Avaleht

<< <  Lehekülg 87/92  > >>

03.07.2009
Suveseminarile on oodatud osalema kohalike tegevusgruppide esindajad, liikmed, külalised ja koostööpartnerid. Lähtuvalt töötubade temaatikast ootame igast tegevusgrupist võimalikult mitmekesist seltskonda st mehi, naisi, noori.
08.06.2009

Neljapäeval 18. juunil kell 18 toimub MTÜ Hiiukala üldkoosolek Kärdlas Tuuru majas, Vabrikuväljak 1. Päevakavas aastaaruande kinnitamine ning strateegia vahekokkuvõtte tegemine. Kõigi liikmete osavõtt hädasti vajalik.

Volikirja vormi on võimalik alla laadida siit

07.06.2009
Kolmapäeval 17. juunil kell 13.00 toimub Kärdlas Tuuru majas väikesemahulise rannapüügi toetuse infopäev.  Toetusest räägib Piret Ilves kalandustoetuste büroost PRIAst. Toetatakse investeeringuid kalalaevastikku, püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele. Taotluste vastuvõtuga alustatakse juulis. Lisainfo toetuse kohta
28.05.2009

Neljapäeval 4. juunil toimub Kärdlas Tuuru majas (Vabrikuväljak 1)  Veeteede Ameti infopäev.

KAVAS:

  • UUS SADAMASEADUS JA NÕUDED VÄIKESADAMATELE Erik Noor VTA Sadamate järelevalve osakonna juhataja
  • NAVIGATSIOONIMÄRGISTUSEST Janno Viina VTA Läänemaa Navigatsioonimärgistuse talituse juhataja
  • VÄIKELAEVADE OHUTUS JA NÕUDED VÄIKELAEVADE VARUSTUSELE Peeter Kask VTA Väike- ja siseveelaevade osakonna vaneminspektor
  • Eesti merenduspoliitikat tutvustavad ja küsimustele vastavad Peeter Tiks ja Gerli Koppel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist.


Lisainfo: tuuli@hiiumaa.ee  ja 5111723

22.05.2009

Tänavu aprillis-mais viis MTÜ Hiiukala läbi küsitluse Hiiumaa kutseliste kalurite seas, et koguda infot Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia tarvis.

Küsitluslehed saadeti laiali 160 Hiiumaa kutselisele kalurile ja vastuseid laekus 75. Neist selgub, et Hiiumaa kaluri keskmine vanus on 47 aastat. Kalurite vanusegruppidesse jagunemine on päris ühtlane, mõnevõrra vähem on alla 30- ja üle 60aastaseid kalureid.