Üldkoosolek N 14. septembril kell 18 Kärdlas

Neljapäeval 14. septembril algusega kell 18.00 toimub MTÜ Hiiukala üldkoosolek Hiiumaa Gümnaasiumi auditooriumis Uus tn 4 Kärdlas

Päevakorras:

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
  2. Hiiukala põhikirja muutmine.
  3. Hiiukala juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine.
  4. Muud küsimused.

Põhikirja muutmine tuleneb uue finantsperioodi rahastusmäärusest ja selles toodud nõuetest tegevusrühmale. Kolme juhatuse liikme volitused lõpevad 24. septembril 2023. aastal, juhatuse liikmete kandidaate saab esitada kohapeal.

Kui ei ole võimalik osaleda, siis palun volitada kedagi enda eest. Volikirja näidis (.doc)