Kooli- ja lasteaiakokkade õppesõit Lääne- ja Raplamaale

Kuupäev: 27.12.202328.12.2023

Koostööprojekti nimetus: Tervist toetav ja kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes
Koostööpartnerid: MTÜ Hiidlaste koostöökogu
Koostööprojekti sihtrühm:  Hiiumaa haridusasutuste (koolide ja lasteaedade) õpilased ning toitlustusega tegelevad töötajad.
Koostööprojekti periood: november 2022 kuni detsember 2023
Koostööprojekti eesmärk ja tegevused: luua eeldused, et senisest rohkem oleks Hiiumaa
lasteasutuste sööklates nõuetekohane tervist toetav toit, mis oleks ideaalis ka kohalik. Koostööprojekti alaeesmärgid on kohaliku toidu tutvustamine lasteasutustele ja otsustajatele; ettevõtjate toetamine suhtlemises koolidega ja turundustegevustes; ettevõtjate võrgustikule ja koostööle kaasa aitamine sh omavahelise kogemuste vahetamise soodustamine; lasteasutuste kokkade võrgustumisele kaasa aitamine
ning koolitamine ja silmaringi avardamine; kohalike lasteasutuste kokkade väärtustamine.

Elluviidud koostööprojekti tulemus: Läbiviidud räimepäevade ja tuulekalapäevade raames sõi 10 haridusasutuses umbes 600 last räimetoite ning tuulehaugi toite. Detsembris toimus kooli- ja lasteaiakokkadele õppereis Lääne- ja Raplamaale. Projekti tulemusena, on tugevnenud haridusasutuste köökide võrgustik, kes on teadlikum tervislikust toidust ja kohaliku tooraine sh kala kasutamisest köögis.

Programm:

K 27. detsember
7.45 Kärdla Pritsumaja parkla
8.30 Praam Heltermaa-Rohuküla
9.50 Haapsalu kalapood
10.10 Taebla kooli aiamaa
11.40 Kohila lasteaed Sipsik
13.00 Kohila Gümnaasiumi köök
15.00 Tammejuure Mahetalu tutvustus ja töötuba
Ööbimine ja õhtusöök: Hestia Hotel Haapsalu Spa

N 28. detsember
7.00-9.00 Hommikusöök
9.00 Ettekanne “Tervislik ja jätkusuutlik koolitoit” Marianne Kosenkranius (Maastrichti ülikool) SA Läänemaa seminariruumis
13.00 Dirhami kalatööstuse, sadama ja kohviku tutvustus. Toodete degusteerimine ja kerge lõuna
16.00 Rohuküla-Heltermaa praam

Kajastus: Hiidlaste koostöökogu kodulehel “Koolivaheajal toimus koolikokkade reis Lääne- ja Raplamaale”
Hiiumaa teataja juuli 2023: