Toetatud projektid 2016-2022

2022 taotlusvoor

Kala väärindamine

 • Tarmo Üksik FIE “Jahutusseadmega kaubiku soetamine” projekti maksumus 32 910,83 eurot, toetus 19746,49 eurot
 • Lembit Leiger FIE “Kaasaskantav kaal CAS PB 200 kg” projekti maksumus 300 eurot, toetus 180 eurot.
 • Ilustria OÜ “Sügavkülmkirstud” projekti maksumus 500 eurot, toetus 300 eurot.
 • Koslapesa OÜ “Toitlustushaagis ja seadmed” projekti maksumus 22 093,33 eurot, toetus 13 255,99 eurot.

Mitmekesistamine

 • Meretamme OÜ “Toidu transpordi vahendid cateringi teenindamiseks” projekti maksumus 3 605,80 eurot, toetus 2 524,06 eurot.
 • Hannes Aasma FIE “Kajakkide laenutamine ja mereturismi populariseerimine Hiiumaal” projekti maksumus 4 340,06 eurot, toetus 3038,04 eurot.
 • Kassariotsa OÜ “Tootmishoone ehitus” projekti maksumus 421 290,86 eurot, toetus 50 554,90 eurot.
 • Kogri Puit OÜ “Kogri puit konkurentsivõime tõstmine” projekti maksumus 16 824 eurot, toetus 11 776,80 eurot
 • Hiiu Jorn OÜ “Pauka puhkemaja keskkonnasäästlikud küttelahendused” projekti maksumus 9 291,42 eurot, toetus 6 503,99 eurot.
 • Tarmo Üksik FIE “Õietolmukuivati soetamine” projekti maksumus 280,25 eurot, toetus 196,17 eurot.
 • Solar Projekt OÜ “Maastiku- ja tänavahooldusseadmete soetamine” projekti maksumus 10 670 eurot, toetus 7 469 eurot.
 • Kootsaare OÜ “Loomade varjualune” projekti maksumus 33 630 eurot, toetus 23 541 eurot.

Kalasadamate uuendamine

 • Tärkma sadama selts MTÜ “Puurkaevu ja mageveetrassi rajamine, abihoone ehitamine ja jäämasina soetamine” projekti maksumus 29 304 eurot, toetus 23 443,20 eurot.
 • Haldi Sadam MTÜ “Haldi sadamahoone renoveerimine” projekti maksumus 201 180 eurot, toetus 160 944 eurot.
 • Paadiühistu Salinõmme MTÜ “Salinõmme paadisadama paadikuur” projekti maksumus 48 030 eurot, toetus 38 424 eurot.
 • Hiiumaa sadamad SA “Kalana jahisadama slipi ehitamine ja akvatooriumi süvendamine” projekti maksumus 104 800 eurot, toetus 104 800 eurot.
 • Suuresadama paadiselts MTÜ “Kakri Kalasadama elektripaigaldise ja kuuri rekonstrueerimine” projekti maksumus 25 572 eurot, toetus 20457,60 eurot.

Koelmualade taastamine ja eksperimentaalne asustamine

 • Hiiumaa vallavalitsus “Õngu oja suudme taastamine” projekti maksumus 4 328,40 eurot, toetus 4 328,40 eurot.

Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand

 • Hiiu Lained MTÜ “Hiiumaa kalanduspiirkonna kultuurisündmuse korraldamine – VIII Hiiu Kala ja Õlle Festival” projekti maksumus 13 122 eurot, toetus 11 153,70 eurot.
 • Kõrgessaare vaba aja keskus “Kalanduse traditsioone tutvustav üritus Lestafest” projekti maksumus 17 307,15 eurot, toetus 11 998,03 eurot.
 • Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts MTÜ “Päästekaatrile uus konsoolikate” projekti maksumus 924 eurot, toetus 462 eurot.

2021 taotlusvoor

Kala väärindamine

 • Tarmo Üksik FIE “Kalakastide soetamine” projekti maksumus 2 269,44 eurot, toetus 1 361,66 eurot.

Mitmekesistamine

 • Meretamme OÜ “Rannu pubi puhastustehnika soetamine” projekti maksumus 3 662,16 eurot, toetus 2 563,51 eurot.
 • Marko Pruul FIE “Seadmepargi kaasajastamine” projekti maksumus 4 815,96 eurot, toetus 3 371,17 eurot.
 • Lembit Leiger FIE “Merekalapüügi mitmekesistamine” projekti maksumus 688,92 eurot, toetus 482,24 eurot.
 • Kassariotsa OÜ “Tootmisseadmete ost” projekti maksumus 77 300 eurot, toetus 46 380 eurot.
 • Abermex OÜ “Riilimasina soetamine” projekti maksumus 3 663,05 eurot, toetus 2 564,13 eurot.
 • Lembit Leiger FIE “Konkurentsivõime tõstmine” projekti maksumus 12 583 eurot, toetus 8 808,10 eurot.
 • Tarmo Üksik FIE “Mesindus” projekti maksumus 2 206,98 eurot, toetus 1 544,88 eurot.

Kalasadamate uuendamine

 • Pühalepa osavalla valitsus “Naistlaiu sadama rekonstrueerimine. Kalurite maja” projekti maksumus 126 564,80 eurot, toetus 126 564,80 eurot.
 • Hiiumaa Sadamad SA “Ristna jahisadama kalurite kai rajamine” projekti maksumus 37 369,39 eurot, toetus 37 369,39 eurot.
 • Paadiühistu Salinõmme MTÜ “Pesemisvõimaluse loomine Salinõmme paadisadamas” projekti maksumus 65 499 eurot, toetus 52 399,20 eurot.

Koelmualade taastamine ja eksperimentaalne asustamine

Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand

 • Elu rannikul MTÜ “Praeguste ja tulevaste kalurite ujumisoskuste jätkukursused” projekti maksumus 5 000 eurot, toetus 4 500 eurot.
 • Kõrgessaare sadam MTÜ “Hiiumaa kalandussektori tutvustamine” projekti maksumus 4 800 eurot, toetus 4 320 eurot.
 • Latimeeria MTÜ “Kevadvaheaja kalastuslaager vol3 Hiiumaal” projekti maksumus 7 416 eurot, toetus 6 674,40 eurot.
 • Mereküla kalurite klubi MTÜ “Hiiumaa traalimeeste ja kaugpüügi laevastiku lugude ja piltide kogumiku välja andmine kahe raamatuna” projekti maksumus 19 920 eurot, toetus 17 928 eurot.
 • Hiiumaa vallavalitsus “Merepääste teenuse arendamine Hiiumaal” projekti maksumus 14 269,28 eurot, toetus 12 779,27 eurot.
 • Hiiu Lained MTÜ “Hiiumaa kalanduspiirkonna kultuurisündmuse korraldamine – VII Hiiu Kala ja Õlle Festival” projekti maksumus 13 324,01 eurot, toetus 11 991,60 eurot.
 • Pühalepa vaba aja keskus “Noored väärtustavad pärandkultuuri – uue põlvkonna kaasamine Hiiumaa kalanduspärandi kogumisse, dokumenteerimisse ning selle levitamisse” projekti maksumus 3 976 eurot, toetus 3 578,40 eurot

TAOTLUSVOOR KOKKU 460 165,65 eurot.

2020 taotlusvoor

Kala väärindamine

 • Koslapesa OÜ “OÜ Koslapesa kerghaagise soetamine” projekti maksumus 1 415,84 eurot, toetus 849,50 eurot.

Mitmekesistamine

 • Meretamme OÜ “Vaakumpakendaja ja tsirkulaatori ost” projekti maksumus 1 962,90 eurot, toetus 1 374,03 eurot.
 • HK Kodeste OÜ “Kivikoristaja Elho Scorpio 550 soetamine” projekti maksumus 45 800 eurot, toetus 24 997,64 eurot.
 • Kogri Puit OÜ “OÜ Kogri Puit konkurentsivõime tõstmine” projekti maksumus 14 825,83 eurot, toetus 10 378,08 eurot.
 • Geodeesia AP OÜ “Portatiivse lidari soetamine” projekti maksumus 44 280 eurot, toetus 30 996 eurot.
 • Ants Saarnak Mere talu FIE “Platvorm-haagise soetamine” projekti maksumus 16 255,20 eurot, toetus 11 378,64 eurot.
 • Imre Kivi FIE “Püünistetöökoja laohoone” projekti maksumus 45 353 eurot, toetus 31 747,10 eurot.

Kalasadamate uuendamine

 • Haldi sadam MTÜ “Haldi kalasadama rekonstrueerimine etapp IV – idamuuli ja idapoolsete kaldakindlustuste rajamine” projekti maksumus 49 552 eurot, toetus 39 641,60 eurot.
 • Hiiumaa sadamad SA “Orjaku sadama ujuvkai soetamine ja parklate katmine kõvakattega” projekti maksumus 23 697,12 eurot, toetus 23 697,12 eurot.

Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand

 • Kõrgessaare sadam MTÜ “Hiiumaa kalandussektori tutvustamine” projekti maksumus 3 600 eurot, toetus 3 240 eurot.
 • Kõrgessaare vaba aja keskus “Kalanduse traditsioone tutvustav üritus Lestafest” projekti maksumus 12 139,64 eurot, toetus 10 925,67 eurot.
 • Kaluritepäev MTÜ “Kaluritepäev” projekti maksumus 31 548 eurot, toetus 28 077,72 eurot.
 • Käina osavalla valitsus “Hiiumaa vabatahtliku merepääste Orjaku reageerimispunkti sisetööd ja sisustamine” projekti maksumus 27 267,38 eurot, toetus 23 177,27 eurot.

TAOTLUSVOOR KOKKU 272 526,19 eurot

2019 II taotlusvoor

Kala väärindamine

 • Koslapesa OÜ “OÜ Koslapesa seadmed ja jahutusseadmega kaubik” projekti maksumus 32 742,14 eurot, toetus 19 645,28 eurot.
 • Tarmo Üksik FIE “Inventari soetamine” projekti maksumus 2 700 eurot, toetus 1 620 eurot.
 • Stonefish OÜ “Kala ja võrk toodete transport” projekti maksumus 36 145 eurot, toetus 21 687 eurot.

Mitmekesistamine

 • Annomere OÜ “Sõnnikulaotaja ostmine” projekti maksumus 16 669 eurot, toetus 10 501,47 eurot.
 • Meretamme OÜ “Rannu pubi köögi ja baariseadmete täiendamine” projekti maksumus 4 501,54 eurot, toetus 3 151,07 eurot
 • Taavet Tikk FIE “Aktsiisilao rajamine siidri tootmiseks” projekti maksumus 3 993,20 eurot, toetus 2 794,82 eurot.

Kalasadamate uuendamine

 • Paadiühistu Salinõmme MTÜ “Püügivahendite ja kala hoiustamine Salinõmme paadisadamas” projekti maksumus 50 491,17 eurot, toetus 40 392,93 eurot.

Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand

 • Hiiu Lained MTÜ “Hiiumaa kalanduspiirkonna kultuurisündmuse korraldamine – VI Hiiu Kala ja Õlle Festival” projekti maksumus 24 109,20 eurot, toetus 21 698,28 eurot.
 • Latimeeria MTÜ “Kevadvaheaja kalastuslaager vol2 Hiiumaal” projekti maksumus 7 416 eurot, toetus 6 674,40 eurot.
 • Hiiumaa Sadamad SA “Kärdla Merepäevade korraldamine” projekti maksumus 8 929,71 eurot, toetus 4464,85 eurot (katkestatud).

TAOTLUSVOOR KOKKU 132 630,10 eurot

2019 I taotlusvoor

Kala väärindamine

 • Ants Saarnak Mere talu FIE “Seadmete soetamine Salinõmme Kalasadamasse” projekti maksumus 16 413,60 eurot, toetus 9 848,16 eurot.
 • Stonefish OÜ “Kala ja võrk omatootedete laiendamine” projekti maksumus 7 200,16 eurot, toetus 4 320 eurot.
 • Kaluritalude ühistu Kakri “Jääpurumasina soetamine” projekti maksumus 2 053 eurot, toetus 1 231 eurot.

Mitmekesistamine

 • Ats Paomees Soomihkli talu FIE “Kallurhaagise soetamine” projekti maksumus 8 280 eurot, toetus 5 796 eurot.
 • Meretamme OÜ “Rannu pubi kohvimasina ja kahe jahvatusveski ostmine” projekti maksumus 4 961 eurot, toetus 3 472,70 eurot.
 • Meretamme OÜ “Meretamme OÜ transpordivahendi ost” projekti maksumus 29 250 eurot, toetus 20 475 eurot.
 • Kogri Puit OÜ “Üldehitus- ja haljastusteenuste mitmekesistamine” projekti maksumus 30 795 eurot, toetus 21 556,50 eurot.
 • Annomere OÜ “Esilaadur John Deere 643R” projekti maksumus 13 500 eurot, toetus 9 450 eurot.
 • Indrek Kääramees FIE “Bändi tegevuseks lavapoodiumite soetamine” projekti maksumus 2 682,75 eurot, toetus 1 877,93 eurot.
 • Abermex OÜ “Transpordivahend toodete ja teenuste ekspordiks Soome” projekti maksumus 18 071,67 eurot, toetus 12 649,93 eurot.
 • Jarevald OÜ “Ratastel rannasauna ehitus” projekti maksumus 3 579,90 eurot, toetus 2 505,93 eurot.
 • Kassariotsa OÜ “Väikelaaduri ja treileri ost” projekti maksumus 40 295,00 eurot, toetus 28 206,50 eurot.
 • Geodeesia AP OÜ “Mõõtmistehnika soetamine” projekti maksumus 10 653,20 eurot, toetus 7 457,24 eurot.
 • Taavet Tikk FIE “Siidri tootmise alustamine” projekti maksumus 20 052,12 eurot, toetus 14 000 eurot.

Kalasadamate uuendamine

 • Tärkma sadama selts MTÜ “Tärkma sadama valgustus, kalurite olmeruumide ja püügivahendite hoiuruumi väljaehitamine, elektrigeneraatori soetamine” projekti maksumus 15 127,44 toetus 12 101,95 eurot
 • Kõrgessaare sadam MTÜ “Kõrgessaare sadama süvendamine ja liitsihimärkide uuendamine” projekti maksumus 44 660 eurot, toetus 35 728 eurot.
 • Pühalepa osavalla valitsus “Naistlaiu sadama rekonstrueerimine” projekti maksumus 198 459,60 eurot, toetus 198 459,60 eurot
 • Paadiühistu Salinõmme MTÜ “Sanitaarruum ja jäämasin kutselistele kaluritele” projekti maksumus 12 353,80 eurot, toetus  9 883 eurot.

Koelmualade taastamine ja eksperimentaalne asustamine

 • Pühalepa osavalla valitsus “Hiiumaa Suuremõisa jõe koelmualade taastamine” projekti maksumus 71 205,42 eurot, toetus 71 205,42 eurot.
 • Latimeeria MTÜ “Merisiia eksperimentaalne asustamine Hiiumaal” projekti maksumus 59 356,40 eurot, toetus 59 356,40

Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand

 • Hiiu Lained MTÜ “III Jääkala Festivali korraldamine aastal 2020” projekti maksumus 13 390 eurot, toetus 12 051 eurot.
 • Kaluritepäev MTÜ “Kaluritepäev” projekti maksumus 28 872 eurot, toetus 25 984,80 eurot.
 • Tärkma sadama selts MTÜ “Tärkma sadama välimööbli soetamine” projekti maksumus 1 340 eurot, toetus 1 206 eurot.
 • Elu rannikul MTÜ “Praeguste ja tulevaste kalurite ujumisoskuse parandamine” projekti maksumus 6 444,58 eurot, toetus 5 799,50 eurot.

TAOTLUSVOOR KOKKU 564 739,56 eurot.

2018 II taotlusvoor

Kala väärindamine

 • Kassariotsa OÜ “Külmkambri ost ja paigaldus” projekti maksumus 13 105 eurot, toetus 7 863 eurot.

Mitmekesistamine

 • Meretamme OÜ “Rannu pubi videovalve, automaatse tulekahju- ja valvesignalisatsiooni seadmete ostmine ja paigaldamine” projekti maksumus 4 985,83 eurot, toetus 3 490,08 eurot.
 • Meretamme OÜ “Rannu pubi-hotelli kassasüsteemi ja videovalve seadmete ostmine ja paigaldamine” projekti maksumus 2 650 eurot, toetus 1 855 eurot.
 • Kassariotsa OÜ “Kaubiku ostmine” projekti maksumus 25 299,67 eurot, toetus 17 709,77 eurot.

Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand

 • Kõrgessaare sadam MTÜ “Hiiumaa kalandussektori tutvustamine” projekti maksumus 4 800 eurot, toetus 4 320 eurot.
 • Hiiu Lained MTÜ “Hiiu Kala ja Õlle Festival 2019 korraldamine” projekti maksumus 24 209,20 eurot, toetus 21 788,10 eurot.
 • Latimeeria MTÜ “Kevadvaheaja kalastuslaager Hiiumaal” projekti maksumus 7 416 eurot, toetus 6 674,40 eurot.

TAOTLUSVOOR KOKKU 63 700,35 eurot

2018 I taotlusvoor

Kala väärindamine

 • Kentuki Lõvi OÜ “Seadmed ja inventar kala väärindamiseks ja turustamiseks” projekti maksumus 2 966,89 eurot, toetus 1 780,13 eurot.
 • Koslapesa OÜ “Koslapesa kalatöötlemise ruum ja seadmed” projekti maksumus 16 301,96 eurot, toetus 9 781,18 eurot.
 • Hiiurand OÜ “Hiiurand seadmete soetamine” projekti maksumus 1 622,67 eurot, toetus 811,33 eurot
 • Stonefish OÜ “Kala ja võrk tootearendus” projekti maksumus 3 945 eurot, toetus 2 367 eurot.

Mitmekesistamine

 • Ants Kirsi FIE “Päikesepaneelid ja elektrilised käsitööseadmed rustikaalstiilis mööbli töökojale” projekti maksumus 24 163,96 eurot, toetus 16 914,77 eurot.
 • Meretamme OÜ “Rannu pubi hotell (ventilatsioon)” projekti maksumus 19 200 eurot, toetus 13 440 eurot.
 • Meretamme OÜ “Rannu pubi hotelli köök” projekti maksumus 18 893,82 eurot, toetus 13 225,67 eurot.
 • Galina Kaev FIE “Väikekaubiku soetamine” projekti maksumus 15 600 eurot, toetus 10 920 eurot.
 • Tarmo Üksik FIE “Mesindus” projekti maksumus 1 282,90 eurot, toetus 898,03 eurot.
 • Enn Veem FIE “Viiluse sepapaja tootearendus” projekti maksumus 1221,39 eurot, toetus 854,97 eurot
 • Marko Pruul FIE “Keevitusseadme soetamine” projekti maksumus 3 350 eurot, toetus 2 345 eurot
 • Annomere OÜ “Formaatsaag FELDER K-500 S” projekti maksumus 4 995 eurot, toetus 3 496,50 eurot.

Kalasadamate uuendamine

 • Haldi Sadam MTÜ “Haldi kalasadama rekonstrueerimise III etapp” projekti maksumus 30 375 eurot, toetus 24 300 eurot.

Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand

 • Hiiumaa Vallavalitsus “Merepääste võimekuse tõstmine Hiiumaal (olulisel määral loode ja lääne Hiiumaal)” projekti maksumus 35 878,20 eurot, toetus 28 878,20 eurot.
 • Hiiu Lained MTÜ “Hiiumaa kalanduspiirkonda tutvustavate sündmuste korraldamine” projekti maksumus 33 283 eurot, toetus 29 954,70 eurot.
 • Kõrgessaare osavallava valitsus “Hirmuste lautrikoht” projekti maksumus 4 592,40 eurot, toetus 4 133,16 eurot (katkestatud).
 • Paadiühistu Roograhu MTÜ “Roograhu merepäev 2018” projekti maksumus 2 154 eurot, toetus 1 938,60 eurot.
 • Mereküla Kalurite Klubi MTÜ “Kalurite lugude ja piltide kogumiku välja andmine raamatuna” projekti maksumus 11 060 eurot, toetus 9 954 eurot.
 • Kaluritepäev MTÜ “Kaluritepäev” projekti maksumus 30 000 eurot, toetus 27 000 eurot.

TAOTLUSVOOR KOKKU 202 993,24 eurot

2017 taotlusvoor

Kala väärindamine

 • Annomere OÜ “Jääpurumasina F125C  soetamine” projekti maksumus 2 035 eurot, toetus 1 221 eurot.
 • Vello Suurvärav FIE “Jäämasina, vaakumpakendaja, sülearvuti, laserprinter-skänner-koopiamasina soetamine ning kodulehe tegemine” projekti maksumus 4 027,17 eurot, toetus 2 416,30 eurot.
 • Aivo Härm Kiltsi talu FIE “Kuum- ja külmsuitsukala ja BBQ lihatoodete väikesemahulise tootmisvõimekuse loomine” projekti maksumus 770,81 eurot, toetus 462,49 eurot.
 • Stonefish OÜ “Kärdla kalapoe ja väiketöötlemise sisustus ning seadmed” projekti maksumus 108 940,16 eurot, toetus 65 364,10 eurot.
 • Kassariotsa OÜ “Seadmete ostmine” projekti maksumus 16 386,12 eurot, toetus 9 831,67 eurot.

Mitmekesistamine

 • Meretamme OÜ “Orjaku pubi köögiseadmete uuendamine” projekti maksumus 4 992 eurot, toetus 3 494,40 eurot.
 • Triinu Schneider FIE “Järelkäru ja õunamahlamahuti ost” projekti maksumus 6 102,33 euro, toetus 4 271,63 eurot.
 • Annomere OÜ “Servaja E100, 7,5 kw, 2 lõiketera. Platvormhaagis Pronar T023 tarnimine” projekti maksumus 13 515 eurot, toetus 9 460,50 eurot.
 • Marko Pruul FIE “Seadmepargi kaasajastamine” projekti maksumus 8 430 eurot, toetus 5 901 eurot.
 • Stonefish OÜ “Võrgupoe sisustus ja seadmed” projekti maksumus 26 214,01 eurot, toetus 18 349,81 eurot.
 • Puusoe OÜ “Heinapressi STAR 850 ning rootorniiduki soetamine” projekti maksumus 5 424,17 eurot, toetus 3 796,62 eurot.
 • Meretamme OÜ “Rannu pubi hotell” projekti maksumus 129 610 eurot, toetus 90 727 eurot.
 • Indrek Kääramees FIE “Bändi helitehnilise baasi täiustamine ja hääleseadekoolituse läbiviimine” projekti maksumus 1 386 eurot, toetus 970,20 eurot.
 • Indrek Kääramees FIE “Metallitöötlemisseadmete soetamine” projekti maksumus 2 439,17 eurot, toetus 1 707,42 eurot.
 • Ristnaotsa OÜ “Külmikveoki soetamine” projekti maksumus 24 000 eurot, toetus 12 000 eurot (katkestatud)
 • Ants Kirsi FIE “Rustikaalstiilis mööbli töökoda ja seadmed” projekti maksumus 111 558,78 eurot, toetus 78 091,14 eurot.

Kalasadamate uuendamine

 • Haldi sadam MTÜ “Haldi kalasadama rekonstrueerimise II etapp” projekti maksumus 106 000 eurot, toetus 84 800 eurot.
 • Tärkma sadama selts MTÜ “Tärkma sadama sildumiskohtade arvu suurendamine ning sadamale parema ligipääsetavuse tagamine maismaal” projekti maksumus 22 791 eurot, toetus 18 232,80 eurot.
 • Käina vallavalitsus “Orjaku kalasadama väikepaatide bassein” projekti maksumus 137 440,50 eurot, toetus 123 770 eurot.

Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand

 • Halulaev MTÜ “Navigatsiooni-, side-, ja ohutusvahendid Halulaevale” projekti maksumus 20 038,33 eurot, toetus 18 034 eurot.
 • Hiiu Öko MTÜ “Hiiu toidu raamand” projekti maksumus 16 380 eurot, toetus 8 190 eurot (katkestatud)
 • Mereküla kalurite klubi MTÜ “Orjaku sadama merepäästevõimekuse parendamine” projekti maksumus 57 333 eurot, toetus 51 599,70 eurot.
 • Hiiu Lained MTÜ “Hiiumaa kalanduspiirkonda tutvustavate sündmuste korraldamine” projekti maksumus 38 920,20 eurot, toetus 35 028,18 eurot.

TAOTLUSVOOR KOKKU 647 553,68 eurot.

2016 taotlusvoor

Kala väärindamine

 • Stonefish OÜ “Kalapood ja väiketöötlemine Kärdlas” projekti maksumus 124 675,60 eurot, toetus 74 805,36 eurot

Mitmekesistamine

 • Ats Aug Seljakopli talu FIE “Turismiteenuse ja meelelahutuse pakkumine hobuvankriga” projekti maksumus 4 691 eurot, toetus 3 283,70 eurot.
 • HK Kodeste OÜ “Lumesaha soetamine” projekti maksumus 5 769 eurot, toetus 4 038,30 eurot.
 • Hiiu Jorn OÜ “Pauka puhkemaja päikesepaneelide paigaldamine” projekti maksumus 17 236,80 eurot, toetus 12 065,76 eurot.
 • Kassariotsa OÜ “Tootmisseadmete ost” projekti maksumus 26 498,00 eurot, toetus 18 548,00 eurot.
 • Mainegrupp OÜ “Jahutusseadmete ost” projekti maksumus 25 685,00 eurot, toetus 12 842,50 eurot.
 • Sillaääre OÜ “Sillaääre ettevõtluse laiendamine” projekti maksumus 5 523,33 eurot, toetus 3 866,33 eurot.
 • Stonefish OÜ “Kalapüügivahendite valmistamine ja turustamine” projekti maksumus 97 959,40 euro, toetus 68 571,58 eurot.

Kalasadamate uuendamine

 • Haldi sadam MTÜ “Haldi kalasadama rekonstrueerimine” projekti maksumus 144 000 eurot, toetus 115 200 eurot.
 • Paadiühistu Salinõmme MTÜ “Salinõmme paadisadama II etapp” projekti maksumus 31 954,84 eurot, toetus 25 563,87 eurot.

Koelmualade taastamine 

 • Hiiu vallavalitsus “Kärdla linnas Nuutri jõe paisudele kalapääslate püstitamine” projekti maksumus 41 680 eurot, toetus 41 680 eurot.

Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand

 • Kassari mõisakeskus MTÜ “Hiiu Kala ja Õlle Festivali korraldamine” projekti maksumus 9 420 eurot, toetus 4 710 eurot.
 • Käina vallavalitsus “Merepääste võimekuse tõstmine Käina vallaga piirneval merealal” projekti maksumus 14 260,44 eurot, toetus 12 830 eurot
 • Meelste lahe selts MTÜ “Mudaste lautrikoha ja selle ümbruse edendamine ning rolli tugevdamine kohalikus arengus” projekti maksumus 6 023,12 eurot, toetus 5 420,80 eurot.

TAOTLUSVOOR KOKKU 403 425,39 eurot