Kalurimaja rekonstrueerimine

Tegevussuund kalandusega seotud turism

Toetuse saaja Marko Pruul FIE

Projekti kestus kevad 2011 - sügis 2012

Toetusobjekti asukoht Pärna küla Emmaste vald

Projekti eelarve 31 921 EUR (499 460 EEK)

Toetus 23 820 EUR (372 705 EEK)

Koduleht http://kaluripuhkemaja.eu/

Eesmärk

Pakkuda turistidele majutus- ja puhkamisvõimalusi Sõru sadama priirkonnas ning võimalust osaleda rannapüügil.

Abikõlbulikud kulud

Meede 4.1 taotlusdokumentide koostamine. Kalurimaja rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine. Kaluri kinnistul Kalurite maja rekonstrueerimine, mööblisse integreeritava pliidi ja külmkapi ostmine

Lühikirjeldus

Sõru sadama territooriumil asuv endine elektrigeneraatori ja töökoja hoone, mis on osaliselt eelnevalt renoveeritud, ehitatakse lõplikult välja, ning sisustatakse saunaga puhkemajaks, ööbimisvõimalusega viiele inimesele. Sadamas taoline teenus varem puudus.

Pildid