Avaleht

sept 15, 2017

Konkurss tegevjuhi kohale


MTÜ Hiiukala kuulutab välja konkursi täiskohaga tegevjuhi ametikoha täitmiseks ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks

Tegevjuhi põhiülesanneteks on: Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegias ette nähtud tegevuste koordineerimine, projektitaotluste vastuvõtu ja hindamise korraldamine, taotlejate 
nõustamine, büroo igapäevatöö ja asjaajamise korraldamine, kodulehe haldamine, ühingu koosolekute ning muude ürituste korraldamine, koosolekute protokollimine, tööga seotud koolitustel ja infopäevadel osalemine, koostööprojektide algatamine ning läbiviimine.

Hea kandidaat : on kesk-, keskeri või kõrgharidusega; valdab eesti ja inglise keelt; on arvutiga sinasõber, omab autojuhilube; on hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega ning algatusvõimeline; talub pinget, orienteerub seadusandluses ja omab valmisolekut käia töölähetustel.

Kasuks tuleb: varasem töökogemus Euroopa Liidu fondidega ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt pooolt pakume: konkurentsivõimelist palka, vastutusrikast ja vaheldust pakkuvat tööd, enesetäiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg hiljemalt 6. novembril 2017. a.

CV koos motivatsioonikirjaga saata e-postile info@hiiukala.org hiljemalt 29. septembriks 2017. a.