Normandia ja Hauts-de-France piirkondade kalandusalane õppereis

Kuupäev: 13.11.202318.11.2023

Koostööprojekti nimetus: Hiiumaa ja Virumaa rannakalurite teadmiste täiendamine Iirimaal ja Prantsusmaal

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala ja Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ

Koostööprojekti sihtrühm: Hiiumaa ja Virumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad.

Koostööprojekti periood: 07.12.2022 -31.12.2023

Projekti kogumaksumus on 91 462,50 eurot

Koostööprojekti eesmärk ja tegevused: Projekti käigus korraldatakse kaks õppereisi 2023. aastal Iirimaa ja Prantsusmaa kalanduspiirkondadesse koostöös Virumaa rannakalurite ühinguga. Reisil avaneb võimalus strateegia rakendamise kogemusi vahetada nii Iiri, Prantsusmaa kalanduspiirkondade kui Virumaa kaluritega. Projekti eesmärgiks on: kalanduspiirkonna ettevõtjate teadmiste täiendamine ja rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö tõhustamine.

Elluviidud koostööprojekti tulemus: Normandia ja Hauts-de-France piirkondade kalandusalasel õppereis osales kokku 28 isikut.

MTÜ-st Hiiukala 14 osalejat ja Virumaa Rannakalurite Ühingust 14 osalejat.

Õppereisi toimumise aeg: 13.–18. november 2023

Toimus nii kalandusalase kui ka kalandusvälise info ja teabe vastastikune vahetus. Koostööprojekti tulemusena täienesid kalanduspiirkonna ettevõtjate teadmised, tõhustus rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö.