Hiiessaare sadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamine

Tegevussuund kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

Toetuse saaja MTÜ Hiiessaare Sadam

Projekti kestus kevad 2011 kuni kevad 2013

Toetusobjekti asukoht Hiiessaare küla Pühalepa vald

Projekti eelarve 47 976 EUR (750 661 EEK)

Toetus 38 357 EUR (600 154 EEK)

Eesmärk

Rajada atraktiivne väikesadam, mis aitab kaasa kohaliku ettevõtluse arengule, luues töökohti mereturismi, kalanduse ja puhkemajanduse sektoris; loob uusi puhkamisvõimalusi; pakub parimaid sadama-ja turismiteenuseid, suurendab piirkonda külastavate sise- ja välisturistide arvu; loob võimalusi hooajaväliseks turismitegevuseks piirkonnas.

Abikõlbulikud kulud

Hiiessaare sadama sissesõidu kanali ja akvatooriumi süvendustööde teostamine

Lühikirjeldus

Projekti raames süvendatakse sadam ning faarvaater 2,0 m sügavuseks tagades nii isegi madala veeseisu juures ohutu sügavuse

Seonduvad projektid

Kajastus -

Pildid