Avaleht

<< <  Lehekülg 4/93  > >>

04.01.2019


MTÜ Hiiukala kutsub sündmuste korraldamise kogemusega ettevõtteid, ühinguid esitama pakkumust Tuulekala festivali korraldamiseks 25. mail 2019. aastal Orjaku sadamas.

Pakkumus esitada  22. jaanuariks 2019 Vabrikuväljak 1, 92411 Kärdla või saata info@hiiukala.org.

Pakkumuse tehniline kirjeldus 

Pakkumuse maksumuse vorm


Pakkumus on osa planeeritavast koostööprojektist, mida rahastatakse EMKF vahenditest.

                 

02.01.2019

Võtame aasta kokku ja vahetame muud olulist infot.

Suuremõisa lossis on  samal ajal avatud näitused  "Ettevõtlikud Hiiumaa inimesed", "Suuremõisa veski"  ja Tiiu Valdma vaibad.

Osalemise tasu 10.  jaanuarini 20 eurot  inimese kohta, mille eest saab külmi suupisteid ja sooja roa ning kohvi ja magusat. Tuua Hiiukala kontorisse (Vabrikuväljak 1, Kärdla). Osavõtutasu saab tasuda sularahas Suuremõisa lossis, siis on maksumuseks 25 eurot.

Registreerumine toimub kuni 7. jaanuari südaööni (pane kirja ka kaaslane). Registreerimise vorm.

Neile, kes soovivad kohale tulla  meie poolt tellitud bussiga, palume märkida registreerumisvormil koht kust soovite bussi peale tulla. Saadame bussi väljumisaja koos bussijuhi numbriga Teile SMSiga peale 8. jaanuaril.

Täpsem teave info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855 

10.12.2018

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme “Püügivahendi parendamise toetuse“ taotlusi võtab PRIA vastu 27. detsembrist 2018  kuni 11. jaanuarini 2019 või kuni meetme rahastamiseks ettenähtud eelarve ammendumiseni, kui need vahendid ammenduvad enne 11. jaanuari 2019.

Taotlusdokumendid palutakse esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Lisainfo

22.10.2018

Neljapäeval, 22. novembril 2018 kell 18.00 toimub MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK Tuuru majas Vabrikuväljak 1, Kärdla

Päevakorras:

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine
  2. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
  3. 2019. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Rakenduskava ettepanekute tegemiseks.
  4. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine. Muutmise kavand (muudatused punasega alates lk 32).  Ettepanekud, selgitused, arvamused.
  5. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2019. aastaks
  6. Juhatuse liikmete valimine.
  7. Muud küsimused

Teemasid puudutavad materjalid kodulehel hiiukala.org. Kõigi liikmete osalemine on oluline!  Vajadusel  on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis

                                  

19.10.2018

3. oktoobril 2018 sulgunud MTÜ Hiiukala II taotlusvooru laekus nelja meetmesse kokku 16 taotlust kogusummas 227 624 eurot.

Kala väärindamise ja turustamise meetmesse laekus 2 taotlust 25 666 eurole, mitmekesistamise tegevussuunal  7 taotlust 88 367  eurole, koelmualade loomise või taastamise tegevussuunale 1 taotlus maksumusega 102 191 eurot ning viiendasse, sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi meetmesse, laekus 6 taotlust 61 400 eurole.

11-liikmeline hindamiskomisjon koguneb projekte hindama novembri keskel.