Valmis Hiiumaa esimene kalasadamate kalender

Kalender paneb kenasti purki viimased kaks finantsperioodi, mil on Hiiumaa kalasadmate uuendamist toetatud 2,78 miljoni euroga, mis on pea pool kogu kalanduspiirkonna toetusteks olnud vahenditest.

Aastaringi piltidelt leiab järgmised sadamad: Tärkma, Kõrgessaare, Kakri kalasadam, Hiiessaare, Orjaku, Kärdla, Kalana jahisadam, Roograhu, Naistlaiu, Salinõmme paadisadam, Sõru jahisadam ja Haldi. Kalendaariumis on ära märgitud püügikeeluaegade algused ja lõpud ning suuremad kalandussündmused 2024. aastal.

Samuti on teadaolevalt tegemist esimese Hiiumaa aerofotodest koosneva kalendriga. Fotode autoriteks on Argo Nurs ja Andrus Talvari. Kalendri kujundas Jaana Lepamaa Kirjula loovstuudiost.

Kalender on mõeldud jaotamiseks Hiiukala liikmetele ja partneritele, ning seda saab küsida Hiiukala kontorist Vabrikuväljak 1 (tel 5694 1855).