2024. aasta võistlusprotokoll

Tuulekala trolling 2024 toimub 25. mail 2024 Orjaku sadamas. Registreerumine toimub 6.-19. maini.

Võistluse info ja reeglid

Tuulekala trollingu planeeritav toimumisaeg on 25. mail 2022 kell 10.45 kuni 15.00. Võistluse algus- ja lõpuajad võivad tulenevalt ilmaoludest muutuda. Võistluse start ja finiš on Orjaku sadamas. Autasustamine ja auhindade loosimine on hiljemalt kell 16.30.

Võistluse mandaat toimub võistluspäeval kell 9.00-10.00, kus antakse teada võistlusele kohaletulemisest, ning kapten kinnitab allkirjaga reeglite ning ohutusnõuete täitmist. Antakse toitlustustalongid, olulised telefoninumbrid ning ilmainfot. Kaptenite koosolek toimub kell 10.00

Võistkonna kapten peab olema vähemalt 18-aastane, teovõimeline isik. Kõik võistkondade kaptenid vastutavad merel ohutu liiklemise, ohutusvahendite kasutamise, kalapüügieeskirja ja võistlusreeglite täitmise eest. Samuti selle eest, et ei rikuta meres olevaid püügivahendeid. Registreerimisel annab kapten nõusoleku korraldajatele võistlusaluse kontrollimiseks võistluse eel ja ajal.

Võistluste korraldajatel on õigus mitte lubada võistlema isikuid, keda on viimase 2 aasta jooksul karistatud Kalapüügiseaduse rikkumise eest. Võistlema ei lubata isikuid, kes on Tuulekala festivalil varasematel aastatel avalikku korda raskelt rikkunud.

Võistluse ajal on kohustuslik kanda päästevesti. Päästevest paadis ei ole aktsepteeritav.

Vastavalt Orjaku sadama eeskirjale on sadama akvatooriumis lubatud maksimaalne sõidukiirus kolm sõlme. Palume sellega arvestada, eriti võistluse stardis. Piirkiiruse ignoreerijaid võidakse diskvalifitseerida.

Trolling on kirjeldatud kalapüügieeskirjas § 4 lg 2 p 4) kui vedel, õngpüünis mida veetakse paadi järel. Keelatud on loopimine ning spinningut loopivad võistlejad kõrvaldatakse.

Iga võistleja vastutab ise harrastuspüügiõiguse olemasolu eest.

Võistkonna kohta on lubatud kuni neli püügivahendit.

Võistlejate arv võistkonnas on kuni neli liiget. Inimeste arv paadis ei ole piiratud, kuid siiski peab arvestama paadis lubatud reisijate arvuga.

Võistlusala on piiratud. Soovituslik on, et säilib silmside turvapaatidega. Võistlusalalt väljujad võidakse diskvalifitseerida.

Arvesse lähevad kalad, mis on võistluse lõppemise hetkeks Orjaku sadama kail.

Kalad arvestatakse ümber punktideks millest iga gramm annab ühe punkti ning iga kala 10 punkti. Kalad, mille kaal on alla 50 grammi, punkte ei anna.

Esimest kolme võistkonda ning parimat noorkalurit autasustatakse medalite ning karikaga. Kõik auhinnad loositakse välja kõigi osalevate võistkondade vahel. Suuremateks auhindadeks on plastikpaat Liu Robust 15, 6 hobujõuline Yamaha päramootor ja Humminbird Mega Live Sonar koos Humminbird helix9 MSI kajaloodiga.

Küsimused reglemendi ja sponsorluse kohta Marek Võsa tel 5694 6797

Võistlustasu on 30 eurot võistleja kohta (välja arvatud kuni 12-aastased noorkalurid, kes on tasuta) tuleb kanda 19. maiks MTÜ Hiiukala arveldusarvele EE212200221052001179 . Makse selgitusse lisada võistkonna nimi. Kohapeal on osalustasu suuruseks 35 eurot võistleja kohta, ning seda saab tasuda sularahas.

Osalustasu sisaldab lõunasööki igale osalejale. Söögiks on supp ja praad ning morss Sõnajala sööklalt.

Varasemate aastate tulemused:

2024. aasta võistlusprotokoll
2023. aasta võistlusprotokoll
2022. aasta võistlusprotokoll
2021. aasta võistlusprotokoll
2019. aasta võistlusprotokoll
2018. aasta võistlusprotokoll
2017. aasta võistlusprotokoll
2016. aasta võistlusprotokoll
2015. aasta võistlusprotokoll
2014. aasta võistlusprotokoll
2013. aasta võistlusprotokoll
2012. aasta võistlusprotokoll
2011. aasta võistlusprotokoll
2010. aasta võistlusprotokoll