Hiiessaare sadama arendamine

Tegevussuund kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

Toetuse saaja MTÜ Hiiessaare Sadam

Projekti kestus kevad 2010 kuni kevad 2012

Toetusobjekti asukoht Hiiessaare küla Pühalepa vald

Projekti eelarve 74 296 EUR (1 162 479 EEK)

Toetus 59 436 EUR (929 983 EEK)

Eesmärk

Rajada atraktiivne väikesadam, mis aitab kaasa kohaliku ettevõtluse arengule, luues töökohti mereturismi, kalanduse ja puhkemajanduse sektoris; loob uusi puhkamisvõimalusi; pakub parimaid sadama-ja turismiteenuseid, suurendab piirkonda külastavate sise- ja välisturistide arvu; loob võimalusi hooajaväliseks turismitegevuseks piirkonnas; on avatud igakülgsele koostööle.

Abikõlbulikud kulud

meede 4.1 taotlusdokumentide koostamine. PVC alusel infostendi ostmine. Hiiessaare sadama uuendustööde teostamine

Lühikirjeldus

Sadamakai ehitustööd (põhilises osas kaikonstruktsioonide betoneerimistööd, veesõidukite kinnitusdetailide paigaldamine, maakividest kai kaitsemuuli ehitamine ning kindlustamine), elektri- ja veevarustuspunkti ehitamine, navigatsioonimärgistuse soetamine ja paigaldamine, jäätmekäitluskonteinerite soetamine ja paigaldamine, tolmuvaba teekatte ning äärekivide paigaldamine sadama territooriumile.

Seonduvad projektid

Pildid