Hiiukala üldkoosolek N 30. mail kell 18

Pärast kalanduspiirkonna toetuste infopäeva, algusega kell 18.00 toimub Hiiumaa muuseumi pikas majas Vabrikuväljak 8 Kärdlas MTÜ Hiiukala üldkoosolek järgneva päevakorraga:

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
  2. Hiiukala 2023. aasta majandusaasta aruande tutvustus, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, majandusaasta aruande kinnitamine.
  3. Muud küsimused

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis on alla laaditav siit. Üldkoosolekul on võimalik osaleda Microsoft Teams veebilingi kaudu:

Microsoft Teams
Liitu koosolekuga kohe
Koosoleku ID: 386 491 681 55
Pääsukood: XtCvyx