KOOLITUS elektroonsete püügiandmete esitamisest KALURITELE 18. okt kell 12

Vabariigi valitsus kiitis möödunud nädalal heaks määruse, mis kohustab kutselisi kalureid püügiandmeid alates 1. jaanuarist 2024 esitama elektroonselt nutiseadme rakenduse kaudu (määrus Riigi teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/110102023002).

Seoses sellega toimub kolmapäeval, 18. oktoobril kell 12.00 Hiiumaa spordikeskuses (Põllu 27 Kärdlas), KOOLITUS PÜÜGIANDMETE ESITAMISE RAKENDUSE (PERK) kasutamiseks.

Koolitama tulevad Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ametnikud. Soovitatav on võimalusel kaasa võtta nutiseade (nutitelefon või tahvelarvuti), millega saab rakenduse testversiooni proovida, aga osaleda saab ka ilma seadmeta, sest kõiki etappe näidatakse ekraanile.

Koolitusel on võimalik osaleda ka veebi teel

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzhmOGZmMDItZjVmZi00NGFiLWFkM2QtNTNlZTEwZDc5NGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b097fcd9-6251-4a6f-9434-113adfd6d4e3%22%2c%22Oid%22%3a%222acc5b04-0340-44d8-89a0-3d4b10134899%22%7d

Koosoleku ID: 336 332 894 492
Pääsukood: wbU3jQ

Lisainfoks veel, et ajaloolise püügivõimaluse omanikel on võimalik 25. oktoobrist 8. novembrini taotleda toetust kuni 300 eurot nutiseadme soetamiseks e-PRIAst. Toetatakse ühte nutiseadet püügiloa kohta. Info PRIA kodulehel https://www.pria.ee/…/kalapuugi-andmete…