Avaleht

apr 5, 2011

Koolitustsükkel "kalatoitude ja kalatoodete valmistamine"


MTÜ Kõrgessaare Külmhoone korraldab meetme 4.1 "Kalanduspiirkondade säästev areng" raames koolituse:

“KALATOITUDE JA KALATOODETE VALMISTAMINE“

Koolituse toimumise koht: auditoorsed loengud: Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS, Uus tn 2b, 92413, Kärdla

Sihtgrupp: Hiiu maakonna kalanduse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad (kalurid, esmatöötlejad, tootjad, toitlustajad), kes soovivad täiendada oma kutseoskusi, oma tooteid arendada ja/ või mitmekesistada ja need kes soovivad kalandusega seotud valdkonnas ettevõtlusega alustada. Sihtgrupi suurus : 10-15 in.

Aeg: sissejuhatavad loengud: 9.aprill 2011.a. kell 9.00-16.00 ja 10.aprill 2011.a kell 9.00-16.00

Teine tsükkel toimub 30. aprillil ja 1. mail.

Koolitus toimub kokku kümnel nädalavahetusel (kokku 140 akadeemilist tundi), täpsed nädalavahetused lepitakse kokku esimesel koolitusel, arvestades kalapüügi-hooaegadega

Käsitletavad teemad:
Sissejuhatus 16 akadeemilist tundi

  • Töökeskkond (tööohutus ja - tervishoid, esmaabi)
  • Toiduohutus (toiduhügieen, toidu seadusandluse alused, toidukontroll) jne.
Järgmiste loengute teemad:
  • Rahvuslikud kalatoidud: kokku 26 akadeemilist tundi sh. auditoorne töö 8 tundi ; praktiline töö 18 tundi (3*6 tundi õppeköögis)
  • Erinevate Eesti vetes levinumate kalade säilitamine: kokku 34 akadeemilist tundi sh. auditoorne töö 16 tundi; praktiline töö 18 tundi (3*6 tundi õppeköögis)
  • Klienditeenindus: 32 akadeemilist tundi sh praktilised harjutused
  • Turundus: 32 akadeemilist tundi sh praktilised harjutused
Koolitajad: Kuressaare Ametikooli õppejõud

Koolitusele eelregistreerimine kuni 08.aprill.2011.a kell 12.00 e - postile  tuuli@hiiumaa.ee . Täiendav info tel 5341 5285 Katrin Sarapuu.

Koolitus on osavõtjatele tasuta.