Konkurss Tuulekala festivali korraldaja leidmiseks

MTÜ Hiiukala planeerib taaskord Tuulekala festivali käesoleva aasta 27. mail Orjaku sadamas ja sellega seoses korraldab konkursi korraldaja leidmiseks. Pakkumus festivali korraldamiseks peab sisaldama allpool toodud komponente. Parima pakkumuse valimiseks hinnatakse laekunud pakkumusi järjestades nad nii odavaima hinna kui programmi sisukuse ja mitmekülgsuse alusel, kumbki kriteerium annab 50% hindest.

Pakkumus peab sisaldama:

 1. Festivali üldine korraldamine sh loa taotlemine omavalitsusest avaliku ürituse korraldamiseks vastavalt kehtivale korrale koos vajalike kooskõlastuste hankimisega. Korraldus ei hõlma otseselt võistluse korraldamisega seotud tegevusi, samuti ei pea pakkumus sisaldama sadama kasutamist ürituse ja võistluse korraldamiseks, mis on tellija ja sadama vaheline kokkulepe.
 2. Liikluskorralduse muudatuse kooskõlastamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldus festivali ajaks. Parkimiskorraldaja festivali päeval alates kella 8.00-st kuni sündmuse ametliku lõpuajani.
 3. Lepingu sõlmimine Eesti Autorite Ühinguga ning aruannete esitamine kui esitatakse muusikat.
 4. Vähemalt 4 käimlat kasutamiseks 27. mail.
 5. Vähemalt 5 segaolmejäätmete mahutit, 1 pakendijäätmete mahutit ning 1 biolagunevate jäätmete mahutit 27. mail koos hilisema jäätmete äraveoga.
 6. Katuse ja seintega ruum (võib olla Orjaku sadamas olemasolev hoone või telk) ürituse programmi läbiviimiseks halva ilma korral pindalaga vähemalt 110m2, poodium esinejatele ja vähemalt 16 pinki külastajatele.
 7. Katuse ja seintega ruum (võib olla ka telk) trollinguvõistluse toitlustamiseks pindalaga vähemalt 80 m2 , vähemalt 15 lauda ja 30 pinki võistlejate toitlustamiseks.
 8. Helivõimendus, mis on vajalik eelnevate tegevuste läbi viimiseks, arvestades, et kaptenite koosolek toimub festivali päeval kell 9.50 ja autasustamine kell 16.30.
 9. Päevajuht festivali päeval kell 12.00-18.00
 10. Kultuuriprogramm festivali päeval esinejatega igal täistunnil kell 15.00-18.00
 11. Kohalikku toitu, käsitööd ja kalastustarbeid pakkuva laada organiseerimine ning paigutamine, müüjatega kokkulepete sõlmimine.
 12. Kala valmistamise-teemaline töötuba festivali päeval kell 12.00-16.00
 13. Juhendajaga töötuba lastele festivali päeval kell 12.00-16.00
 14. Festivali jäädvustamine fotograafi poolt, trükikõlbulike fotofailide ja edasise kasutusõiguse üleandmine tellijale.
 15. Festivali päevakava kujundamine plakatiks koos toetajate logodega, trükkimine 35tk A3 plakatit ning 2 tk A2 plakatit. Plakatite paigalduse korraldab tellija.
 16. Festivali päevakava koos toetajate logodega avaldamine Hiiu Lehes 22., 26. Ja 29. mail.

Pakkuja valimisel hinnatakse:

 1. Pakkumuse hind – 50%
 2. Pakutud programmi sisukus ja mitmekülgsus 50%

Pakkumuse võib esitada vabas vormis peamiste kuluridade kaupa info@hiiukala.org. Eraldi välja tuua käibemaks ja maksumus koos käibemaksuga. Pakkumusi ootame 6. märtsiks (kaasa arvatud) 2023. aastal.

Lisainfo: info@hiiukala.org