Avaleht

juuli 3, 2009

Kalanduspiirkondade suveseminar 9.-10. juuli Kalda puhketalus


Suveseminarile on oodatud osalema kohalike tegevusgruppide esindajad, liikmed, külalised ja koostööpartnerid. Lähtuvalt töötubade temaatikast ootame igast tegevusgrupist võimalikult mitmekesist seltskonda st mehi, naisi, noori.

SUVESEMINARI PROGRAMM

NELJAPÄEV, 09. juuli 2009

12.00 - 13.00 Kogunemine
13.00 - 13.30 Seminari avamine
13.30 - 14.30 Lõuna
14.30 - 16.00 Töötoad - Seljad koos jalule
1. Noored - jätkusuutlikkuse alus!?
2. Ühistegevus - jätkusuutlikkuse selgroog!?
3. Ühisturustus - koos turule
16.00 - 16.30 Kohvipaus
16.30 - 17.30 Kokkuvõtted töötubadest
17.30 - 18.00 Kalasuppide valmistamine
18.00 - 19.00 Õhtusöök
19.30 -21.00  Meeskonna koolitus
21.00 - 23.00 Meelelahutus

REEDE, 10. juuli 2009

07.30 - 09.30 Hommikusöök
09.30 - ..    Täpsustamisel

Töötoad

Suveseminari käigus toimub 3 töötuba. Töötubade üldpealkiri on SELJAD KOOS JALULE. Grupitööd juhivad moderaatorid. Töötoa eesmärgiks on leida vastused püstitatud küsimustele ning lahendused tõstatatud probleemidele. Saavutatud tulemus esitatakse ettekandena teistele osalejatele kokkuvõtete blokis ning kirjalikult Kalandusvõrgustikule 1 nädala jooksul peale seminari toimumist. Igas töötoas osaleb igast piirkonnast kuni 2 esindajat.

1. Noored - Jätkusuutlikkuse alus!? Miks noored lahkuvad rannapiirkondadest? Miks noor peaks jääma või tagasi tulema? Mida saame ära teha, et noor tahaks ja saaks rannapiirkonnas elada? Arutluse käigus lähtuda nii kalandussektori problemaatikast kui ka noorte maal elamisest laiemalt.

2. Ühistegevus - Jätkusuutlikkuse selgroog!? Kuidas saab see pool leibkonnast, kes merel ei käi olla kaasatud. Kas merel mitte käiv osa leibkonnast saab olla kaasatud kalanduse jätkusuutlikku arengu protsessi? Mil moel?

3. Ühisturustus - Koos turule!? Kas lihtsalt turustada või ühis-turustada?  Millistel eeldustel saaksime minna koos turule? Kas on võimalik leida ühiselt otsetee turule? Kuidas organiseeritult saada maksimum sellest, mida meil on pakkuda? Kuidas organiseeruda?

Kalasupp

Meie suveseminar on nagu paljud teisedki konverentsid tihedalt toiduga seotud. Seekord püüame ka ise käe külge panna. Nii palume igal tegevusgrupil võta kaasa oma enda piirkonna kalasupi valmistamiseks tarvilik materjal. Meie poolt on suured 10 l potid väliköökides.

Kalasnäkk

Kuna välised toiduvalmistamise võimalused Kalda Puhketalus on üsna mitmekesised on soovijatel võimalus veel midagi põnevat maitsmiseks ja katsetamiseks valmistada. Leiame ja taasavastame häid koduseid maitseid!