Avaleht

jaan 24, 2009

Meediakoolitus Altmõisa külalistemajas 9.-10. veebruar


9 - 10. veebruar toimub Läänemaal, Ridala vallas, Tuuru külas, Altmöisa Külalistemajas, www.altmoisa.ee , Kommunikatsiooni ja rahvusvaheline suhtlemise koolitus.

Koolitusele on oodatud Hiiumaa, Läänemaa, Saaremaa ja Põhja - Eesti lääne piirkondade kalanduse tegevusgruppide juhatuse liikmed ja aktiivrühmade esindajad!

Koolituse viib läbi Koolituskeskus Tõru, Põllumajandusministeeriumi tellimusel ja koostöös Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku bürooga.

Koolitajad: M.Sc Ene Nobel, Ph.D Reet Valgmaa, M.A. Erle Nõmm õppekeskus TÕRU

3.2 Moodul – Kommunikatsioon

1. päev

11.00 -12.30 Sissejuhatus, tutvustav ülesanne. Teabe kogumine ja organisatsioonisisene ettevalmistus. Meediaga suhtlemise põhialused

12.30-13.30 lõuna

13.30-15.00 Suhtlemine trükiajakirjandusega. Pressiteate koostamine ja saatmine

15.00-15.15 kohv

15.15-16.45 Artikli kirjutamise eeltöö, kirjutamine, saatmine. Praktiline ülesanne – kirjaliku materjali kava koostamine

16.45-17.00 kohv

17.00-18.30 kommunikatsioonikava koostamine

19.00-20.00 õhtusöök

MEETODID: miniloeng, grupitöö, rollimängud

2. päev

9.00-10.30 Suhtlemine elektroonilise meediaga ( tele, raadio). Raadiointervjuu - praktiline ülesanne + analüüs. teleintervjuu ettevalmistus

10.30-10.45 kohv

10.45-12.15 Kehakeel ja selle lugemine. Teleintervjuu – praktiline ülesanne

12.15-13.15 lõuna

13.15-14.45 Teleintervjuude analüüs

14.45-15.00 kohv

15.00-16.30 Pressikonverents, pressibriifing jt Eetikakoodeks ja kriisiolukord. Koolituse kokkuvõte

MEETODID: miniloeng, grupitöö, simulatsioon

Koolitusele registreerimine kuni 4. veebruarini e-posti aadressil  jaak(at)maainfo.ee

Koolitus on rahastatud Euroopa Kalandusfondi tehnilise abi vahenditest.

Koolitus on registreeritud osalejatele tasuta.