Avaleht

<< <  Lehekülg 88/93  > >>

13.08.2009
Euroopa Kalandusfondi meede 1.4 „Väikesemahuline rannapüük," mille  taotlusvoor  lõppes 3. augustil, tõi PRIAsse 49 toetustaotlust summas 5,1 miljonit krooni. Kuna meetme eelarve on 10 miljonit krooni, siis jätkub vahendeid kõigile nõuetekohastele taotlustele.
10.08.2009

Veebiportaali Mereblog tegijad koos Rannarahva kojaga kutsub inimesi 29. augustil mere äärde. Lihtsalt ja suure kärata, et osa võtta traditsioonilisest muinastulede ööst. Ideed sai esitletud Kuressaare merepäevadel merepoliitika konverentsil, et kutsuda kõiki saarlasi mere äärde muinastulede öö tulesid vaatama ja võimalusel ka ise see süüdata. 10. augustil Rannarahva koja koosolekul püütakse kaasata kogu Eesti rahvas, et tuletada endale ja teistele meelde, et Eesti on mereriik ja me peame merenduse taaselustamiseks midagi tõsist ette võtma.

Mis on muinastulede öö? Loe siit: http://www.hirvepark.ee/?d=muinas

Eesmärgiks on saada nii palju märgutulesid, et igast kohast oleks näha vähemalt 2 tuld. Soovime ka tulede süütajatest ja kohtadest infot ja tagasisidet koguda, et see siinsele kaardile üles tähendada. Kõik kes sõnumit ja kutset levitavad ja on ise sel õhtul kohal, on südamest tänatud.

Saada tagasiside meilile muinastuled@mereblog.com

05.08.2009
18. augustil 2009 toimub Jänedal Kalanduspiirkondade foorum. Ürituse eesmärk on luua kohalikele tegevusgruppidele võimalus arutada koostöö võimaluste ning muude ühist huvi pakkuvate teemade üle. Samuti selgitada tegevusgruppide ootused seoses võrgustikutööga.
03.07.2009
Suveseminarile on oodatud osalema kohalike tegevusgruppide esindajad, liikmed, külalised ja koostööpartnerid. Lähtuvalt töötubade temaatikast ootame igast tegevusgrupist võimalikult mitmekesist seltskonda st mehi, naisi, noori.
08.06.2009

Neljapäeval 18. juunil kell 18 toimub MTÜ Hiiukala üldkoosolek Kärdlas Tuuru majas, Vabrikuväljak 1. Päevakavas aastaaruande kinnitamine ning strateegia vahekokkuvõtte tegemine. Kõigi liikmete osavõtt hädasti vajalik.

Volikirja vormi on võimalik alla laadida siit