Hiiukala muutis põhikirja ja pikendas juhatuse ning revisjonikomisjoni volitusi

Neljapäeval 14. septembril toimus MTÜ Hiiukala üldkoosolek Kärdlas Hiiumaa Gümnaasiumi auditooriumis. Üldkoosolek otsustas ühingu põhikirja muutmise. Suurem osa põhikirja muudatustest olid ettevaatavad ning viisid ühingu põhikirja vastavusse uue EMKVF finantsperioodi määruse eelnõuga. Mõned väiksemad muudatused viisid põhikirja rohkem vastavusse reaalse eluga ühingu igapäevaelu korraldamise koha pealt. Üldkoosolek esitas ka kaks ettepanekut juhatuse liikmete valimise osas, mis leidsid üldkoosoleku heakskiidu. Teise olulise osana pikendati revisjonikomisjoni ning juhatuse volitusi. Kui revisjjonikomisjoni liikmete koha peale konkurentsi ei olnud, siis juhatuse kolmele kohale kandideeris kuus inimest. Tagasi valiti ametis olnud juhatuse liikmed Marko Pruul, Tõnis Teemets ja Ants Saarnak.

Täismahus üldkoosoleku protokolli saab lugeda siit.