Avaleht

okt 6, 2009

Hiiukala üldkoosolek 5. novembril kell 18 Kärdlas


Neljapäeval 5. novembril kell 18 toimub Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas üldkoosolek

Päevakorras:
1) "Hiiumaa kalanduspiirkonna stateegia aastani 2013" kinnitamine
Strateegia eesmärgiks EKF vahendite efektiivne ja säästev kasutamine, mis aitaks arendada piirkonnas jätkusuutlikku ja ühistegevusele suunatud kalandust ning kalandust toetavaid tegevusi. Strateegiaga on alates 22. oktoobrist võimalik tutvuda www.hiiukala.org.

2) Strateegia 2009. ja 2010. aasta rakenduskava kinnitamine
Rakenduskavaga planeeritakse projektitaotluste vastuvõtmine 2010. aasta jooksul järgnevates tegevussuundades:
1. kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine
2. kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine
3. kalandusega seotud turismi arendamine
4. tegevuste mitmekesistamine
5. koolitus

3) Projektide hindamise töörühma koosseisu kinnitamine

Lisaks planeeritakse rakenduskavaga toetavaid koolitusi ja õppepäevi, kaks õppereisi ning ühe suurema kalandustraditsioone tutvustava ürituse korraldamine.

Kõigi MTÜ Hiiukala liikmete osalemine üldkoosolekul on vajalik.

Vajadusel võib volitada teist liiget ennast esindama. Vastava vormi leiab siit: volikiri (RTF formaadis)
Lisainfo: 5111723 ja tuuli@hiiumaa.ee