Ajutised kalapüügikitsendused Soonlepa ja Õunaku lahes 10. oktoobrist 30. novembrini

Ajutise püügikitsendusena ( https://www.riigiteataja.ee/akt/117032022007 ) hakkas merisiia kudemise kaitseks Soonlepa ja Õunaku lahes Kaevatsi laiu, Saarnaki laiu ja Kassari saare lõpunatippude vahele jäävate sirgete ja rannajoone vahelisel alal kehtima piirang 10. oktoobrist kuni 30. novembrini nakkevõrkudega püügil, kus on keelatud kasutada nakkevõrke, mille silmasuurus on väiksem kui 45 mm (poolsilm). Samal ajal kehtivad ka Kalapüügieeskirja alusel  kehtestatud ristkülikukujulised püügikeelualad, kus on keelatud igasugune kalapüük samas ajavahemikus.

Kõigi püügipiirangute kaardivaadet näeb Kalanduse teabekeskuse hallatavalt kaardirakenduselt (otsetee ka Hiiukala kodulehe avalehel “Püügipiirangud” alt) piirangud.kalateave.ee .