Avaleht

apr 2, 2014

Taotlusvoor mitmekesistamise tegevussuunale 20. märtsist kuni 2. aprillini 2014


MTÜ Hiiukala kuulutab välja rahastusperioodi viimase taotlusvooru mitmekesistamise tegevussuunale 20. märtsist kuni 2. aprillini 2014


Taotlejateks saavad olla kalandussektori mikroettevõtjad ning toetuse suurus on 70% abikõlbulikest kuludest.

Toetatakse:
 1) majutus- ja toitlustusettevõttes vajaliku seadme, sealhulgas infotehnoloogiaseadme ostmise ja paigaldamise kulud;

 2) käsitööks ja tootmiseks vajaliku hoone uuendamise ning käsitööks ja tootmiseks vajaliku seadme ostmise ja paigaldamise kulud;

 3) teenindusettevõtte hoone uuendamise ja teenindusettevõttes kasutatava seadme ostmise ja paigaldamise kulud;

 4) “Liiklusseaduse” § 93 lõike 2 punktides 5–9 nimetatud põhikategooria mootorsõiduki ning majandus – ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” lisas 5 toodud N1 kategooria sõiduki ostmise kulu;

 5) haagise ostmise kulu.

Vooru korraldamine toimub pärast 2011. aastat loobutud summade (ärajäänud projektide ning odavnemiste) arvel ning minimaalne maht on umbes 27 000 eurot, mis võib jooksvalt suureneda.

Taotlusi võetakse vastu, nagu ikka, MTÜ Hiiukala büroos Vabrikuväljak 1 Kärdlas tööpäeviti kella 9 – 12 ja 13 – 17.

Lisainfo taotlemise kohta, vormid, hindamise kord ja muud materjalid on kättesaadavad kodulehel http://hiiukala.org/index.php?page=projektitaotlused

Taotluse sisseandmiseks ja konsultatsiooniks eelnevalt registreeruda info@hiiukala.org või helistada 5694 1855.