Orjaku kalasadama ehitamise II etapp

Tegevussuund kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

Toetuse saaja Käina vallavalitsus

Projekti kestus suvi 2011 kuni sügis 2011

Toetusobjekti asukoht Orjaku küla, Käina vald

Projekti eelarve 109 295 EUR (1 710 095 EEK)

Toetus 109 295 EUR (1 710 095 EEK)

Koduleht www.orjakusadam.eu

Eesmärk

Orjaku sadamas eraldi kalasadama välja arendamine.

Abikõlbulikud kulud

tolmuvaba teekatte paigaldamine; püüniste lossimisseadme ostmine; elektri- ja veevarustuspunkti uuendamine; Orjaku sadama geoaluse mõõdistamine; Orjaku kalasadama teise etapi tööprojekti koostamine; tehnosüsteemi uuendamine.

Lühikirjeldus

Rajatakse asfaltkattega teed ja platsid, sadevete kanalisatsioon, elektriline püüniste lossimise seade, kaks teeninduspüstikut kaidele (elekter, vesi), veetorustik, teeninduspüstikute, valgustuse ja tehnoseadmete (püüniste rull, ülepumpla) elektrivarustus liitumiskilbist koos jaotuskilbiga, kalasadama normidekohane valgustus (neli pollarvalgustit ja prožektorvalgustid mastidel), septi tankide tühjendamise koht koos kanalisatsioonitorustiku ja ülepumplaga kuni liitumispunktini olemasoleva kanalisatsioonitrassiga.

Seonduvad projektid

Kajastus

Pildid