Liikmeks astumine

MTÜ Hiiukala on avatud uutele liikmetele, kes on huvitatud Hiiumaa kalanduspiirkonna arengust.

Liikmeks saavad astuda nii füüsilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad kui ka juriidilised isikud, kes tegutsevad Hiiu maakonnas ning ei kuulu ühegi teise kalanduspiirkonna algatusrühma liikmeskonda. Enne liikmeks astumis on soovitav tutvuda ühingu põhikirjaga.

Ühingu liikmeks astumise maks on 30 eurot.
Ühingu iga-aastane liikmemaks on 20 eurot.

Liikmeks astumiseks tuleb ära täita liikmeavaldus (allalaaditav fail .RTF formaadis), allkirjastada allkirjaõigusliku isiku poolt, ning edastada see ühingule, kas digitaalselt info@hiiukala.org või paberil Vabrikuväljak 1 Kärdla. Liikmeks vastu võtmine võetakse üldjuhul järgmise juhatuse koosoleku päevakorda

Juhatuse otsusest teavitatakse avalduses toodud kontaktide kaudu ning ühtlasi väljastatakse arve sisseastumismaksu ja jooksva aasta liikmemaksu tasumiseks.

Liikmestaatuse lõpetamiseks esitab liikme volitatud esindaja vabas vormis avalduse, mis võetakse üldjuhul otsustamisele järgmisel juhatuse koosolekul. 

Põhikirjast lähtuvalt võib juhatuse otsusega liikme välja arvata kui:

1) ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu;

2) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;

3) astub ühinguga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks.