Ahvena püügipiirangute arutelu 20. septembril

Regionaal- ja põllumajandusministeerium planeerib täiendavaid kaitsemeeteid ahvenavaru kaitseks ning sellega seoses toimub järgmisel nädalal kõigi kalanduspiirkondade esindajate kohtumine Tallinnas. Esialgses ministeeriumi poolses ettepanekus on järgnev pakett:

* Ahvena alammõõdu tõstmine 21cm-le;
* Ahvena püügikeeld 10. aprill kuni 25. mai
* Keelata püük 35-40 mm silmasuurusega nakkevõrkudega ja põhjanoodaga kogu rannikumeres 10. aprill kuni 25. mai
* Keelata püük ääremõrdadega Väinameres perioodil kui ahvena osakaal saagis on üle 50% (10.-30. aprill)

Selleks, et arutada Hiiumaa kaluritega omavahel ettepanekuid planeeritavatele muudatustele olete oodatud selle teemalisele arutelule kolmapäeval 20. septembril kell 13.00 Orjaku sadamas.