Hiiukala taotlusvoor pikeneb 20. juunini

5. juunil algas MTÜ Hiiukala taotlusvoor. Esimesel kahel päeval ei olnud tehnilistel põhjustel võimalik e-PRIA kaudu taotlust esitada, seepärast pikendatakse taotluste vastuvõtmist Kalandusturu korraldamise seaduse alusel kahe päeva võrra. Taotlusvoor lõpeb neljapäeval 20. juunil kell 23:59.

Taotlusvoorus on võimalik toetust taotleda kuues tegevussuunas:

1. Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine – eelarve 135 576 eurot
2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine – eelarve 361 537 eurot
3. Majandustegevuse mitmekesistamine – eelarve 225 961 eurot
4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine – eelarve 45 192 eurot
5. Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine – eelarve 90 384 eurot
6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine – eelarve 45 192 eurot

Täpsem info taotlemise kohta on Hiiukala kodulehel https://hiiukala.org/toetused/toetuse-taotlemine/