalandustoetuste infopäeval Kärdla kinosaalis
 • 28. mail korraldas Hiiukala Tuulekala festivali Kärdla sadamas. Trollinguvõistlusel osales 68 paatkonda 230 võistlejaga.
 • 11. mail korraldas Hiiukala koostöös Kodukant Hiiumaaga teabepäeva kaluritele
 • 10. mail toimus Kärdlas 22. üldkoosolek.
 • 22. veebruaril osalesid Hiiukala liikmed teabepäeval “Kalapüügieeskirja kavandatavad muudatused” Haapsalus
 • 20. jaanuaril toimus Kärdlas 21. üldkoosolek. Juhatusest tagasiastunud Tarmo Rajangu asemele valiti juhatuse liikmeks Meelis Potari.

2015

 • 19. detsembril korraldas Hiiukala 7. aastalõpuseminari Partsi veskis
 • 10. detsembril toimus Kärdlas 20. üldkoosolek. Tagasikutsutud juhatuse liikme Imre Kivi asemele valiti juhatuse liikmeks Ilmi Aksli.
 • 24.-26. novembril osales Hiiukala esindus Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril M/S Victoria I-l
 • 12. novembril osales Hiiukala esindus Mereakadeemia uute püüniste ehituse ja kala töötlemise laborite avamisel
 • 4.-6. septembril tegid õppereisi Hiiumaale kolleegid Lõuna-Soomest
 • 1. augustil korraldati Kaluri kohvikut Kärdla kohvikutepäeval 
 • 29. juunil toimus Kärdlas 19. üldkoosolek.
 • 29. juunil veeskati Kalandusfondi toel restaureeritud lestalaev “Lisette”
 • 21. juunil taasavati renoveeritud Tärkma sadam
 • Juunis toimus strateegia koostamise juhtrühma koosolek
 • 16.-17. juunil osaleti Kalandusvõrgustiku suveseminaril Viljandimaal
 • 13.-21. juunil külastas Hiiukala esindaja Imre Kivi koos Harjumaa kolleegidega Jaapanit ning tutvus sealse kalatöötlemise praktikaga.
 • 30. mail toimus Orjakus VI Tuulekala festival. Trollinguvõistlusel osales 63 paatkonda 220 võistlejaga
 • maikuus valmis Hiiukala tellitud kalurite küsitlus, mida kasutati ühe algallikana strateegia koostamisel
 • 14.-19 aprillil tutvus Hiiukala 22-liikmeline esindus Portugali Alem Tejo ja Sotavento de Algarve kalanduspiirkondadega 
 • 11.-12. märtsil osaleti Kalandusvõrgustiku koolitusel riigihangete korraldamisest
 • 2.-3. märtsil esindasid Imre Kivi ja Tuuli Tammla Brüsselis toimuval Farneti konverentsil “Seilates 2020 poole” Hiiumaa kalanduspiirkonda ning tutvustasid püünistetöökoja projektinäidet
 • Veebruaris toimusid strateegia koostamise juhtrühma koosolekud
 • 12. veebruaril osaleti Kalandusvõrgustiku ümarlaual Põllumajandusministeeriumis
 • 22. jaanuaril toimus Kärdlas 18. üldkoosolek

2014

 • 28. detsembril toimus 6. aastalõpuseminar Pauka puhkemajas Poamal
 • 4. ja 5. detsembril toimusid piirkondlikud strateegiakoosolekud järgmise perioodi strateegia koostamiseks Emmastes, Kärdlas ja Orjakus
 • 2. detsembril osales Hiiukala esindus Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril GOSpas Saaremaal
 • 3.-5. novembril osales Hiiukala esindus Kalandusvõrgustiku õppereisil Lätti Jurkante piirkonda
 • 7.-11. oktoobril toimus Hiiukala õppereis Poola 
 • 4. oktoobril toimus Hiiumaa sügislaada raames kalatoitude õpituba, mida toetas Hiiukala
 • 27. septembril oli eetris Hiiumaa kalanduspiirkonnale pühendatud saade saatesarjast Mehed ja mõrrad
 • 14. juulil toimunud juhatuse koosolekul valiti juhatuse esimeheks Heino Kalmus
 • 1.-2. juulil osales Hiiukala esindus Kalandusvõrgustiku suveseminaril Mäetaguse mõisas
 • 12. juunil toimus 17. üldkoosolek. Juhatuse liikmeteks valiti tagasi Heino Kalmus, Imre Kivi, Indrek Kääramees, Marko Pruul, Tarmo Rajang, Ants Saarnak ja uue liikmena Jaanus Valk. Revisjonikomisjoni valiti Igor Prigoda, Sirje Jakobson ja Eda Tustit.
 • 31. mail toimus Orjaku sadamas V Tuulekala festival, mida korraldas MTÜ Mereküla kalurite klubi
 • 11. aprillil korrladas Hiiukala koostöös MTÜ Eesti Väikesadamate Liiduga teabepäeva kutselistele kaluritele
 • 20. märtsist 2. aprillini toimus 2014. aasta taotlusvoor. Avatud oli mitmekesistamise tegevussuund, kuhu laekus 9 taotlust, millest rahuldati 8.
 • veebruaris ilmus kalandusturismi trükise eesti- ja soomekeelne versioon tiraažiga 1000 eksemplari
 • jaanuari lõpus üllitas Hiiukala saksa- ja inglisekeelse kalandusturismi trükise tiraažiga 1000 eksemplari.
 • 23.-26. jaanuaril osalesid Hiiukala esindajad rahvusvahelisel messil Grüne Woche Berliinis ning tutvustasid Hiiumaa kalanduspiirkonda
 • 16. jaanuaril toimus Kärdlas 16. üldkoosolek.

2013

 • 27. detsembril korraldas Hiiukala 5. aastalõpuseminari Tahkuna jahiseltsi majas Reigis
 • 3.-4. detsembrini osales Hiiukala esindus kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril M/S Silja Europa pardal
 • 14. novembril toimus Kärdlas 15. üldkoosolek.
 • 23.-25 oktoober osales Hiiukala esindus kalandusturismi alasel konverentsil Cagliaris Sardiinias
 • 7.-18. oktoober toimus 2013. aasta III taotlusvoor, mille 5 tegevussuunda esitati 36 projektitaotlust kogusummas 905 000 eurot.
 • 1. oktoobril naases tegevjuhi kohale Tuuli Tammla
 • 27.-28. augustil toimus Hiiumaal Kassari puhkekeskuses Kalanduse Teabekeskuse korraldatud kalasuitsutamise koolitus
 • 7. augustil toimus Kärdlas 14. üldkoosolek.
 • 3. augustil pidas Hiiukala ühepäeva kõrtsi “Küll santsu saab merimees…” Kärdla vetelpäästesadamas
 • 2.-3. juulil võeti osa Kalandusvõrgustiku suveseminarist, mis toimus Voore Külalistemajas
 • 17.-18. juunil toimus MTÜ Hiiukala õppereis Saaremaale
 • 25. mail toimus IV Tuulekala Festival, trollinguvõistlusel osales 61 paatkonda 217 võistlejaga, välja püüti 212 tuulehaugi
 • 24.-26. mail toimus Virumaa Rannakalanduse Ühingu õppereis Hiiumaale
 • 20.-31. mai toimus 2013. aasta II taotlusvoor. Laekus 8 projektitaotlust toetuse summaga 105 000 eurot.
 • 7. mail toimus 13. üldkoosolek Roograhu sadamas
 • 22. märtsil toimus telesaate “Põllult patta” filmimine Hiiumaal
 • 7. märtsil toimus Kärdlas 12. üldkoosolek.
 • 12.-14. veebruaril toimus Hiiukala õppereis Soome Vabariiki Virolahtisse
 • 28. jaanuar-7. veebruar toimus 2013 aasta I taotlusvoor. Esitati 36 projektitaotlust, millest hindamisele läks 33 taotlust, kogusummas peaaegu 445 tuhat eurot.
 • 8. jaanuaril toimus toetuse taotlemise õppepäev EKF meetmest 4.1. Koolitust viis läbi Margus Medell Läänemaa Rannakalanduse Seltsist

2012

 • 27. detsembril toimus 4. Hiiukala aastalõpu seminar Kassari puhkekeskuses
 • 11.-12. detsembril osaleti kalandusvõrgustiku aastalõpu seminaril Pärnumaal Varbla puhkekülas
 • 6. detsembril toimus Kärdlas 11. üldkoosolek.
 • 29. oktoobril toimus infopäev jõesuudmete avamise teemal. Projekti HappyFish tutvustas Meelis Tambets.
 • 8. – 19. oktoober toimus 2012. a II taotlusvoor. Avatud oli 5 tegevussuunda, esitati 9 projektitaotlust.
 • 18.-22. septembril toimus MTÜ Hiiukala õppereis Ahvenamaale
 • 28. augustil tutvusid Hiiumaal projektinäidetega PÕM kalamajandusosakonna, Kalanduse teabekeskuse ja Maamajanduse infokeskuse esindajad
 • 16. augustil toimus kalakoelmute alase töörühma koosolek, kus arutati edasisi tegevusi
 • 4. augustil toimetasid Hiiukala liikmed Kärdla kohvikutepäeval kohvikus “Vaid mõrrad ja tropid ja …”
 • 12.-14. juulil toimus MTÜ Hiiukala õppereis Peipsi äärde
 • 10.-11. juulil osales MTÜ Hiiukala esindus kalandusvõrgustiku suvepäevadel Saaremaal Pidulas
 • 2. juunil korraldas Hiiukala III Tuulekala festivali. Trollinguvõistlusel osales 58 paati 214 võistlejaga.
 • 29. mail toimus Hiiumaa kalakoelmute-alase töörühma koosolek.
 • 27. aprillil leidis korraldas Hiiukala Hiiumaa kalakoelmute alase ümarlaua
 • 5. aprillil osaleti Kalanduse teabekeskus koolitusseminari “Erinevate ettevõtlusvormide eelised ja kitsaskohad”
 • 1. märtsil toimus Kärdlas 10. üldkoosolek.
 • 23. jaanuar-3. veebruar toimus 2012. a I taotlusvoor. Avatud oli 5 tegevussuunda, kuhu laekus 17 projektitaotlust 419 248 eurole.

2011

 • 29. detsembril toimus MTÜ 3. Hiiukala aastalõpu seminar Pauka puhkemajas Poamal
 • 3.-4. novembrini osaleti Farnet’i korraldatud konverentsil Brüsselis. Käina vald esitles Orjaku kalasadama projekti.
 • 27. oktoobril toimus Kärdlas 9. üldkoosolek.
 • 11.- 15. oktoobrini toimus MTÜ Hiiukala õppereis Taani. Külastati kalandusmessi DanFish International ja ringreisil Põhja-Jüütimaale tutvuti piirkonna projektinäidetega.
 • 22. september-5. oktoober toimus 2011. a II taotlusvoor. Avatud oli kolm tegevussuunda, esitati 7 projektitaotlust 144 000 eurole.
 • 2. septembril avati Orjaku kalasadama I etapp
 • 14. augustil jõudis Hiiumaale Orjaku sadamasse Vormsi ruup “Triinu”, mis on üks osa “Laidu võrgukuur” projektist
 • 6. augustil korraldas Hiiukala Kärdla kohvikutepäeval kalakohvikut “Ei meil pole silgusedelit”
 • 27.-28. juulil osaleti Kalandusvõrgustiku suveseminaril Võrtsjärve ääres
 • 5.-7. juulil osales Hiiukala esindus Farneti tegevuste mitmekesistamise konverentsil Gdynias Poolas
 • 1. juulil asus Hiiukala tegevjuhi asendajana tööle Lia Rosenberg
 • 29. juunil osaleti kalanduspiirkondade ümarlaual Jänedal
 • 18. juunil oli eetris osaliselt Hiiukala toetatud saade “Mina elan siin” Orjaku kaluritest
 • 2. juunil osaleti kalanduspiirkondade ümarlaual Jänedal
 • 28. mail korraldas Hiiukala II Tuulekala festivali Orjaku sadamas. Trollinguvõistlusel osales 49 paatkonda 177 võistlejaga.
 • 19. mail toimus Linnumäel 8. üldkoosolekJuhatusse valiti uute liikmetena Indrek Kääramees, Marko Pruul ja Ants Saarnak. Varasemast jätkasid juhatuses Toivo Jõhvik, Heino Kalmus, Imre Kivi ja Tarmo Rajang. Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Omar Jõpiselg, Sirje Jakobson ja Igor Prigoda.
 • 6. mail õlitasid Hiiumaa kalurid kormoranimune Suurkuival
 • 4. mail õlitasid Hiiumaa kalurid komoranimune Kakrilaiul ja Kakrirahul
 • 2.-4. mail külastas Hiiukala juhatus Brüsseli kalandusmessi
 • 15. aprillil avati Kõrgessaares külmhoone.
 • 13. aprillil korraldas Hiiukala koostöös Lääne prefektuuriga teabepäeva “Teadlik kalur”
 • 9. aprillil algas koolitustsükkel “Kalatoitude ja kalatoodete valmistamine”
 • 31.märts – 1.aprill osaleti Kalandusvõrgustiku infopäeval “Argumenteeritud vastuskirja koostamine” Roostal
 • 10. märtsil toimus Kärdlas 7. üldkoosolek.
 • 5. märtsil korraldas Hiiukala toiduhügieeni koolituse kalandusettevõtjatele
 • 18.-20. veebruaril aitas Hiiukala Tourest 2011 turismimessil tutvustada kalandusturismi ja Hiiumaa kalandusüritusi
 • 16. veebruaril osaleti Kalandusvõrgustiku konverentsil “Rannakalanduse arengusuunad”
 • 7. jaanuaril osaleti Harju kalandusühingu ja Rannarahva muuseumi infopäeval “Hüljes-osa meie rannakultuurist”
 • 5. jaanuar – 15. veebruar toimus 2011. aasta I taotlusvoor. Viide tegevussuunda esitati 18 projektitaotlust 590 000 euro peale.

2010

 • 29. detsembril toimus Hiiukala 2. aastalõpuseminar Lõokese hotellis Käinas
 • 1.-2. detsembril osaleti Kalandusvõrgustiku aastalõpu ümarlaual Jänedal
 • 11. novembril toimus Kärdlas 6. üldkoosolek
 • 21. septembril osaleti kalanduspiirkondade ümarlaual Jänedal
 • 4.-10. septembril korraldas Hiiukala õppereisi Põhja-Norrasse
 • 1. septembrist 12. oktoobrini toimus II taotlusvoor. Avatud oli neli tegevussuunda viiest. Esitati kaks taotlust kokku 3,86 milj krooni peale
 • 27.-28. augustil korraldas Hiiukala messikülastuse rannakalanduse messile Uusikaupunkis.
 • 7. augustil korraldas Hiiukala Kärdla kohvikutepäeval kalakohvikut “Vanamees ja meri” Kärdla vetelpäästesadamas
 • 21.-22. juulil osales Hiiukala koos Iiukala bändiga Leader ja kalanduse tegevusgruppide suvepäevadel Jänedal
 • 15. juunil osaleti tegevusgruppide kohtumisel põllumajandusministriga Laadjalas Saaremaal
 • 7.-9. juunil osales kolm Hiiukala esindajat Kalandusvõrgustiku õppereisil Savonlinna piirkonda Ida-Soomes
 • 29. mai korraldas MTÜ Hiiukala Tuulekala festivali Orjaku sadamas. Trollinguvõistlusel osales 46 paatkonda 158 võistlejaga.
 • 20. mail korraldas Hiiukala infopäeva kalakäitlejatele Kärdlas koos raamatu “Püügist müügini” esitlusega
 • 6. mail toimus Kärdlas 5. üldkoosolek
 • 14. aprill lõppes esimene taotlusvoor. Laekus 12 projektitaotlust 10,92 miljonile kroonile
 • 25. märtsil osaleti Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse seminaril kilu- ja räimetoodete arendamisvõimaluste kohta
 • 3. märts avati esimene taotlusvoor kõigile viiele tegevussuunale
 • 25.-26. veebruar korraldas Hiiukala koolituse: “Projektitaotluse koostamine” Kärdlas
 • 18. veebruaril üllitas MTÜ Hiiukala teabelehe meetme 4.1. toetusvõimaluste kohta
 • 16.-17. veebruaril osaleti kalanduspiirkondade ümarlaual Jänedal
 • 26. jaanuaril hinnati Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 36 punkti vääriliseks

2009

 • 27. detsembril toimus 1. Hiiukala aastalõpuseminar Värssus
 • 7.-8. detsembril osaleti Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril Jänedal
 • 1. detsembriil osaleti kalanduskonverentsil “Eesti kala – laiem vaade” Tallinnas
 • 5. novembril toimus Kärdlas 4. üldkoosolek 
 • 1. – 3. oktoobril korraldas Hiiukala õppereisi Turu saarestikku Soomes
 • 30. septembril – 1. oktoobril osaleti Kalanduspiirkondade väikesadamate teemalisel infopäeval Jänedal
 • 21.-22. septembril osaleti Põllumajandusministeeriumi müügitöö koolitusel
 • 22. augustil osaleti kalandusdebatil Groix saarel Prantsusmaal
 • 18. augustil osaleti kalanduspiirkondade foorumil Jänedal
 • 9.-10. juulil korraldas Hiiukala koostöös Kalandusvõrgustikuga kalanduspiirkondade suveseminari Kalda puhketalus Hiiumaal
 • 18. juunil toimus Kärdlas 3. üldkoosolek
 • 17. juunil korraldas Hiiukala Kärdlas Väikesemahulise rannapüügi toetuse infopäeva
 • 15. juunil valmis Hiiukala tellimusel “Hiiumaa sadamate ja lautrikohtade ülevaade”
 • 6. juuni tähistati Hiiukala ühe aastast sünnipäeva Mäeotsa talus Orjakus
 • 4. juunil korraldas Hiiukala Kärdlas Veeteede Ameti infopäeva
 • 16. mail avati näitus “Mälupilte kolhoosiaja rannapüügist Hiiumaal” Sõru muuseumis, mida toetas ka Hiiukala
 • 15. mail valmis Hiiukala tellimusel “Hiiumaa kutselitse kalurite küsitluse lõppraport”
 • 11. – 12. mail osaleti Põllumajandusministeeriumi koolitusel “Hangete korraldamine” Pärnus
 • 7. mail korraldas Hiiukala Kärdlas kala töötlemise ja tootearenduse koolituse
 • 30. aprill – 5. mai korraldas Hiiukala õppereisi Rootsi 
 • 23.-24. aprillil korraldas Hiiukala Kärdlas turunduskoolituse
 • 14. aprillil korraldas Hiiukala Kärdlas koolituse “Turism ja maaettevõtlus”
 • 12. märtsil korraldas Hiiukala Kärdlas koolituse “Sadamate arendamine”
 • 9. – 10. märtsil osaleti Põllumajandusministeeriumi koolitusel “Projektide hindamine” Kuressaares
 • 27. veebruaril toimus strateegiakoosolek Emmaste piirkonnale Sõru muuseumis
 • 25. veebruaril osaleti Kalanduse tegevusgruppide ümarlaual Tallinnas
 • 20. veebruaril toimus strateegiakoosolek Kõrgessaare piirkonnale Lauka jahimajas
 • 13.-14. veebruaril korraldas Hiiukala Kärdlas koolituse “Ühistegevus ja koostöö”
 • 12. veebruaril korraldas Hiiukala messikülastuse Helsingi paadimessile
 • 9. – 10. veebruaril osaleti Põllumajandusministeeriumi koolitusel “Meediaga suhtlemine” Altmõisas
 • 6. veebruaril toimus strateegiakoosolek Käina piirkonnale Lõokese hotellis Käinas
 • 29.-30. jaanuaril osaleti Põllumajandusministeeriumi koolitusel “Strateegia koostamine” Kuressaares
 • 21. jaanuaril osaleti Saarte kalanduse koolitusel “Kala töötlemine väikeettevõttes” Kuressaares
 • 16. jaanuaril toimus strateegiakoosolek Pühalepa piirkonnale Soera talumuuseumis

2008

 • 19. detsembril toimus strateegiakoosolek Kärdla piirkonnale Padu hotellis.
 • 15-16. detsembril osaleti Põllumajandusministeeriumi koolitusel “Läbirääkimiste korraldamine” Sakal.
 • 7.-8. novembril osaleti Tuuru koolitusel “Efektiivsus ja isiksuse areng” Kärdlas.
 • 6. novembril toimus Kärdlas 2. üldkoosolek.
 • 29.-30 oktoobril osaleti Põllumajandusministeeriumi koolitusel “Strateegia koostamine” Käinas.
 • 22.okt-4. nov osaleti Tuuru koolitustsüklis alustavatele mittetulundusühingutele.
 • 20. oktoobril asus tööle tegevjuht Tuuli Tammla.
 • 3. oktoobril määrati Hiiukalale tegevustoetust strateegia koostamiseks 1,12 milj. krooni.
 • 10. septembril osaleti Põllumajandusministeeriumi koolitusel “Strateegia koostamine” Kuressaares.
 • 25. augustil esitati tegevusgrupi toetuse taotlus PRIA-le.
 • 15. juulil toimus Kärdlas 1. üldkoosolek.
 • 30. juunil – 1. juulil osaleti Põllumajandusministeeriumi koolitusel “Tegevuskava koostamine” Pärnumaal.
 • 16. juunil registreeriti Hiiukala mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.
 • 11. juunil toimus 1. juhatuse koosolek, kus valiti juhatuse esimeheks Imre Kivi.
 • 6. juunil asutati MTÜ Hiiukala 41 liikme poolt. Juhatuse liikmeteks valiti Heino Kalmus, Tarmo Rajang, Tõnis Berkmann, Ain Kullo, Toomas Vikerpuur, Toivo Jõhvik ja Imre Kivi.