Avaleht

mai 6, 2009

Hangete korraldamise koolitus Pärnus 11.-12. mai


11 - 12. mai toimub Pärnus, Sanatoorium Tervises, lähteülesande formuleerimise ja hangete korraldamise koolitus.
Koolitusele on oodatud kõik kaheksa kalanduspiirkondade  tegevusgruppide esindajad, igast piirkonnast maksimaalselt 5 osalejat.

Koolituse viib läbi Koolituskeskus Tõru, Põllumajandusministeeriumi tellimusel, koostöös Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku bürooga.

Kooltuse viivad läbi: Ph.D. Reet Valgmaa, M.A. Erle Nõmm, Riina Jõesaar, Esta Tamm Õppekeksus TÕRU ja Angela Annilo Priast

Päevakava

1. päev Hangete korraldamine, riiklik järelevalve ja vastutus.

10.00-11.30 Kuidas lugeda seadust. Riigihangete seadus. Mis on riigihange?

11.30-11.45 kohv

11.45-13.15 Riigihangete korraldamise põhjused ja põhimõtted.

13.15-14.15 lõuna

14.15-15.45 Hankija, hanke objekt, hankelepingud.

15.45-16.00 kohv

16.00-17.30 Hankedokumendid. Vastutus riigihangete seaduse rikkumise eest.

17.30–18.00 Pakkumuste kontrollimise kogemusest PRIAs – Angela Annilo

18.00-19.00 Õhtusöök


MEETODID: grupitööd, miniloeng

2. päev Hankemenetlus


9.00-10.30 Praktilised kogemused sadamate arendamisel – Esta Tamm

10.30-10.45 kohv

10.45-12.15 Tehniline kirjeldus. Tähtajad.

12.15-13.15 lõuna

13.15-14.45 Pakkuja ja taotleja kvalifikatsiooni kontrollimine

14.45-15.00 kohv

15.00-16.30 Pakkumus, selle esitamine, avamine ja hindamine.

MEETODID: miniloeng, grupitööd