Avaleht

<< <  Lehekülg 87/94  > >>

16.11.2009
Möödunud neljapäeval kinnitas MTÜ Hiiukala üldkogu Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013, mille eesmärgiks on efektiivne Euroopa Kalandusfondi vahendite kasutamine, et arendada kalandust ja seda toetavaid tegevusi.
06.11.2009


Neljapäeva, 5. novembri õhtul kokku tulnud MTÜ Hiiukala üldkoosolek kinnitas Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013. Samal koosolekul kinnitati ka strateegia rakenduskavad 2009. ja 2010. aastaks ning projektide hindamise töörühma koosseis. Täpsemalt jutuks olnud teemadest saab lugeda siit: yldkoosolek5nov (PDF formaadis). Strateegiaga tutvuda saab siin.

17.10.2009

Taotlusi võetakse vastu 30.11 - 15.12.2009.a kohalikus PRIA büroos. Tingimused ja abikõlbulikud kulud samad, mis suvise voorugi puhul. Lisainfot leiad siit.


16.10.2009
Täna, 16. oktoobril teeb Euroopa Komisjon ettepaneku lubatud kogupüügi  ja erinevate kalaliikide püügikoormuse uute tasemete kohta. Liikmesriikide ja kalandussektori ettepanekute ja nõuannete alusel soovitatakse püügipiiranguid mitmete liikide puhul vähendada kuni 15%.
06.10.2009

Neljapäeval 5. novembril kell 18 toimub Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas üldkoosolek

Päevakorras:
1) "Hiiumaa kalanduspiirkonna stateegia aastani 2013" kinnitamine
Strateegia eesmärgiks EKF vahendite efektiivne ja säästev kasutamine, mis aitaks arendada piirkonnas jätkusuutlikku ja ühistegevusele suunatud kalandust ning kalandust toetavaid tegevusi. Strateegiaga on alates 22. oktoobrist võimalik tutvuda www.hiiukala.org.

2) Strateegia 2009. ja 2010. aasta rakenduskava kinnitamine
Rakenduskavaga planeeritakse projektitaotluste vastuvõtmine 2010. aasta jooksul järgnevates tegevussuundades:
1. kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine
2. kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine
3. kalandusega seotud turismi arendamine
4. tegevuste mitmekesistamine
5. koolitus

3) Projektide hindamise töörühma koosseisu kinnitamine

Lisaks planeeritakse rakenduskavaga toetavaid koolitusi ja õppepäevi, kaks õppereisi ning ühe suurema kalandustraditsioone tutvustava ürituse korraldamine.

Kõigi MTÜ Hiiukala liikmete osalemine üldkoosolekul on vajalik.

Vajadusel võib volitada teist liiget ennast esindama. Vastava vormi leiab siit: volikiri (RTF formaadis)
Lisainfo: 5111723 ja tuuli@hiiumaa.ee