Pauka puhkemaja turisminduse arendamine

Tegevussuund kalandusega seotud turism

Toetuse saaja OÜ Hiiu Jorn

Projekti kestus suvi 2010 kuni kevad 2011

Toetusobjekti asukoht Poama küla Kõrgessaare vald

Projekti eelarve 10 015 EUR (156 697 EEK)

Toetus 7406 EUR (115 875 EEK)

Koduleht www.paukapuhkemaja.ee

Eesmärk

Arendada kalaturismi ja propageerida tervislikke eluviise läbi aktiivse puhkamise võimaluste suurendamises, investeerides vaba aja veetmise paremaks korraldamiseks mitmesugustesse vahenditesse.

Abikõlbulikud kulud

Sügavkülmiku ostmine, kaanega šašlõkivanni ostmine, BBQ - ahju ostmine, kuumsuitsuahju ja külmsuitsuahju ostmine, laste mänguväljak Farm ostmine ja paigaldamine, sõudepaat Cursus 440 ostmine, ujuvsilla ostmine ja paigaldamine, võsa niitmine, meede 4.1 taotlusdokumentide koostamine.

Lühikirjeldus

Turistide paremaks teenindamiseks soetatatakse aerupaat, kuum-ja külmsuitsuahi, BBQ-ahi, šašlõkivann ja sügavkülmik. Paigaldatakse järvele ujuvsild ja puhastatakse sealne kallas võsast ning rajatakse puhkemaja õuele laste mänguväljak. Kavandatavate tegevuste kaudu tõstetakse paiga atraktiivsust, mistõttu suureneb puhkekohta külastavate klientide arv ning käive..

Seonduvad projektid

Pildid