Rannikumere kalurite kohtumine Keskkonnaministriga

Sündmuse toimumisaeg: 31.10.202231.10.2022

Rannikumere kalurite esindajate kohtumine keskkonnaminister Madis Kallasega hotellis Euroopa