Kalaäri külmaseadmete ja suitsuahju soetamine

Tegevussuund kala töötlemine ja otseturustamine

Toetuse saaja Imre Kivi FIE

Projekti kestus sügis 2010 - sügis 2012

Toetusobjekti asukoht Kärdla linn

Projekti eelarve 6895 EUR(107 889 EEK)

Toetus 4137 EUR (64 733 EEK)

Eesmärk

Kala müügitingimuste parandamine olemasolevas kalakioskis. Laiendada pakutava kauba valikut ning ettevõtte tegevusalasid suitsukala väiketootmise näol.

Abikõlbulikud kulud

kuumsuitsuahju ostmine, külmvitriinlett Zoin Everest EV150B ostmine,jahutuskambri külmasüsteemi komponentide ostmine ja süsteemi monteerimine, jääpurustamismasin Scotsman AF AS ostmine, sügavkülmkast Tefcold IC 500 SC ostmine, platvormkaal ISHIDA IGB-150 ostmine

Lühikirjeldus

Projektiga soetatakse kalapüügi ja otseturustamisega tegelevasse ettevõttesse jääpurumasin, külmvitriin, sügavkülmkast, olemasolevasse jahutusruumi külma-agregaat. Kala töötlemise alustamiseks soetatakse
kuumsuitsuahi ja elektrooniline kaal.

Pildid