Avaleht

veebr 8, 2018

Kalanduse teabekeskus, Keskkonnainspektsioon: teabepäev kalanduse õigusaktidest 15. veebruaril Hiiumaal Kärdlas


 

Toimumisaeg: 15.02.2018 kell 13.00 –16.30

Toimumiskoht: Kärdlas Tuuru Majas Vabrikuväljak 1

 

Kalanduse teabekeskus koostöös Keskkonnainspektsiooniga korraldab 15. veebruaril algusega kell 13 Hiiumaal Kärdlas kalanduse õigusakte tutvustava teabepäeva .

Teabepäev on suunatud Hiiumaa kalanduspiirkonna kutselistele kaluritele ja kalandusettevõtjatele, kõigile valdkonnast huvitunuile.

Teemad. Lektorid

• 1. märtsil 2018 jõustuv kala kaalumist sätestav määrus. Mõrdade vahekauguste mõõtmine. Hiiumaa rannikumeres kasutatavate lõkspüüniste ehitus. Kala müük lõpptarbijale sadamas. – Keskkonnainspektsiooni esindaja

Esitluse slaidid

• Väikestes kogustes kalamüük oma tarbeks otse tarbijale. Üleandmisdeklaratsiooni vormistamine – Ain Soome, Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja. 

Rannapüügi andmete esitamise elektrooniline rakendus. PERKKeno Kaasiksoo, Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna nõunik

Esitluse slaidid

Teabepäeval osalemine on huvilistele tasuta, registreerumine kohapeal.


Korraldus on toetatud "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava"
meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" vahenditest