Avaleht

<< <  Lehekülg 87/97  > >>

31.01.2010

Projektitaotlusi võetakse vastu  järgmistes tegevussuundades 

  1. Kalasadamate uuendamine taotlejateks KOV (toetus 85%); kalandussektori MTÜ-d (toetus 80%); kalandussektori ettevõtjad (toetus 40%).
  2. Kalatoodete töötlemine ja otseturustamine - taotlejateks kalandussektori mikroettevõtjad (toetus 60%)
  3. Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine taotlejateks kalandussektori ettevõtjad, MTÜ-d (toetus 75%), ettevõtjad, MTÜ-d, SA-d, KOV (toetus 60%);
  4. Tegevuste mitmekesistamine taotlejateks kalandussektori mikroettevõtjad (toetus 70%)
  5. Koolitustegevus taotlejateks kalandussektori ettevõtjad ja MTÜ-d (toetus 100%)
29.01.2010
Teisipäeval kinnitas põllumajandusminister käskkirja, millega määrati Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiale 36 punkti 40 võimalikust. Puuduolevad neli punkti jäid saamata kuna strateegia esitamise aegu oli MTÜ Hiiukala liikmeks veidi alla 40% kogu saare kalandussektori ettevõtjatest. Ülejäänud kriteeriume oli hinnatud parima võimaliku hindega.
26.01.2010

15. kuni 29. märtsini võetakse PRIA maakondlikes büroodes vastu taotlusi väikesemahulise rannapüügi investeeringuteks (meede 1.4). Toetust saab taotleda segmenti 4S2 kuuluva kalalaeva ümberehitamiseks või uute seadmete ja vahenditega varustamiseks, mis aitab kaasa ohutuse, töötingimuste, hügieenitingimuste või tootekvaliteedi parandamisele, energiakasutuse tõhustamisele või selektiivsuse suurendamisele. Toetust saab taotleda kalalaeva omanik ning laev peab olema vähemalt 5 aastat vana ning kantud kalalaevaregistrisse. Toetust makstakse kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Maksimaalne toetuse suurus sõltub laeva kogumahutavusest (GT). Täiendav info ja vormid siin.

Meetme  kõikide taotlusvoorude kuludokumente saab esitada PRIA Tartumaa teenindusbüroosse aadressil Narva mnt 3, Tartu posti teel kuni kahe aasta jooksul taotluse rahuldamisest arvates.  

Allikad: ametlikudteadaanded.ee ja pria.ee

22.01.2010
Kalateadlaste hinnangul on mitmete kalaliikide arvukus Eesti rannikumeres tõusuteel ning kuna rannikumeri on puhas, julgustavad teadlased kohalikku kala rohkem sööma.
18.01.2010


Suvel Sõrul üleval olnud Sõru kaluri 60. aastapäevale pühendatud näitus on nüüd osaliselt jõudnud Kärdlasse.  Alates 18. jaanuarist kuni märtsi lõpuni saab seda näha Hiiukala kontori koridoris. Stendid on koostanud Sõru muuseum ja kujundanud Recado Meedia.

Pildil Sõru rahvas jääalusel noodapüügil 1970. aastal