Avaleht

<< <  Lehekülg 87/94  > >>

16.10.2009
Täna, 16. oktoobril teeb Euroopa Komisjon ettepaneku lubatud kogupüügi  ja erinevate kalaliikide püügikoormuse uute tasemete kohta. Liikmesriikide ja kalandussektori ettepanekute ja nõuannete alusel soovitatakse püügipiiranguid mitmete liikide puhul vähendada kuni 15%.
06.10.2009

Neljapäeval 5. novembril kell 18 toimub Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas üldkoosolek

Päevakorras:
1) "Hiiumaa kalanduspiirkonna stateegia aastani 2013" kinnitamine
Strateegia eesmärgiks EKF vahendite efektiivne ja säästev kasutamine, mis aitaks arendada piirkonnas jätkusuutlikku ja ühistegevusele suunatud kalandust ning kalandust toetavaid tegevusi. Strateegiaga on alates 22. oktoobrist võimalik tutvuda www.hiiukala.org.

2) Strateegia 2009. ja 2010. aasta rakenduskava kinnitamine
Rakenduskavaga planeeritakse projektitaotluste vastuvõtmine 2010. aasta jooksul järgnevates tegevussuundades:
1. kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine
2. kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine
3. kalandusega seotud turismi arendamine
4. tegevuste mitmekesistamine
5. koolitus

3) Projektide hindamise töörühma koosseisu kinnitamine

Lisaks planeeritakse rakenduskavaga toetavaid koolitusi ja õppepäevi, kaks õppereisi ning ühe suurema kalandustraditsioone tutvustava ürituse korraldamine.

Kõigi MTÜ Hiiukala liikmete osalemine üldkoosolekul on vajalik.

Vajadusel võib volitada teist liiget ennast esindama. Vastava vormi leiab siit: volikiri (RTF formaadis)
Lisainfo: 5111723 ja tuuli@hiiumaa.ee

21.09.2009


Septembrikuu viimastel päevadel kolib Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonna esindus Käinast Kärdlasse. Kärdlas leiab Tamara Kõllametsa oktoobrikuu algusest, maavalitsuse maja I korruselt, toast number 117. Telefon ja faksinmber jäävad samaks ja vastuvõtuajad on samuti nagu varem - E ja N kell 9-12 ja 13-16.

10.09.2009

Neljapäeval 17. septembril kell 18 toimub Tuuru majas Hiiukala kontoris juhatuse koosolek. Teemadeks uute liikmete vastu võtmine, õppereis Turu saarestikku, tegevjuhi tööleping, strateegia ja selle kinnitamine.

10.09.2009
Mercuri International Eesti AS koostöös Põllumajandusministeeriumi kalandusosakonnaga korraldavad septembri lõpus kalanduspiirkondade edumeelsematele ettevõtete juhtidele 2 päevase müügialase koolituse. Toimumis kuupäevadeks 21-22 september. Igast piirkonnast on oodatud kuni 2 ettevõtjat