Hiiukala sotsiaalmeedias

 

Mis on MTÜ Hiiukala?

  • 0 aastat tagasi asutatud

  • 0 liiget

  • 0 projekti rahastatud

  • 0 kutselist kalurit Hiiumaal

MTÜ Hiiukala ühendab Hiiumaa rannakalureid ja teisi Hiiumaa kalanduspiirkonna käekäigust huvitatud isikuid. Ühing asutati 2008. aastal 41 liikme poolt. Tänaseks on liikmete arv kasvanud rohkem kui kahekordseks. Ühingu peamine eesmärk on  piirkonna säästev areng, selle strateegia väljatöötamine ning strateegia eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine.  Selleks koostaski ühing juba 2009. aastal Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2015.

Strateegia eesmärke aitasid saavutada samal perioodil rahastatud 127 projektitaotlust. Praegu käsil oleva Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 raames on rahastatud 135 projektitaotlust. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, igapäevast tegevust korraldab seitsmeliikmeline juhatus. Ühing on avatud uutele liikmetele ning liikmete nimekiri on avalik.