Koostööprojektid

Koostööprojekte viib Hiiukala ellu EMKF meetme 3.4 “Algatusrühma koostöötegevused” raames koostöös teiste kalanduse algatusrühmade või Leader tegevusgruppidega siseriiklikult või rahvusvaheliselt.

Ellu viidud

 • Tervist toetav ja kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes 2023 koostöös Hiidlaste koostöökoguga. Projekti kogumaksumus 16 326,70 eurot sh Hiiukala eelarve osa 6 326,70 eurot, millest toetus 5 694,04 eurot.
 • Hiiu- ja Virumaa rannakalurite teadmiste täiendus Iirimaal ja Prantsusmaal 2023 koostöös Virumaa Rannakalurite Ühinguga. Projekti kogumaksumus 91 462,50 eurot sh Hiiukala eelarve osa 45 731 eurot, millest toetus 36 585 eurot.
 • Kreeka kalanduse ja rannaturismi teemaline õppereis 2022 koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga. Projekti kogumaksumus 44 276,10 eurot. Hiiukala eelarve osa 26 567,66 eurot sh toetus 21 254,13 eurot.
 • Gastronoomiline kultuurivahetus 2020 Tuulekala festivali korraldamine 2021. ja 2022. aastal ja Tuulekala päeva korraldamine Hiiumaa haridusasutustes Projekti kogumaksumus on 59 092 eurot. Hiiukala eelarve osa 18 880 eurot sh toetus 16 992 eurot.
 • Avatud kalasadamate päev 2022 koostöös Liivi Lahe Kalanduskogu, Läänemaa Rannakalanduse Seltsi, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Virumaa Rannakalurite Ühingu ja Harju Kalandusühinguga. Projekti kogumaksumus on 66 722,48 eurot. Hiiukala eelarve osa 2 150,00 eurot sh toetus 1 935 eurot.
 • Kalanduse populariseerimine Hiiumaa ja Võrtsjärve kalanduspiirkondades 2020 koostöös Võrtsjärve kalanduspiirkonnaga. Projekti kogumaksumus 10 474,00 eurot. Hiiukala eelarve osa 3 500,00 eurot sh toetus 3150,00 eurot.
 • Kalanduse populariseerimine Hiiumaa ja Võrtsjärve kalanduspiirkondades 2019 koostöös Võrtsjärve kalanduspiirkonnaga. Projekti kogumaksumus 27 846,00 eurot. Hiiukala eelarve osa 19 977,75 eurot sh toetus 17 979,98 eurot.
 • Kutselise kalanduse messi Danfish International 2021 külastus oktoobris 2021 koostöös Liivi Lahe Kalanduskogu ja Läänemaa Rannakalanduse Seltsiga. Projekti kogumaksumus 15 488,46 eurot. Hiiukala eelarve osa on 5 162,82 eurot sh toetus 4 130,25 eurot.
 • TÜHISTATUD messi edasilükkumise ja eriolukorra tõttu China SIAL 2020 toidumessi külastus –  maikuus 2020.a.koostöös Läänemaa Rannakalanduse Seltsiga. Projekti kogumaksumus on 17 361,16 eurot. Hiiukala eelarve osa on 9 863,52 eurot sh toetus 7 890,81 eurot.
 • Õppereis Kesk Soome püünisteehitajate juurde veebruaris 2020 koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga. Projekti kogumaksumus 8427,46 eurot. Hiiukala eelarve osa 4213,73 eurot sh toetus 3370,98 eurot
 • Osalemine toidumessil Tallinn Foodfair 2019 oktoobris 2019 koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga. Projekti kogumaksumus 16 446,00 eurot. Hiiukala eelarve osa 5347.20 eurot sh toetus 4 277.75 eurot
 • ANUGA 2019 toidumessi külastus oktoobris 2019 koostöös Läänemaa Rannakalanduse Seltsi ja Liivi lahe kalanduskoguga. Projekti kogumaksumus 37 242,72 eurot. Hiiukala eelarve osa 12 414,24 eurot sh toetus 9 931,39 eurot
 • Õppereis Horvaatiasse Lagur Brač kalanduspiirkonda septembris 2019 koostöös Läänemaa Rannakalanduse Seltsiga. Projekti kogumaksumus 38 310,56 eurot. Hiiukala eelarve osa 19 155,28 eurot sh toetus 15 324,22 eurot.
 • Avatud kalasadamate päev 2019 aprillis 2019. Koostöös Läänemaa Rannakalanduse Seltsi, Liivi Lahe Kalanduskogu, Virumaa Rannakalurite Ühingu, Võrtsjärve Kalanduspiirkonna, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja Harju Kalandusega. Projekti kogumaksumus 54 913,00 eurot. Hiiukala eelarve osa 500,00 eurot sh toetus 450,00 eurot
 • Gotlandi õppereis augustis – septembris 2018. Koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga. Projekti kogumaksumus 29 979,44 eurot. Hiiukala eelarve osa 15 015,32 eurot sh toetus 12 012,25 eurot
 • Osalemine toidumessil Tallinn Foodfair 2017 oktoobris 2017 koostöös Läänemaa Rannakalanduse Seltsiga. Projekti kogumaksumus 12 135,20 eurot. Hiiukala eelarve osa 3 333,80 eurot sh toetus 2667,04 eurot
 • Õppereis Bulgaariasse High Western Rhodopes kalanduspiirkonda septembris 2017 koostöös Võrtsjärve kalanduspiirkonnaga. Projekti kogumaksumus 28 000 eurot. Hiiukala eelarve osa 13 900,87 eurot sh toetus 11 120,70 eurot
 • Õppereis Islandile augustis-septembris 2017 koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga. Projekti kogumaksumus 56 250 eurot. Hiiukala eelarve osa 28 214,00 eurot sh toetus 22 571,20 eurot
 • Kohalik toit nähtavaks läbi ürituste mai 2017-aprill 2019 koostöös Leader-tegevusgrupi, Hiidlaste koostöökoguga. Projekti kogumaksumus 28 000 eurot. Hiiukala eelarve osa 22 000 eurot sh toetus 19 800 eurot. Projekti raames on tõmmatud tähelepanu kalale ja kalatoitudele Tuulekala Festivalil 2017 ja 2018 aasta kevadel ning Toidu ja kunstinädalal sama aasta sügisel
 • Osalemine toidumessil Sööma! mais 2017 koostöös Liivi Lahe Kalanduskogu, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Läänemaa Rannakalanduse seltsi, Võrtsjärve kalanduspiirkonna, Saarte Kalanduse, Virumaa Rannakalurite ühingu ja Harju Kalanduse  ning kohalike kalatootjatega. Projekti kogumaksumus 26 037 eurot. Hiiukala eelarve osa 2 195,04 eurot sh toetus 1 756,03 eurot
 • Läti õppereis märtsis-aprillis 2017 koostöös Läänemaa Rannakalanduse Seltsiga. Projekti kogumaksumus 7 482 eurot. Hiiukala eelarve osa 3 741 eurot sh toetus 2 993 eurot