Nakkevõrkude ja mõrdade tootmine Hiiumaal

Tegevussuund mitmekesistamine

Toetuse saaja OÜ Abermex

Projekti kestus sügis 2010

Toetusobjekti asukoht Kärdla linn

Projekti eelarve 3 665 EUR (57 340 EEK)

Toetus 2 565 EUR (40 138 EEK)

Eesmärk

Nakkevõrkude tootmise kvaliteedi tõstmine ning mahtude suurendamine.

Abikõlbulikud kulud

Elektroonilise riilimasina BROTHER KE-430D-2 ostmine

Lühikirjeldus

Soetatakse riilimasin võrkude rakendamiseks. Tehnika uuendamine aitab suurendada tootmismahtu ning parandada kvaliteeti, üthlasi säilitada olemasolevat klientuuri kutseliste kalurite hulgas ning võita uusi. Toodang turustatakse põhiliselt Soome.

Pildid