Kalanduse teabekeskusel ilmus Kalamajanduse aastaraamat 2021

Värske kalamajanduse aastaraamat annab ülevaate kaugpüügi, rannapüügi ja traalpüügi olulisematest näitajatest 2021. aastal. Samuti on käsitletud harrastuspüüki, vesiviljelust ja kalatööstuseid. Raamat on leitav Kalanduse teabekeskuse lehel.