Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” taotlusvoorud on lõppenud ning käivad ettevalmistused uue strateegia koostamiseks ja rakendamiseks. Kõige varasemalt on võimalik taotlusvoorud välja kuulutada 2023. aasta lõpus või 2024. aasta algul.

Toetuse taotlemine toimub e-PRIA keskkonnas ning taotlusvoorudest teavitatakse eelnevalt kodulehe ja kohaliku lehe kaudu. Enne aasta esimest taotlusvooru toimub ka infopäev.