Avaleht

apr 16, 2021

MTÜ Hiiukala üldkoosolek 18. mail kell 18 Mihkli talumuuseumis Malvastes


MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK toimub teisipäeval, 18. mail 2021 kell 18.00 Mihkli talumuuseumis Malvaste külas

Päevakorras:

  • Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine
  • 2021. aasta taotlusvooru üle 60 000-eurose toetusega projektitaotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine
  • MTÜ Hiiukala 2020. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, aruande kinnitamine.
  • Muud küsimused

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. (Volikirja näidis .docVolitamisel palun silmas pidada, et vastavalt meetme määrusele ei või paremusjärjestuse hääletusel osaleda paremusjärjestuses oleva taotlusega seotud isikud.

Koosolek toimub katuse all kuid välitingimustes, palun sellega arvestada.