Avaleht

<< <  Lehekülg 87/97  > >>

26.01.2010

15. kuni 29. märtsini võetakse PRIA maakondlikes büroodes vastu taotlusi väikesemahulise rannapüügi investeeringuteks (meede 1.4). Toetust saab taotleda segmenti 4S2 kuuluva kalalaeva ümberehitamiseks või uute seadmete ja vahenditega varustamiseks, mis aitab kaasa ohutuse, töötingimuste, hügieenitingimuste või tootekvaliteedi parandamisele, energiakasutuse tõhustamisele või selektiivsuse suurendamisele. Toetust saab taotleda kalalaeva omanik ning laev peab olema vähemalt 5 aastat vana ning kantud kalalaevaregistrisse. Toetust makstakse kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Maksimaalne toetuse suurus sõltub laeva kogumahutavusest (GT). Täiendav info ja vormid siin.

Meetme  kõikide taotlusvoorude kuludokumente saab esitada PRIA Tartumaa teenindusbüroosse aadressil Narva mnt 3, Tartu posti teel kuni kahe aasta jooksul taotluse rahuldamisest arvates.  

Allikad: ametlikudteadaanded.ee ja pria.ee

22.01.2010
Kalateadlaste hinnangul on mitmete kalaliikide arvukus Eesti rannikumeres tõusuteel ning kuna rannikumeri on puhas, julgustavad teadlased kohalikku kala rohkem sööma.
18.01.2010


Suvel Sõrul üleval olnud Sõru kaluri 60. aastapäevale pühendatud näitus on nüüd osaliselt jõudnud Kärdlasse.  Alates 18. jaanuarist kuni märtsi lõpuni saab seda näha Hiiukala kontori koridoris. Stendid on koostanud Sõru muuseum ja kujundanud Recado Meedia.

Pildil Sõru rahvas jääalusel noodapüügil 1970. aastal

15.01.2010

EKF 1.4 (väikesemahuline rannapüük) 15.dets lõppenud taotlusvoorus laekus 38 taotlust summas 4,3 mln krooni. Kuna taotlusvooru eelarve oli 4,9 mln, siis määratakse toetus kõigile nõuetekohastele taotlustele.

Suvel korraldatud esimeses voorus oli toetustaotlusi 49 summas 5,1 miljonit krooni, millest määrati toetusteks 4,66 miljonit krooni. Fondi kogumaht sel aastal oli 10 miljonit krooni.

Allikas: pria.ee

14.01.2010
Et tasandada piirkondade ebavõrdseid püügitingimusi võidakse Liivi lahe Eestile eraldatud rannapüügi räimekvoot edaspidi Saaremaa ja Pärnumaa, Manija ja Kihnu saare vahel ära jagada.