Hiiukala üldkoosolek ja 15. sünnipäeva tähistamine

Kuupäev: 16.06.202316.06.2023

MTÜ Hiiukala tähistab oma 15. sünnipäeva üldkoosolekuga reedel 16. juunil algusega kell 18 Hiiumaa pruulikojas Vabaduse 15 Kärdlas

Päevakorras

  1. Tuura asurkonna taastamisest Läänemeres – Meelis Tambets
  2. Üleminekust elektroonsele püügiandmete esitamisele
  3. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine
  4. Hiiukala 2022. aasta majandusaasta aruande tutvustus, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, majandusaasta aruande kinnitamine.
  5. Hiiukala 15. sünnipäeva tähistamine, tunnustuste üleandmine.

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat.
Volikirja näidis alla laadimiseks (.doc)