Avaleht

<< <  Lehekülg 87/93  > >>

10.09.2009
30. september - 1. oktoober 2009 toimuvad Jänedal Maamajanduse Infokeskuses Kalanduspiirkondade Infopäevad. Seekordseks põhiteemaks on sadamad. Eesmärgiks on suurendada tegevusgruppide teadlikust ning anda võimalus saada vastused tekkinud küsimustele. Samuti edendada tegevusgruppide omavahelist koostööd ning suhtlust erinevate institutsioonidega. Üritusele on oodatud osalema 2  esindajat igast tegevusgrupist, Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, PRIA ja Maamajanduse Infokeskuse esindajad. 
08.09.2009


Kalandusdebatt - saarte omavalitsusjuhid, ajakirjanik, kalurid ja teadlased.  

Unisel kesksuvel saabus Euroopa väikesaarte ühenduselt (ESIN) kutse osaleda kalandusdebatil Groix saare saartefilmide festivali (Festival du Film Insulare) raames.

Nii saigi teoks, et Hiiumaad, selle kalureid ja Eesti Saarte Kogu sõitsid esindama Hiiukala tegevjuht Tuuli Tammla ja kalamehe naisena Margit Kääramees, kellel ka pikaajaline kogemus turismivaldkonnas.

26.08.2009
Püügitegevuse lõpetavate traallaevade laevaperede tööta jäävad kalurid võivad taotleda PRIAst toetust kuni 156 466 krooni ühe taotleja kohta.
13.08.2009
Euroopa Kalandusfondi meede 1.4 „Väikesemahuline rannapüük," mille  taotlusvoor  lõppes 3. augustil, tõi PRIAsse 49 toetustaotlust summas 5,1 miljonit krooni. Kuna meetme eelarve on 10 miljonit krooni, siis jätkub vahendeid kõigile nõuetekohastele taotlustele.
10.08.2009

Veebiportaali Mereblog tegijad koos Rannarahva kojaga kutsub inimesi 29. augustil mere äärde. Lihtsalt ja suure kärata, et osa võtta traditsioonilisest muinastulede ööst. Ideed sai esitletud Kuressaare merepäevadel merepoliitika konverentsil, et kutsuda kõiki saarlasi mere äärde muinastulede öö tulesid vaatama ja võimalusel ka ise see süüdata. 10. augustil Rannarahva koja koosolekul püütakse kaasata kogu Eesti rahvas, et tuletada endale ja teistele meelde, et Eesti on mereriik ja me peame merenduse taaselustamiseks midagi tõsist ette võtma.

Mis on muinastulede öö? Loe siit: http://www.hirvepark.ee/?d=muinas

Eesmärgiks on saada nii palju märgutulesid, et igast kohast oleks näha vähemalt 2 tuld. Soovime ka tulede süütajatest ja kohtadest infot ja tagasisidet koguda, et see siinsele kaardile üles tähendada. Kõik kes sõnumit ja kutset levitavad ja on ise sel õhtul kohal, on südamest tänatud.

Saada tagasiside meilile muinastuled@mereblog.com