Ajutised püügikitsendused 2023. aastal

Regionaalministri määrusega on kehtestatud 2023. aastaks ajutised püügikitsendused, mis seavad järgmised püügipiirangud:

  • Merisiia kudeajal 10. oktoobrist 30. novembrini on Soonlepa ja Õunaku lahes keelatud kasutada nakkevõrku, mille silmasuurus on vahemikus 75 mm kuni 109 mm. (juuresoleval skeemil on ebatäpsus, mis puudutab Männinuka asukohta – õige on 58º48.597’N, 22º59.043’E)
  • ICES alarajoonides 29, 28-1 ja 28-2 on keelatud kasutada nakkevõrku, mille silmasuurus on suurem kui 156 mm (täissilm).
  • Keelatud on kutseline angerjapüük 1. septembrist kuni 31. oktoobrini ja angerja harrastuspüük kuni 31. oktoobrini.
  • Kutselise kalapüügiloa alusel kala püügil keelatud püüda rohkem kui viis lõhet ööpäevas.