Kalanduse teabekeskuse koolitus „Hindamiskriteeriumite väljatöötamine kalanduspiirkondade rahastustaotluste hindamiseksjärgmisel eelarveperioodil”

Kuupäev: 07.09.202207.09.2022

Koolituse keskmes on piirkonna arengut ning meetmete ja strateegiate eelisteemasid toetavate hindamiskriteeriumite väljatöötamine kalanduspiirkondade rahastustaotluste hindamiseks. Koolitusel tuuakse asjakohaseid näiteid olemasolevate hindamiskriteeriumite toimimisest ja kitsaskohtadest, ärgitamaks mõtlema „raamidest välja”; arutletakse hindamiskriteeriumide üldise arusaadavuse, paremusjärjestuse, soovitusliku arvu üle; rühmatööd tehes luuakse uusi lähenemisi.

Eeldatavaks tulemiks on piirkonna arengut edendavate, arusaadavate, erapooletute ning õiguslikult pädevate, SWOT-analüüsi tulemustel põhinevate hindamiskriteeriumide määratlemine strateegiates.
Koolitaja: Ragne Vaarik konsultatsioonifirmast Civitta
Sihtrühm: kalanduspiirkondade juhatuse liikmed ja tegevjuhid, Maaeluministeeriumi esindajad
Osalejate arv: kuni 25 (2-3 osalejat igast kalanduspiirkonnast). Vajadusel korraldatakse korduskoolitus.

Ajakava. Läbitavad põhiteemad

09.30–10.00 Kogunemine, osalejate registreerumine. Tervituskohv
10.00–12.00 Koolituse eesmärk, hindamiskriteeriumite koostamise üldised põhimõtted, hindamiskriteeriumite valiku põhimõtted
12.00–12.45 Lõunabufee
12.45–14.30 Hindamisskaalad ja kaalude andmine
14.30–15.00 Energia- ja kohvipaus
15.00–17.00 Rühmatöö. Arutelu ja kokkuvõte

Koolituse info Kalanduse teabekeskuse kodulehel